ISSN 2228-1975
Search

Margus Ott

veebruar 10, 2017

Arvamused

Armastus ja Muu

Pauluse lause „ärge muganduge käesoleva ajaga, vaid muunduge meele uuenemise teel“ (mē syschēmatizesthe tō aiōni toutō, alla metamorphousthe tē anakainōsei tou noos, Rm 12:2) on

Read More »
English