Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov has written 11 posts for K&T

Elami ja Ahhemeniidide-aegse Iraani aja- ja usundiloost, 1. osa

Sissejuhatus Käesolev kirjutis pole teaduslik artikkel, vaid on populaarne käsitlus, mille eesmärk on anda põgus ülevaade Elami ning muistse Ahhemeniidi-aegse Iraani aja- ja usundiloost ning peatuda vaid mõningatel sündmustel ja nähtustel. Iraan ehk Pärsia on läbi ajaloo olnud Lähis-Ida üks suurimaid, mõjuvõimsamaid ning püsivamaid tsivilisatsioone, mille kultuur, poliitika, usundid ning ideoloogia on avaldanud tohutut mõju […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English