ISSN 2228-1975
Search

Jaanus Klaas

oktoober 18, 2013

Esiletõstetud lood

Usust õigeks (Rm 1:16–17)

„Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust

Read More »
Esiletõstetud lood

Palve ja usk (Mt 15:21–28)

„Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg,

Read More »
English