ISSN 2228-1975

Timoteos Pilli

April 9, 2021

Arvamused

Usaldus usaldamatuses

Igale reaktsioonile peab toimuma ka vastureaktsioon. See on ainult loomulik. Tihti on vastureaktsioonid inimese taipamise eest varjus, vahel isegi peidetud, seepärast nende toimumisest aru saada

Read More »
English