ISSN 2228-1975

Lea Jants

February 19, 2021

Jutlused ja mõtisklused
Lea Jants

Sära meie südametes (2Kr 4:6-10)

„Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!“, on Jumal, kes on hakanud särama meie südametes, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.

Read More »
English