Toimetus

Toimetus has written 1071 posts for K&T

Soome peapiiskopina seati ametisse Tapio Luoma

Oma ametisseseadmise jutluses rõhutas Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) uus peapiiskop Tapio Luoma, et eelkõige on oluline kaastunne ning kirikus on esmatähtsad inimesed. „Jeesuse sõnum väärtuste õigest korrast kõneleb meile sellest, milles seisneb kristlik usk ja kiriku elu. See kõneleb inimesest, kelle on loonud Jumal; inimesest, kes vajab teist inimest ja Jumalat; inimesest, kelle otsused […]

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu avaldus Euroopa kirikutele ja rahvastele

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu, Novi Sad, Serbia, 31. mai–6. juuni Te peate olema minu tunnistajad (Ap 1:8) Euroopa Kirikute Konverentsi liikmeskirikud kogunesid Euroopa teede ristumiskohale idast ja läänest, põhjast ja lõunast. Me tulime visiooni ja lootusega Euroopa tulevikule. Me kogunesime Serbias, olles tänulikud meile osaks saanud külalislahkuse eest ning olles tunnistajateks väljakutsetele, millega kohalikud kirikud […]

Kaduvad ja kadumatud aarded (nr 338/ 1.6.2018)

  Kaduva ja kadumatu, ajaliku ja igavese suhe ja omavaheline pinge on teemad, mis kristlikust usust ja maailmavaatest rääkides tänases aina ruttavas, mitmekesises ja kiiresti muutuvas maailmas ikka ja jälle esile kerkivad. Kõik tänase numbri lood käsitlevad omast temaatikast ja vaatenurgast lähtuvalt küsimusi: kuidas suhestuvad omavahel kaduv ja kadumatu, mida teha, et ajalikus kiiruses võiks […]

Novi Sadis toimub Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu. Otseülekanded oikumeeniliselt suursündmuselt internetis

31. maist kuni 6. juunini 2018 toimub Novi Sadis Serbias Euroopa Kirikute Konverentsi (the Conference of European Churches, CEC) peaassamblee ehk täiskogu teemal „Te peate olema minu tunnistajad” (Ap 1:). Täiskogu on Euroopa Kirikute Konverentsi tähtsaim juhtorgan, mis langetab otsuseid olulistes küsimustes ja määratleb konverentsi tegevuse tulevikusuunad. Euroopa Kirikute Konverents ühendab ca 115 õigusu, protestantlikku, […]

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiu toetusfond

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiutöö toetuseks hingehoiu toetusfond. 2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada. Toetusfondi eesmärkide realiseerimiseks on vaja loomulikult ka rahalisi vahendeid ning selleks toimus 11.05.2018 Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel […]

Trinitatis (nr 337/ 25.5.2018)

  Suur kevad on käes. Pea kuu aega tagasi kartsime, et lumesadu ei lõppegi enne jaanipäeva, nüüd kõik õitseb ja pakatab. Võime olla tänulikud ja rõõmsad, et saame tunda seda looduse kaunidust, mis kestab küll üürikest aega. Aga seda vastuvõtlikumad on me meeled neile kevadistele lõhnadele ja värvidele. Pühapäeval tähistab kristlik kirik kolmainupüha, mis on […]

Lõputööde avalikud kaitsmised Tartu ja Tallinna usuteaduskondades

31. mail 2018 kl 10.15 algavad Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 307 lõputööde kaitsmised usuteaduskonnas. Kaitsmisele tuleb 10 tööd: 5 usuteaduse bakalaureuseastmel ning 5 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval. 5. juunil 2018 kl 9.00 algavad lõputööde kaitsmised EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kaitsmisele tuleb 17 tööd: 8 usuteaduse rakenduskõrgharidusastmel ja 9 usuteaduse magistriastmel (6 usuteaduse ning 2 diakoonia ja […]

Arvamuse kuulamine (nr 336/ 18.5.2018)

Nelipühal tähistab kristlik kirik oma sünnipäeva. Üks viis seda päeva tähistada on rääkida sellest, mis on tõeliselt oluline. Apostlite tegude raamatu teine peatükk kirjeldab, kuidas Püha Vaimu väljavalamine õpetas apostleid kõikides keeltes nii rääkima, et neid tõesti ka kuuldi, isegi inimesi ümbritsevas müras. See on võib-olla Püha Vaimu suurim and – rääkida nii, et sind […]

Kirikute Maailmanõukogu nelipühatervitus

14. mail 2018 Sünnipäeva tähistamine on alati rõõmus sündmus, eriti kui selleks on kiriku sünnipäev nelipühal. See on suurepärane võimalus tervitada rahusooviga – rahu olgu teiega! – õdesid ja vendi kõikjal maailmas. Kirikute Maailmanõukogu (KMN) 10. täiskogul 2013. aastal kuulutati välja õigluse ja rahu palverännak, mis oli reaktsiooniks valitsevale ülekohtule, kasvavatele ühiskondlikele lõhedele ja lahendamatutele […]

Vaimu tulekuks valmistudes (nr 335/ 11.5.2018)

Äsja tähistasime taevaminemispüha ning elame nelipühi ootuses. Ülestõusnud Issand, kes lahkus jüngrite silme eest ja võeti taevasse – tänapäeval ütleks ehk mõni „sisenes teise dimensiooni” –, andis oma jüngritele tõotuse olla Vaimus nende juures aegade lõpuni. Selle üle, kelle juures on Issanda Vaim, on end Tema jüngreiks pidajad ikka vaielnud. Tänapäeval, mil riik ja kirik […]

English