Roland Karo

Roland Karo has written 6 posts for K&T

Homoseksuaalsusest – mitte porno, vaid romantiliste filmide tasandil

Olen viimastel nädalatel huviga jälginud ETV saatest „Suud puhtaks“ alguse saanud ja eriti sotsiaalmeedias tuule tiibadesse saanud teoloogilist dispuuti kooseluseaduse üle. Kui senini jälgisin arutelu kulgu kõrvalt heameeleliselt (sest kui sageli juhtub, et teoloogiliselt huvipakkuv teema meediakajastust saab!), siis tänahommikuse kohvi ja selle juurde käiva Facebooki-ringi käigus sattusin uuemate linkide kaudu lugema hea kolleegi Arne […]

Taibates Jumalat (Jh 12:37–43)

Tere, õed ja vennad! Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulus usuteadlane Rudolf Otto defineeris religioosse kogemuse sisu omal ajal fraasiga „mysterium tremendum et fascinans“, mis tõlkes tähendab seesugust raskesti kirjeldatavat seesmist seisundit, mis on ühtaegu ülendav ja paeluv, kuid teisalt värisemapanevalt õudne. Minu hetke hingeseisundis on mõlemad pooled esindatud. […]

Tõejärgne maailm, tõejärgne kristlus?

Elame ajastul, mida mitmed mõtlejad on kirjeldanud eesliite ’post’ abil. Nii näiteks on kasutet mõisteid ’postmodernne’, ’tõejärgne’ (ingl post-truth) jne. Postmodernsuse all mõistetakse seejuures tavapäraselt fundamentaalset hoiakut, mille kohaselt on suurte narratiivide aeg möödas. Igaühel on oma tõde, kõik on kokku lihtsalt lugu. Leo Luks ütleb selle kohta oma hiljutises monograafias „Nihilism ja kirjandus“ (TLÜ […]

Jumalast ja … romantikast

Sissejuhatuseks Käesoleva, mõni aeg tagasi Roomas peetud loengule toetuva artikli ajendiks on küsimus, mille on konkreetsena püstitanud Tom Oord. Oma raamatu Science of Love (2004) esimeses peatükis uurib ta erinevates religioossetes traditsioonides kasutatavaid keelelisi mustreid ning osutab armastusele viitavate väljenduste silmapaistvalt sagedasele esinemisele neis. Ta märgib: „Uudishimulikus inimeses peaks see tõik küsimusi tekitama. Miks ikkagi?“ […]

Viimastest asjadest. Maiad ja 21. detsember 2012 – maailma lõpuni on jäänud 29 päeva

Sissejuhatuseks Kristlaste jaoks on peatselt algamas advendiaeg, mil mõtleme maailma uuele algusele Jeesuses Kristuses. Muu maailma jaoks näikse aga olevat kätte jõudmas maailma lõpp. Teadupärast läheneb kurjakuulutava kiirusega järjekordne maailmalõputärmin 21. detsembril 2012, maiade kalendri käesoleva maailmaajastu lõppu märkiv kuupäev. Selles kontekstis on kindlasti paslik taas kord lõpuaegadest kõnelda ka Kirikus & Teoloogias. Olles juba […]

Genoom ja Genesis: kaks aitioloogilist teksti

Mõtisklus teadusest ja religioonist seoses algava konverentsiga 24.–29. aprillini toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Euroopa Teaduse ja Teoloogia Uurimise Ühingu (The European Society for the Study of Science And Theology e ESSSAT) iga kahe aasta tagant peetav korraline konverents. Tänavune, järjekorras 14. kokkusaamine saab olema tavapäraselt kõrgetasemeline, selle üldisemaks teemaks on „Mis on elu?“. Plenaarettekanded peavad […]

English