Toimetus

Toimetus has written 1109 posts for K&T

„Sügavaim inimlikkus” – 80 aasta eest suri kunstnik Ernst Barlach

Skulptuuridega nagu „Hõljuv“ ja „Lugev kloostriõpilane“ lõi Ernst Barlach meid tänaseni kütkestavad kunstitööd. Neid ümbritseb suur inimlik väärikus – ja suur üksindus. „Kunsti puhul on tegemist sügavaima inimlikkusega.“ See lause skulptor ja kirjanik Ernst Barlachilt iseloomustab tema loomingut, mis püüdis väljendada ajatult kehtivat. Seejuures ei peljanud 1870. a sündinud kunstnik kriitilist pilku oma kaasajale. 80 […]

Evangeelium ja epistel, jutlus ja laul (nr 356/ 5.10.2018)

Oktoobri algus, sügis on täies hoos, torm on tavaline. Kirikud oma paksude seintega trotsivad tormi, kirikute sees on vaikne. Kuni sinna kogunevad inimesed jumalateenistusele. Jumalat võib teenida ka kodus diivanil, tass kuuma joogiga käeulatuses, küünal põlemas. Silmad ekslevad internetiavarustes, kuni pilk jääb pidama Piibli kirjakohtadel, mõnel evangeeliumi passaažil või Pauluse kirjal, mõnel mõtisklusel või arutelul […]

Teel majandusliku ja ökoloogilise õigluse poole, et anda meile tulevik ja lootus

Euroopa Kristliku Keskkonnavõrgustiku 12. assamblee moto: „Et anda teile tulevikku ja lootust“ (Jr 29:11). Kogunemine, kus tuleviku heaks jagame lugusid ja kogemusi. Paavst Franciscuse entsüklikat „Laudato si“ on kõrgelt hinnatud ka väljaspool roomakatoliku kirikut. „Rohelisel“ patriarhil Bartolomeosel on teedrajav roll tervikliku vaate edendamisel säästvale arengule. Nende ja mitmete teiste kirikute juhtide jõupingutused on teinud selgeks kirikute […]

Lähenemised ja lõhenemised (nr 355/ 28.9.2018)

On aegu ja olukordi, kus inimesed üksteisega kogukonnas õlg õla kõrval seisavad ning ühisosa tunnetavad, kuid on ka aegu, kus põhitähelepanu on ainult sellel, mis meid eristab ja mispärast me kohe kuidagi ühisosa leida ei suuda ega tahagi. Me oleme liiga erinevad, nii ka meie huvid ja ettekujutused elust ning väärtustest. Ja kui veel inimene […]

Esmakordne dialoog Vatikani ja Euroopa evangeelsete kirikute osaduse vahel

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) ja Vatikan on edaspidi oikumeenilise dialoogi ametlikud partnerid. Evangeelse kirikuosaduse president Gottfried Locher ja Kardinal Kurt Koch, kes on Vatikanis vastutav kristlike kirikutega toimuva dialoogi eest, allkirjastasid 16. septembril Baseli toomkirikus toimunud pidulikul jumalateenistusel vastava dokumendi. Tegemist oli 13.–18.09.2018 Baselis Šveitsis toimunud EKOE 8. täiskogu ühe kõrghetkega. Kõneluste ja läbirääkimiste […]

Kajastusi ja mõtisklusi seoses paavsti visiidiga

Seoses sel nädalal toimunud paavsti visiidiga toob Kirik & Teoloogia esile mõningaid kajastusi ja mõtisklusi, mida soovitame lugeda ja kuulata:   Kirjutav meedia Mihhael Lotman: Kristuseta Euroopa. ERR 31.08.2018 Mihhael Lotman: Paavsti diviisid. Diplomaatia. 14.09.2018 Urmas Viilma: Ilmeksimatu paavsti eksirännak usukülma Eestisse. Postimees 21.09.2018 Urmas Paet: Vatikan seisab ühtviisi nii rahu kui ka naiste õiguste […]

Terad ja sõklad (nr 354/ 21.9.2018)

Eeloleva pühapäeva varahommikul algab meie maal sügis. Sügis on nii saagikoristuse kui ka külvamise aeg. Külvatakse mitte ainult talivilja vaid ka vaimuvilja, õppimise aeg on ju täies hoos. Aga täna, reedel, on sügisene madisepäev, millal loomad pidada hakkama talveuneks ettevalmistusi tegema. Ja terad ja sõklad vaatavad meile tõsiselt otsa ja küsivad, et kes on kes […]

Paavst Franciscus kõneles kristlike juhtidega rassismivastasest võitlusest

Paavst Franciscus kohtus 20. septembril erinevate kristlike kirikute juhtidega, kes osalesid Roomas toimunud kohtumisel, mis käsitles võitlust rassismi ja ksenofoobiaga. Paavst loodab, et kogunemine kutsub esile mitmed järgmised ühisalgatused selles valdkonnas. Paavst tervitas kõiki külalisi, kes osalesid üritusel „Ülemaailmne konverents ksenofoobiast, rassismist ja populistlikust natsionalismist globaalse rände kontekstis”. Kolmepäevase kohtumise korraldasid Kirikute Maailmanõukogu ja Vatikani […]

Inimesed on nii ilusad ja head (nr 353/ 14.9.2018)

Viimastel aegadel on ikka kuulda siin-seal ütlust: sots – see on diagnoos. Ja seda ei öelda mitte positiivses võtmes. Eks sama võib öelda ka teiste kohta? Nad on erilised inimesed. „Nad unistasid õnnest nagu ikka,” saab öelda tulevikus ning selle mõttega alustab Kadri Kesküla oma arvamuslugu „Intellektipuudega inimeste tähenduslik töö kogukonnas”. Need erilised inimesed Kesküla […]

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018 1. september 2018, Assisi   Selle aasta loodu hooajal tuleme me taas kokku kristlastena üle denominatsiooni piiride, olles täidetud tänuga Jumala elu anni vastu. Me mõistame, et meie inimestena oleme osa Jumala loodust. Me tähistame mitmekesisust, ilu ja vastastikust alalhoidmist kogu loodus, kus Jumal on ette näinud […]

English