Toimetus

Toimetus has written 1054 posts for K&T

Avatud Eesti Fond omistas Annika Laatsile Koosmeele auhinna

Avatud Eesti Fond kuulutas eile, 19. aprillil 2018 välja selleaastase Koosmeele auhinna laureaadi, kelleks osutus EELK Risti koguduse õpetaja ja hingehoidja Annika Laats. Fond tunnustab Laatsi tema vankumatu soovi eest otsida positiivset ühisosa ka siis, kui väärtuskonfliktid tunduvad ületamatutena. Fondi juhataja Mall Hellami sõnul vajame ajal, mil suur osa ühiskonnast on häälekalt vastanduv, enda ümber korraga […]

Usust ja ajaloost ülestõusmise valguses (nr 331/ 13.4.2018)

  On kaks viisi ajaloo vaatlemiseks. Esimene neist püüab kirjeldada ajaloosündmusi distantsilt, otsekui kõrvaltvaatajana. Sellise vaateviisi esindajad on veendunud, et üksnes nõnda saab kirjeldada ajaloosündmusi nii, nagu need olid, ja näha ajalugu objektiivselt. Selline vaateviis oli valdav 19. sajandil ja ei ole tegelikult kadunud kuhugi ka täna. Vastukaaluks sellele tekkis 20. sajandi esimestel kümnenditel teistsugune […]

Toimus Uue Testamendi konverents “Varajane kristlus antiigi kontekstis”

EELK Usuteaduse Instituudis, toimus 12. aprillil 2018 kell 13-19. Uue Testamendi õppetooli korraldatud teaduskonverents pealkirjaga “Varajane kristlus antiigi kontekstis”. Teemapüstitus lähtus küsimustest: Missugused võimumõtted katsid keisririigi avaraid alasid, missugustest vaimuvooludest ümbritsetuna sündis uus uskumisviis? Miks mäletati ja kuidas kanti südames Naatsaretlast, keda enamik näinud ei olnud? Kuidas veenis Paulus oma kuulajaid ja lugejaid? Ettekannetega astusid […]

Astudes inimeste ligi (nr 330/ 6.4.2018)

Kas me oleme valmis rääkima surmast? Ja kui oleme, kas siis peame silmas enda surma või inimese surelikkust üldisemalt? Kust leida valmisolekut mõelda millestki, mis on samm täielikku tundmatusse? Surma lähedalolust kirjutab Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi. Inimesed mõtlevad surmast erinevalt ka siis, kui nad on teada saanud enda peatselt saabuvad surmast. Tepandi kirjeldab vestlusi […]

Ecumenical Review tähistab Kirikute Maailmanõukogu 70. aastapäeva

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kvartalikirja Ecumenical Review värskeim number tähistab KMN-i 70. aastapäeva, avaldades 1948. aastast organisatsiooni senise seitsme peasekretäri artikli, kõne või peatüki raamatust. Uus number kannab pealkirja „Koos käies õiglust ja rahu teenides“. Toimetaja Stephen Brown märgib, et iga KMN-i peasekretär tegeleb oma aja probleemidega, ent kokkuvõttes on teemad ühised. Numbri avaloos kirjutab KMN-i […]

Ta on ülestõusnud! (nr 329/ 30.3.2018)

Tänase ajakirja lühikese mõtisklusnumbriga soovime lugejatele rahulikke ja õnnistatud ülestõusmispühi ning avaldame toimetuskolleegumi liikme Tauno Toompuu jutluse, kus ta küsib ülestõusmispühade sündmuste tähenduse järele meie jaoks, kas midagi on selle läbi maailmas muutunud? Lugemissoovitusena meenutame varasemate numbrites avaldatud EELK Suure Reede ja Esimese ülestõusmispüha perikoopide tekstikäsitlusi, mis on mõeldud abimaterjaliks jutluste ettevalmistamisel või aruteludeks piiblitunnis. […]

Osalemisest ja mõistmisest (nr 328/ 23.3.2018)

  Oleme sammumas viimaseid paastuaja päevi. Saabuvate sündmuste eelmäng on palmilehtedega protsessioon, mis saadab Jeesuse sisenemist Jeruusalemma. Seda sündmust kordavad need protsessioonid, mis sisenevad kirikutesse eelseisval pühapäeval. „Martin Luther on „Saksa missas“ ja 1530. aasta Augsburgi riigipäeva saadikutele saadetud manitsuses selliste tavade suhtes kriitiline: need peavad taanduma sõna ja sakramendi ees, nimetades neid „tembutamiseks“,“ kirjutab […]

Saksamaa luterliku piiskoppidekonverentsi kevadkohtumine keskendus teoloogilisele dialoogile islamiga

17.–19. märtsil toimus Nürnbergis Baierimaal Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) piiskoppidekonverentsi kevadistung, kus tähelepanu keskmes oli kristluse dialoog islamiga. Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku juhtiva piiskopi Gerhard Ulrichi sõnul annab piiskoppidekonverentsi kevadistung, kus arutatakse seekord selliseid teemasid nagu jumalamõistmine ja pühakirjamõistmine, oma eripärase ja olulise panuse religioonidevahelisse dialoogi. Sügavam arusaamine teisest religioonist ja ühtlasi omaenda […]

Kannatusaeg (nr 327/ 16.3.2018)

  Kuigi kannatusaja peamine mõte on tuletada meelde Kristuse lunastavaid kannatusi ja tema ristisurma meie eest, ei tähenda see, et me ei võiks sel ajal mõelda kannatustele ka üldisemalt – inimese kannatustele, inimkonna kannatustele, kannatuste kohale meie elus. Kuigi kristlik kuulutus rõhutab ühest küljest Kristuse surma ja kannatuste võrreldamatust, tunnistavad vähemalt kaks Uue Testamendi autorit […]

Usuteaduskonda Tallinnas juhib dekaanina jätkuvalt professor Randar Tasmuth

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna nõukogu valis 15. märtsil 2018 toimunud koosolekul usuteaduskonna dekaaniks taas Uue Testamendi professor dr Randar Tasmuthi. Valimised toimusid dekaani korralise ametiperioodi lõppemise tõttu. Kõnealust päevakorrapunkti juhtis rektor dr Ove Sander. Usuteaduskonna tegevuse ja juhtimise järjepidevus on olnud Randar Tasmuthi eriline südameasi. Valimiste järel tõdes Tasmuth, et on teaduskonna juhtimisega seotud ülesandeid […]

English