Elo Süld

Elo Süld has written 3 posts for K&T

Intervjuu religiooniloo ja judaistika professor Stefan Schreineriga

Stefan Schreiner on Tübingeni Karl Eberhardi Ülikooli evangeelse usuteaduskonna religiooniloo ja judaistika professor. Vaatamata pensioniikka jõudmisele nimetati professor Schreiner eriliste teenete eest veel neljaks aastaks seenior-professoriks. Üliõpilased iseloomustavad oma õppejõudu kui „kõndivat entsüklopeediat“. Tema uurimisteemad on religiooniteaduse kõrval judaism ja islam ning ta on silmapaistvalt aktiivne kultuuride ja religioonide vahelise dialoogi arendamisel. Tübingeni ülikooli rektori […]

Tartu Ülikoolis asutati Aasia keskus

Teadmiste levitamine idamaade kohta ja vanade keelte õppimine toimus juba 1632. aastal asutatud Academia Dorpatensis’es, kus filosoofia teaduskonnas oli ettenähtud professori ametikoht heebrea ja teiste orientaalkeelte nagu kaldea, araabia ja süüria keele jaoks. XVIII sajandil ja eriti sellele järgneval sajandil kasvas Euroopa huvi oriendi vastu, Euroopa ülikoolides oli võimalus õppida mitmeid studia orientalia valdkondi: vanu […]

Islam ja islamid

Islami ajalugu on üle 1400 aasta pikk ja see haarab ühtviisi nii Põhja- ja Lääne-Aafrikat kui Indoneesiat, nii Kasahstani kui Sri Lankat ja Euroopat. Maailmas elavast 1,4 miljardist moslemist üheksa kümnendikku on sunniidid ja üks kümnendik šiiidid. Mõistagi ei puudu ka teised, märksa väiksemad kogukonnad nagu druusid, alaviidid, nizariidid, zaidiidid, ibadiidid. Eriti tuleb islami mitmekesine […]

Reformatsioon 500
English