Ain Riistan

Ain Riistan has written 11 posts for K&T

Teenimatu arm (Mt 20:1–16)

„Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!”Ja need läksid. […]

Valvamise valu ja võlu

„Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles […]

Islamifundamentalismist

Hea lugeja! Siinse arvamusloo pealkirjale võib julgelt lisada täienduse: „reklaamtekst“. Asi on selles, et allpool avaldatu on väljavõte juba esmaspäeval, 15. mail käivituva tasuta veebipõhise e-kursuse „Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika“ materjalidest. Kursus on mõeldud kõigile huvilistele, see kestab viis nädalat ja selle saab endale sobivas tempos läbida kodus oma arvuti taga. Kursuse autorid on […]

Usuteaduskond loob religioonide kompetentsikeskuse ning uuendatud magistriõppekavad toetavad innovatsiooni

Akadeemiline haridus: vaimne ankur Me elame kiiresti muutuva aja väljakutsete maailmas. Akadeemiline humanitaarharidus on seejuures miski, mis sarnaselt kirikutes ja teistes usuorganisatsioonides viljeldule pakub tuge püsimajäämiseks. Võimalus süveneda inimkonna religioosse pärandi rikkustesse mõjub kui ankur, mis ei lase mäsleval merel ulpival laeval karidele triivida. On hea teada, et hoolimata üha uutest kriisidest kuulutab kirik endiselt […]

Konverentsi „Maarjamaa – ajaloo teadmusega eilsest homsesse“ tagasivaade

„Kuhu lähed, Maarjamaa? – Quo vadis Terra Mariana?“ – nii kõlab järgmisel aastal Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poolt välja antava artiklitekogumiku pealkiri. See saab kavatsuste kohaselt olema raamat, milles käsitletakse Eesti kirikuelu aktuaalseid probleeme ja antakse ka analüütiline ülevaade EKN-i ja uuringufirma Saar-Poll koostöös teostatud religioonisotsioloogilise uuringu „Elust, usust, usuelust 2015” (EUU 2015) tulemusist. Aga […]

Ukraina konflikti teopoliitikast: Moskva patriarhaadi perspektiiv

Geopoliitika ja teopoliitika Vene õigeusu traditsioonis kasutatakse riigi ja kiriku vaheliste suhete kirjeldamiseks Bütsantsist pärit sümfoonia mõistet, mis ideaalis tähendab koostööd, vastastikust teineteise toetamist ja vastutust, ilma et üks pool tungiks eksklusiivselt teisele kuuluvasse valdkonda. Vene Õigeusu Kirik (VÕK) on lahanud selle kontseptsiooniga kaasnevaid küsimusi 2000. aasta augustis ametlikult heakskiidetud dokumendis „Vene Õigeusu Kiriku sotsiaalse […]

Apokatastasis. Christoph Wrembeki apoloogia Jumala armastusele

„Põrgu olemasolus saab kahelda vaid väga noor ja väga õnnelik inimene,“ kõlas hiljuti mõte, mis öeldi välja teoloog Toomas Pauli ja astrofüüsik Jaan Einasto vahelises vestluses. Põrgut võib maises elus mõista nii inimese hingeseisundina kui füüsilise kannatusena, siit edasi jääb see aga valdkonda, mida kompab vaid usk. Ja usu seisukohalt oluline ei ole mitte niivõrd […]

400 aastat Thomas Helwyse „Ülekohtu saladusest“, 2. osa

Pärast John Smythi ja tema mõttekaaslaste välistamist hiljuti loodud kogudusest kirjutas Thomas Helwys koguduse uue juhina 1611. aastal terve rea tekste, milles ta põhjendas poleemiliselt oma positsioone. Esimene oli „Amsterdamis asuva Inglise kiriku usutunnistus“ (The Declaration of Faith of the English Church Remaining in Amsterdam). Juba ainuüksi selle usutunnistuse pealkiri näitab, et Helwys pidas oma […]

400 aastat Thomas Helwyse „Ülekohtu saladusest“, 1. osa

„Kuula, oo kuningas, ja ära põlga vaeste nõuannet ja lase nende kaebustel tulla su ette. Kuningas on surelik inimene ja mitte Jumal, seetõttu ei ole tal oma alamate surematute hingede üle võimu teha neile seadusi ja määrusi ning seada nende üle vaimseid isandaid. Kui kuningal oleks meelevald luua vaimseid isandaid ja seadusi, siis oleks ta […]

Jeesus ajaloo ja usu pingeväljas, 2. osa

2. osa: ajaloo ja usu vastasmõjudest   Sissejuhatus Gerd Theissen ja Dagmar Winter kommenteerivad Lessingi kraavi-motiivi vahendusel uurimistöö tänapäevast seisu järgnevalt: esiteks, „kraav on läinud sügavamaks. Ajalooline allikate kriitika on muutunud radikaalsemaks. [—] Kogu ajalooline teadmine on eksimustele avatud rekonstruktsioon, mis tugineb eksimustele avatud allikatel. Küsimuseks on alati, mis on rohkem või vähem usutav.“[1] Teiseks, […]

Reformatsioon 500
English