Külli Tõniste

Külli Tõniste has written 2 posts for K&T

Tunnistav kirik Johannese ilmutuse raamatus: sõnum Pergamoni kogudusele ja nägemus kahest tunnistajast, 2. osa

Loe artikli 1. osa siit.   Nägemus kahest tunnistajast (11:1–14) Need, kes tõlgendavad Ilmutusraamatut dispensatsionalismi võtmes, räägivad sageli koguduse ülesvõtmisest (inglise keeles rapture) suure kannatusaja eest (pretribulation rapture). Sellise tõlgenduse toetuseks tuuakse tihti argument, et Ilm 4–18 ei mainita kogudust, järelikult kogudus ei ole enam maa peal. Ainult need kristlased, kes pöörduvad kannatusaja kestel, peavad […]

Tunnistav kirik Johannese ilmutuse raamatus: sõnum Pergamoni kogudusele ja nägemus kahest tunnistajast, 1. osa

Sissejuhatus Järgnev artikkel on uurimus Ilmutusraamatu peatükkidest 2–3 ja 11 raamatu ajaloolis-kultuurilise ja Pühakirja kanoonilise tausta valgel. Artikli eesmärk on näidata, et Ilmutusraamatu autori üks põhieesmärke oli õhutada kristlasi Väike-Aasias olema Jeesuse Kristuse ustavad tunnistajad pluralistlikus maailmas. Ilmutusraamatu autor ja mitmed tema kogudustes, kellele raamat on adresseeritud, on jätnud meile nii oma teoloogilise arusaama koguduse […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English