Raamatud

Kokku 70 postitust

Eesti teoloogi raamat ilmus rahvusvahelise teaduskirjastuse juhtivas süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia sarjas

2016. aasta maikuus ilmus Vandenhoeck & Ruprecht kirjastuse (Göttingen, Bristol CT) väljaandel Thomas-Andreas Põderi raamatuks töödeldud doktoriväitekiri. Saksakeelne 509-leheküljeline monograafia kannab pealkirja „Solidarische Toleranz. Kreuzestheologie und Sozialethik bei Alexander von Oettingen“ ehk „Solidaarne tolerantsus. Alexander von Oettingeni ristiteoloogia ja sotsiaaleetika“. Tegemist on 1950. aastatel Wolfhart Pannenbergi rajatud sarja 156. köitega. Sarja tänased väljaandjad on prof dr […]

Kaks ja pool sajandit ajaloolise Jeesuse uuringuid

Raamatuarvustus: Gerd Theissen, Anette Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch. 4. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. Vastavalt 451. a Kalchedoni kirikukogul sõnastatud dogmale on Jeesus tõeline Jumal ja tõeline inimene, kusjuures tema jumalik ja inimlik loomus on segunematud ja lahutamatud[1]. Lahutamatus ei tähenda aga eristamatust. Ajaloolise Jeesuse uuringud, mis on tänaseks kestnud juba ligemale […]

Palve kool

Jacques Philippe, Aeg Jumalale. Abiks palvetajale. Tõlk Toomas Help. Kirjastus Gallus, 2016, 72 lk. Kirjastus Gallus on andnud välja väikese raamatukese (72 lk) – Jacques Philippe’i „Aeg Jumalale. Abiks palvetajale“, mille on inglise keelest tõlkinud Toomas Help. See raamat on tõeliseks teejuhiks igale palvetajale. Karmeliidist autor rõhutab väga püsivust palvetamisel – tund aega halba palvetamist, […]

Sarjas „Mitut usku Eesti“ ilmus õigeusule pühendatud kogumik

2015. aasta lõpus ilmus Tartu Ülikooli Kirjastusest sarja „Mitut usku Eesti“ neljas kogumik, mille teemaks on õigeusk Eestis. Kuna end õigeusklikuna määratlevaid inimesi on 2011. aasta rahvaloenduse andmete järgi 16% kogu Eesti üle 15-aastastest elanikest, ületades sellega isegi luterlaste arvu, siis polnud selline teemavalik sugugi juhuslik. Vaatamata sellele, et õigeusklikke on nii palju ja sugugi […]

Kristlased, ketserid, paganad ja teised ehk võitlus õige ristiusu pärast

Raamatuarvustus: Manfred Clauss, Ein neuer Gott für die alte Welt. Die Geschichte des frühen Christentums. Berlin: Rowohlt, 2015. Kuigi varane kristlus inspireerib sageli müstifikatsioone – piisab, kui meenutame Juuda evangeeliumi avastamise või väidetavalt Jeesuse abielu tõendava papüürusetükikese ümber tekkinud meediakära (vt Lahe 2006; Plisch 20121) –, pälvib harva mõne teadlase kirjutatud varase kristluse käsitlus sellist […]

Kõikidele rahvastele: Luterlik hermeneutika ja Matteuse evangeelium

Kirjastus Evangelische Verlangsanstalt Leipzig/Lutheran World Federation avaldas möödunud aastal (2015) Matteuse evangeeliumit käsitleva teose „Kõikidele rahvastele: Luterlik hermeneutika ja Matteuse evangeelium” (To All the Nations: Lutheran Hermeneutics and the Gospel of Matthew, toimetajad: Kenneth Mtata, Craig Koester). Matteuse evangeelium on koguduse misjonitöös hindamatu allikas. Esseed selles kollektsioonis reflekteerivad Matteuse evangeeliumi retseptsiooni luterlikus tekstitõlgenduslikus traditsioonis. Luterlikus käsitluses […]

Eilert Hermsi valitud bibliograafia

A. Raamatud (pealkirjad eesti keeles ja originaalis) B. Artiklid inglise keeles (temaatiliselt liigendatult)   A. Raamatud (pealkirjad eesti keeles ja originaalis) 29.-31. Süstemaatiline teoloogia. Kristluse olemus: elu tões ja armust lähtuvalt, 3 köidet (2016) (Systematische Theologie. Das Wesen des Christentum: In Wahrheit und aus Gnade leben) 28. Ihuline isik-olemine. Teoloogilised ja interdistsiplinaarsed perspektiivid. Pühendusteos Eilert Hermsile […]

Ilmunud on ladina keele õpik teoloogidele

Hiljuti ilmus Tartu Ülikooli ladina keele lektori Kaarina Reinu koostatud spetsiaalselt teoloogidele mõeldud ladina keele õpik „Lingua Latina in theologia“. Õpiku on kirjastanud Eesti Keele Sihtasutus ja see annab teadmised, mille abil muutuvad mõistetavaks kirikuladina keel ning hilisantiigi ja keskaja ladinakeelsed teoloogilised ning ajaloolised tekstid. Raamat on eelkõige mõeldud ladina keele õppimiseks Tartu Ülikooli usuteaduskonnas […]

Ilmus raamat “Liturgika”

Kirikuelu kese on jumalateenistus, mida analüüsib praktilise usuteaduse alldistsipliin liturgika. Et mõista, mis toimub kirikus, on vaja mõista liturgiat. Seni ei olnud eestikeelset liturgiaõpikut, mis aitaks mõista jumalateenistusel toimuvat. Liturgika raamat püüab seda lünka täita. Autorid on käsitlenud nii jumalateenistuse piibellikku tausta, õpetuslikke aspekte, ajaloolist kujunemist kui ka tänapäevaseid arenguid, mis on kõik olulised jumalateenistuse […]

Ilmusid Luterliku Maailmaliidu reformatsiooni juubeli teemaraamatud

Luterlik Maailmaliit andis juunis seoses reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamisega välja neli populaarteaduslikku artiklikogumikku. Raamatud aitavad eri aspektidest avada reformatsiooni juubeli peateemat „Jumala armu poolt vabastatud“ ning kolme alateemat: „Lunastus pole müügiks“, „Inimesed pole müügiks“ ning „Loodu pole müügiks“. Artiklid on varustatud küsimustega, aitamaks alustada ja arendada diskussiooni antud teemavaldkonna üle. Kogumikud sisaldavad artikleid Luterliku Maailmaliidu […]

English