Kristel Engman

Kristel Engman has written 4 posts for K&T

„Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel!“ (Mk 9:50) (Mt 5:13–16)

„Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile […]

Surmast ja koiduvalgusest

Detsembris 2012 kirjutasin siinses väljaandes peamiselt oma praktilistele kogemustele tuginedes mõningatest tähelepanekutest muutuvas matusekultuuris (Engman 2012). Artiklile tuli lugejailt mitmesugust tänuväärset tagasisidet, mis kinnitab, et surmaga seonduvad teemad on midagi, millega enamus inimesi kokku puutub. Küllap on see ka seetõttu üks põhjus, miks võime surmaga seonduva käsitlusi kohata väga erinevates ainevaldkondades (usuteaduses, folkloristikas, ajaloos, kirjanduses, […]

Tähelepanekuid muutuvast matusekultuurist

November, hingedekuu tõi oma pühade ja tähtpäevadega kaasa teemad, mis ületavad aja ja igaviku piiri. Novembri algusest kuni järgmise aasta juunini on Niguliste muuseumis avatud näitus „Ars moriendi – suremise kunst“, mis käsitleb surma tähenduse, inimese surmajärgse saatuse ning lahkunute mälestamise kajastamist kesk- ja varauusaegses kunstis. Eelmainitud tõigad ja kaamos on pannud ehk tavapärasest enam […]

Palverännak kui ajastuteülene fenomen

„Maailm on nagu raamat. Kes ei reisi, näeb sellest vaid ühte lehte,“ on tõdenud püha Augustinus. Kristlasel on lihtne ränduriga samastuda, sest kuulub ju kristliku minapildi juurde käsitlus teelolevast rändurist taevasesse rahuriiki. Jeesuse Kristuse isikust, Tema järgimisest ja evangeeliumi kuulutamisest kujunes aja jooksul välja ametlik palverännuideoloogia. Selle keskseks narratiiviks on Jeesuse ilmumine jüngritele Emmause teel […]

Reformatsioon 500
English