Toimetus

Toimetus has written 1094 posts for K&T

Hageri palvemajas mängitakse lavastust Elokäuk

Hageri palvemaja 200. juubeli tähistamiseks lavastasid Anne Türnpu ja Eva Koldits rahvaluulearhiivi seni avaldamata rahvausundi muinasjuttudel ja lugudel põhineva lavastuse “ELOKÄÜK”. Lavamängus toimetavad inimeste igapäevase argielu sees, kohal ja kõrvu mütoloogilised olendid, sekkudes ja mõjutades inimeste maailma. „“Elokäuk” Hageri vennastekoguduse palvemaja suures madalas saalis pildistab lavaliselt eestlaste šamanistlikku mõtlemist ka Kristusest lähtuva ristiusu õpetuste võimuses. […]

Leida kergus ja rahu (nr 349/ 17.8.2018)

Leida oma elus kergus ja rahu – see kõlab nagu unistus, aga samas ka nagu keeruline ülesanne, mille nimel peab pingutama. Tahame positiivset siin elus enda ligi hoida ja negatiivset eemale tõrjuda, aga mõlemad võivad jääda koormana meie õlgadele, kui me ei leia viisi nende mahalaadimiseks, saavutuste rattast põgenemiseks. Ajakirja Kirik & Teoloogia tänases numbris kirjutab […]

Kirikute Maailmanõukogu ja kohalikud kirikud väljendavad sügavat muret juudi rahvusriigi seaduse üle

Kirikute juhid Iisraelis ja okupeeritud Palestiina territooriumil reageerisid heitunult ja murega Iisraeli knesseti (parlamendi – toim.) poolt 19. juulil 2018 vastu võetud uuele aluseadusele „Iisrael kui juudi rahva rahvusriik”, mis määratleb, et „Rahvusliku enesemääramise teostamiseks on Iisraeli Riigis eriomane õigus juudi rahval“. Kreeka õigeusu kiriku Jeruusalemma patriarh Theophilos III täheldas, et uus seadus ei maini […]

Ons inimene maailma mõõt (nr 348/ 10.8.2018)

Rabalauka hingematvalt kaunis peegeldus või metsarada ületavad kuklased, tormilaine jõud või mäestiku väärikus, mastimänni krobeline koor või kevadise ülase haprus. Looduse rikkus erinevas mõõdus. Nii lihtne on need erinevad mõõdud siin maailmas unustada, neist mööda kõndida, neid mitte märgata. Nii lihtne on olla inimene, kes elab oma inimlikku elu ja mõõdab maailma iseenda järgi. Inimene […]

Oikumeenilise Naiste Dekaadi mälestusüritus hindab edusamme ja kaardistab tulevikku

Selle aasta 1.–6. oktoobrini tähistatakse Kingstonis Jamaikal rahvusvahelise nõupidamisega Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Kirikute Solidaarsusest Naistega Dekaadi (1988–1998) 20. aastapäeva. Nõupidamine peegeldab saavutusi ja väljakutseid naistest ja meestest koosneva õiglase kogukonna loomisel, hindab praeguseid suundumusi ja tugevdab tuleviku koostööd. „20 aastat tagasi lõppes Oikumeeniline Naiste Dekaad, mis lõpetati üleskutsega jätkata tööd dekaadi peamiste väärtustega – tähelepanu juhtimine vägivalla, rassismi ja ksenofoobia […]

Olete kutsutud! (nr 347/ 3.8.2018)

Facebooki teavitus: „Sind kutsutakse homme üritusele!“ Või olete kutsutud vastuvõtule! Vähemalt igal teisel aastal: „Kutsume teid hääletama!“… kellegi poolt või vastu. Või suurte kiriklike organisatsioonide üleskutsed: „Kutsume teid palvele!“ Või säravad plakatid: „Tere tulemast!“ Tõsi, me teame, et ilmselt enamus kutseid, mille me saame, on n-ö massikutsed, ei ole saadetud minule, vaid massile, mille osa […]

HAKKA MEIE PÜSIANNETAJAKS!

Täname Sind, hea Kirik & Teoloogia püsilugeja, kes Sa oled meiega kaasas olnud kõik need aastad, kuud ja nädalad. Just oma lugejate pärast kanname hoolt, et veebipõhine kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) ilmuks igal reedel ning pakuks lugemist, ärgitaks kaasa mõtlema ja annaks võimaluse osa saada laias maailmas mõeldust ja kirjutatust. Ajakirja Kirik & Teoloogia […]

Helsingis toimub ülemaailmne piibliteaduse konverents

30. juulist 3. augustini toimub Helsingis iga-aastane Piiblikirjanduse Ühingu (Society of Biblical Literature) ja Euroopa Piibliuurimise Assotsiatsiooni (European Association of Biblical Studies) rahvusvaheline ühiskonverents, mis toob kokku üle tuhande piibliteadlase üle kogu maailma. Piiblikirjanduse Ühing (Society of Biblical Literature) on Atlantas asuv 9000 liikmega organisatsioon. Kohapealne partner konverentsi korraldamisel on Helsingi Ülikooli usuteaduskond, kohalik koordinaator […]

„Mina kõnelen tema armastuses.” (Nr 346/ 27.7.2018)

„Nagu tuul läheb läbi kithara ja keeled kõnelevad, nõnda kõneleb minu ihuliikmetes Issanda vaim, ja mina kõnelen tema armastuses.” (Saalomoni oodid, VI:1-2) Nõnda kõneleb ja laulab armastatu ja armastaja. Kristus ja ka inimene, kosmilised ihud. Armastatu ütleb: „Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja taipab Jumalat.” (1Jh […]

Kirikute Maailmanõukogu ajakirja uus number nelipühilaste misjoniteoloogiast on tasuta kättesaadav

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) annab kaks korda aastas välja ajakirja The International Review of Mission, mille seekordne number kannab pealkirja „Pentecostal Mission Theology“ ehk tõlgituna „Nelipühilaste misjoniteoloogia“. Ajakirja toimetaja Benjamin Simon kirjutab juhtkirjas tutvustuseks: „Milline on mitmesuguse vaimsuse osa ülemaailmses kristluses ja oikumeenilises liikumises tänapäeval ja tulevikus? Millised on nelipühilaste ja erinevatest traditsioonidest pärit kirikute suhted […]

English