ISSN 2228-1975

David Vseviov

oktoober 13, 2017

Arvamused

Kirik ja 1917. aasta oktoober

1917. aastal Venemaal aset leidnud tormilised sündmused puudutasid otseselt kõiki eluvaldkondi, nende seas ka neid, mis seonduvad religiooniga ja kiriku tegevusega. Võimu haaramisega ja bolševistliku

Read More »
Arvamused

Usk ja hirm

Ajaloolaste tööpõld ehk minevik (aga inimkonna eksistentsi jätkumisel saab igast olevikust paratamatult kunagi minevik) annab laboratooriumina hea keskkonna mitmete oluliste mõistete omavaheliste seoste uurimiseks ja

Read More »
English

English