Toimetus

Toimetus has written 1174 posts for K&T

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai uue piiskopi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ametlik partnerkirik Saksamaal, Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai 9. mail uue piiskopi. Senine piiskop Martin Hein (65) läheb septembris peale 19-aastast ametiaega emerituuri. Piiskopiks valiti Beate Hofmann, kes töötab hetkel Wuppertal/Betheli kirikliku kõrgkooli diakooniateaduste professorina. Ta on aktiivne paljudes nõukogudes ja komisjonides, mis tegelevad diakoonia ja täiskasvanuharidusega.  Hofmann on 55-aastane ja ta […]

Me kuulume kokku (nr 387 / 10.5.2019)

Foto: Tõnu Tepandi „Mine sa ühte teed pidi, mina lähen teistpidi, kui leiame üksteise, ei ütle sõnagi. Kes näeb meid, mida ta ütleb? Ta mõtleb, et oleme üksteisele võõrad. Oleme võõrad ning armastame üksteist, kui kuskil kohtume, kallistame. Olen sinuga hädas, süda nutab sinu pärast, süda nutab sinu pärast, ma kohe suren sinu pärast. Ma […]

Euroopa päev: Euroopa tulevikku kujundavad ühised väärtused

Järgnev on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) kiri, mille on välja andnud EKK president õpetaja Christian Krieger ja EKK peasekretär isa Heikki Huttunen ning on suunatud Euroopa juhtidele, kes kogunesid 9. mail EL Euroopa Tulevik tippkohtumisele Sibiusse, Rumeenias. Euroopa Kirikute Konverents, mis esindab 114 liikmeskirikut 40 riigis, õnnitleb Euroopa juhte, kes kogunevad 2019. aasta Euroopa Päeval […]

Jumalast mõeldes (nr 386 / 3.5.2019)

Küsimus Jumalast ei paelu mitte üksnes teoloogide, vaid ka filosoofide, eriti religioonifilosoofide meeli. Tartu ülikooli filosoofia ajaloo dotsent dr Roomet Jakapi tutvustab tänases artiklis Ameerika analüütilise filosoofi Alvin Plantinga mõtteid, kes on tegelenud monoteistliku jumalakäsituse kaitsmise ja põhjendamisega. Plantinga on püüdnud näidata, et religioossed uskumused saavad olla ratsionaalsed ka siis, kui nad ei toetu argumentidele […]

Uurimus: Saksamaa kirikute liikmeskond võib väheneda poole võrra

Freiburgi ülikooli põlvkondadevaheliste lepingute uurimiskeskus (Forschungszentrum Generationenverträge (FZG)) avaldas koos Evangeelse Kirikuga Saksamaal (EKD) ja Saksa Piiskoppide Konverentsiga oma äsjase uurimuse tulemused, mis puudutab Saksamaa evangeelse ja katoliku kiriku liikmetearvu ning kirikumaksu laekumise projektsiooni aastani 2060. Vaatluse all olid 20 evangeelset maakirikut ja 27 katoliku kiriku piiskopkonda, kelle viimaste aastate ristimispraktika ning liikmete kirikust väljaastumise […]

Mõtisklused elamise üle (nr 385 / 26.4.2019)

Foto: Getter Kallas Kui kristlased üle maailma tähistasid ülestõusmispühi – lootust ja võimalust uuele elule –, siis mõlkus mõne teise meeles surm ja südames hävituskirg. Nii tapsid nad Sri Lankal sadu rõõmu ja lootusega täidetud inimesi, inimesi, kes otsisid ja leidsid oma elu Jumalas. Kes olid need tapjad, vihast pimedad inimesed? Kas ka nemad mõtlesid, […]

Kirikute Maailmanõukogu öko-õigluse juhtnöörid kirikutele ja kogudustele

Foto: Ivars Kupcis/KMN Kirikute Maailmanõukogu (KMN) koostatud brošüür „Eluökonoomia ja ökoloogilise õigluse tegevuskava kogudustele, osaduskondadele ja kirikutele“ toetab juhtnööre andes koguduste pühendumist ökoloogilisele ja ökonoomilisele õiglusele. Brošüür on inglise, hispaania, saksa ja prantsuse keeles tasuta kättesaadav kõigile Tegevuskavaga kutsutakse üles ühiselt liikuma eluökonoomia (majandus, mis põhineb elu-ressurssidega arvestamisel ja jätkusuutlikkusel – toim.) ja kliimaõigluse suunas, […]

Suure Reede rõõmusõnum (nr 384/ 19.4.2019)

Foto (Thomas-Andreas Põder) Nagu viimastel aastatel tavaks, on ühtekokku kolm nädalalat – jõulupühade eel, Suurel Reedel ja jaanipäeva eel –, Kirik & Teoloogia toimetuse töös hingetõmbe hetk. Ühes väikese toimetusepoolse mõtisklusega tõstetakse veel kord  esile eelnenud, tavapärasest mahukama numbri lood, mis olid seotud ka juba lähenevate pühadega. Kõigil ülejäänud aasta nädalatel ilmub Kirik & Teoloogia […]

Ta kõnetab sind isiklikult (nr 383 / 12.4.2019)

Foto: Kreet Aun Avaldame artiklite rubriigis Suure Reede (Lk 23:32–46) ja Ülestõusmispüha (Lk 24:1–12) perikoopide abimaterjalid. Need evangeeliumitekstid on üleskirjutused sellest, mida tunnistajad, algkoguduse liikmed, kogesid ja nägid ja kuulsid. Tunnistajate lood Suure Reede ja Ülestõusmispüha algatanud sündmustest on kokku kogutud ja kirja pandud evangeeliumidesse. Suure Reede jumalateenistuse perikoobi aluseks on Luuka evangeeliumi lugu Jeesuse […]

Kiriku tegevus ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 23.–26. mail 2019. Otsehääletuse teel valivad Euroopa Liidu kodanikud parlamendiliikmed, kes kujundavad Euroopa Liidus elu järgnevaks viieks aastaks ja pärast seda. Euroopa Parlamendi valimiste eel on Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Kirikute Komisjon Euroopa Sisserändajatele (KKES) välja töötanud abivahendi pealkirjaga „Euroopa: see on MEIE tulevik – kiriku tegevus 2019. aasta […]

English