Vallo Ehasalu

Vallo Ehasalu has written 13 posts for K&T

Preesterlusest

EELK on viimasel aastakümnel muutnud oma õpetuse aluseid, tuues mh kiriku keelde mõiste „preester“. Tegemist ei ole mitte üksnes süütu ülevõtmisega teistest keeltest, vaid religiooniloolise konteksti muutmisega. Mõiste „preester“ esineb Vanas Testamendis oma õiges tähenduses. Preester on isik, kes on seatud tooma ohvreid. Preestri töö on kultuslikult mõistetud religiooni raames inimese ja Jumala vahendamine. Preester […]

Antiookia Ignatiuse kirjade ja Rooma Clemensi kirja koht suktsessiooniõpetuse kujunemisel (2. osa)

Diakoni seisund Ignatiuse kirjades Seega olen ma tõlgendanud vanema ametit algkristluses erinevalt harjumuspärasest. Kuid ka diakoni ametit soovin ma vaadata oma pilguga. Ignatiuse kirjade põhjal võib diakoniameti kohta öelda sama palju ja kaalukat kui piiskopiameti kohta, kui mitte enamat. Diakoniameti seisund on eriline. Diakoni teenimisameti auväärsust Ignatiuse mõtlemises on näinud muide ka J. Fischer (1956, […]

Antiookia Ignatiuse kirjade ja Rooma Clemensi kirja koht suktsessiooniõpetuse kujunemisel (1. osa)

Sissejuhatus Käesoleva artikli eesmärgiks on korrastada mõtted ja arusaamad sellest, missugune on kahe apostliku isa suktsessiooniõpetuse areng. Üks neist on Antiookia piiskop Ignatius, kelle eluteest on teada vaid lühike lõik enne tema märtrisurma Roomas, umbes aastate 100 ja 120 vahel. Vangiteekonnal Rooma on ta kirjutanud vahepeatuste ajal Smürnas ja Troojas kuus kirja eri kogudustele ja […]

Reformatsioon 500
English