ISSN 2228-1975

Aabraham Tölpt

August 16, 2019

Esiletõstetud lood

Taabori mäe valgus

Issanda muutmise pühal, mis on õigeusukirikus üks kaheteistkümnest suurest pühast, meenutame me ajaloos toimunut, kus Jeesus võttis endaga kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna

Read More »
English