ISSN 2228-1975

Siimon Haamer

April 27, 2018

Arvamused
Siimon Haamer

Eesmärk on kasvatada Jumala Sõna jagajaid

Teoloogiline kõrgharidus on viimase paarikümne aasta jooksul olnud Eestis üpris põnev valdkond ning pakkunud mitmekesiseid võimalusi usuteadusliku hariduse omandamiseks. Samas on see tekitanud palju küsimusi

Read More »
English