Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas has written 27 posts for K&T

Eestpalve Esimese maailmasõja lõpu 100. aastapäeva meenutamisel (EKOE liturgiline abimaterjal)

Üheskoos meie õdede ja vendadega kogu Euroopas mõtleme me täna sada aastat tagasi lõppenud Esimesele maailmasõjale ja palume Jumalalt tema rahu. Jumal, Sinu sõna tõotab rahu ja õiglust, lohutust ja halastust. Me mõtleme Sinu ees saja aasta eest lõpule jõudnud Suure sõja kannatustele ja õudustele kogu Euroopas Me mõtleme miljonitele naistele, lastele, meestele, keda mõrvati, […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Loe dokumendi esimest osa siit.   Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused 1. Eksegeetilised arusaamad, oikumeenilised kõnelused ja kohtumised ning arusaamine inimese kogemuse terviklikkusest on viinud erinevates kirikutes armulaua osadusliku ja rõõmsa iseloomu ning selle mitmesuguste dimensioonide uue märkamiseni. Sellega on kaasnenud ka muutunud armulauapraktika, mis avaldub armulauaseadmise sagenemises […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatult siit. – Toim. Sisukord Saateks eestikeelsele väljaandele (Thomas-Andreas Põder) Täiskogu otsus Armulauaõpetusest ja -praktikast [Eessõna] Esimene osa: Armulauaõpetusest I. Armulaua seadmine ja alus II. Armulaua tähendus A. Armulaua tõotusest ja annist B. Armulaua vastuvõtmisest C. Armulauale kutsumisest Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused II. […]

Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 3. osa

III peatükk: Kiriku ühtsus ja kirikute ühinemine 1. Reformatoorses kirikukäsitluses sisalduv arusaam ühtsusest 1.1. Kiriku ühtsus kui sõna ja sakramendi osadus 16. sajandi reformatsioon mõistis kiriku ühtsust kiriku päritolust lähtuvalt ja seega sõna ja sakramendi osadusena. Evangeeliumi kuulutamine ja sakramentide jagamine, mis on üksikisiku usu aluseks ja alalhoidjaks, on ka usklike osaduse (communio) Kristuses, nende […]

Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus (1994)   3. Kiriku eesmärk ja kristlaste ülesanne – mille nimel kirik elab? 3.1. Kiriku eesmärgi alus äravalituses – kirik kui Jumala rahvas „Tema [Jumal] on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees“ (Ef 1:3–6, 9–11; 3:11 koos 1Kr 2:7; Kl 1:12–18; Hb […]

Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatult siit. – Toim Saateks eestikeelsele väljaandele Eriline rõõm on ulatada viimaks ometi eestikeelse lugeja kätte uurimus „Jeesuse Kristuse kirik. Reformatoorne panus oikumeenilisse dialoogi kiriku ühtsusest“. See eklesioloogiline ehk kristlikku kirikumõistmist käsitlev tekst võeti ühehäälselt vastu aastal 1994 Leuenbergi kirikuosaduse – tänasega nimega: Evangeelsete Kirikute […]

8. mai 1945: mäletades minevikku – kujundades tulevikku teisiti

Avaldus Teise Maailmasõja lõpu 70. aastapäevaks Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas presiidium     I. Seitsmekümne aasta eest, 8. mail 1945 jõustus Saksamaa sõjaline kapituleerumine ja lõpetas Euroopas Teise maailmasõja. Selles sõjas suri erinevate hinnangute kohaselt 55 kuni 62 miljonit inimest – nii tsiviilisikud kui ka sõdurid. Toonases Nõukogude Liidus leinati 27 miljonit surnut, Poolas kuni […]

Ühiselu kujundamine mitmekesisuses ja religioonidevahelise dialoogi tugevdamine

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu koosolekul Budapestis kuulsime ja arutlesime Pariisi sündmustest, mis puudutasid meid sügavalt: rünnakust ajalehe Charlie Hebdo toimetusele, politseiniku mõrvast ja nelja ohvriga rünnakust juudi poele. Meie kaastunne ja eestpalved on kõigi ohvrite lähedaste, sõprade ja töökaaslastega. Rünnakus Charlie Hebdo‘le hukkusid inimesed ja see tabas sõnavabadust. Sõnavabadus kuulub koos mõtte-, südametunnistuse- […]

Pühakiri – usutunnistus – kirik (2. osa)

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus (vt 1. osa)   Sisukord Eessõna 1. Väljakutse 2. Sõna, mis tunnistab iseendast 3. Pühakiri kui tunnistus Jumala kõnelemisest 4. Jumala Sõna kui tõotus ja nõue 5. Pühakirja tõlgendamine 6. Pühakiri, kirik ja traditsioon 7. Kiriklike usutunnistuste autoriteet 8. Katoolsus ja partikulaarsus Õpetuskõnelusest osavõtnud   5. Pühakirja tõlgendamine Pühakirjas […]

Pühakiri – usutunnistus – kirik (1. osa)

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Dokumendi leiab ühte PDF-faili koondatult siit. – Toim. Saateks eestikeelsele väljaandele Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas 7. täiskogul (Firenze 2012) menetletud dokumentidest pälvisid erilist tähelepanu õpetuskõneluste tulemused. Neid oli kaks: „Amet – ordinatsioon – episkope“ ja „Pühakiri – usutunnistus – kirik“. Õpetuskõneluste raames töötavad EKOE-s liikmeskirikud tavapäraselt selliste teoloogiliste küsimuste […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English