Urmas Nõmmik

Urmas Nõmmik has written 46 posts for K&T

Helsingi Ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi tippkeskus – maailmatasemel uurimisinstitutsioon

Soome ja Helsingi tunduvad vist paljudele eestlastele olevat kohad, kuhu suundutakse tööle. Ehitajad, ikka ehitajad… Tõepoolest, Helsingi tänavail ehitustellingutest möödudes on pea alati kuulda eesti keelt. Aga ometi kuuleb seda ka mujal. Pilt on loomulikult mitmekesisem ning Soome pakub äraütlemata palju võimalusi. Mulle on jäänud mulje, et Eestis ei räägita kuigi palju sellest, mis toimub […]

Jeesusest uue loomiseni, Uue Testamendi kaudu mõeldes, 2. osa

5. Surm Enamikus kirikutes Eestis on kirikuaasta lõpp käes. Pühapäeval on surnute mälestuspüha. Samas on tänane päev, reede nimelt, kristlikus traditsioonis ikka see päev, mil meenutatakse Jeesuse ristilöömist ja surma. Roomakatoliku maailmas, näiteks, võib meie inimest üllatada järjepidevus, millega pakutakse reedeti kalaroogasid. Välditakse liha, mõeldes Jeesuse lihalikule surmale. Ning süüakse kala, mõtlemaks Jeesusele, kelle üks […]

Jeesusest uue loomiseni, Uue Testamendi kaudu mõeldes, 1. osa

1. Jeesus Kutsun teid tegema väikest ringkäiku Piibli Uues Testamendis. Selleks et rääkida Uuest Testamendist ja sellest, miks ta on uus ehk mille poolest ta erineb vanast, tuleb alustada Jeesusest. Sest ilma Jeesuseta poleks ei evangeeliumi, Uut Testamenti ega ristiusku. Johannese evangeeliumi alguses tõdetakse valguse tulemist maailma ja sõna saamist lihaks. Seal kuulutatakse rõõmusõnumit Jeesuse […]

Otto Kaiser 90 – laudatio

Pühapäeval saab 90-aastaseks Salzburgi, Jena ja Tartu ülikoolide audoktor, tuntud teoloog ja Vana Testamendi teadlane, professor emeritus Otto Kaiser. Otto Kaiser sündis 30. novembril 1924. aastal Prenzlaus Saksamaal. Ta asus Teise maailmasõja ajal õppima Berliini Sõjameditsiini Akadeemiasse, saadeti aga idarindele, kus ta on olnud lahingutes nii Velikije Luki lähedal kui Poola aladel. Pärast haavatasaamist ning […]

Kirikust, teoloogiast, peremudelitest ja kooseluseadusest

Alguseks ning segaduse vältimiseks olgu öeldud, et järgnevas esitan oma isiklikku nägemust. Ma ei esinda ei kristlasi, EELK-d ega Tartu Ülikooli, vaid üksnes ja ainult iseennast. Küll aga teen seda teadliku kristlasena, luterlasena, õppinud piiblieksegeedina ning traditsioonilise pere isana. Alustan kaugemalt otsast, peatun esmalt Eesti religioossel maastikul ja kiriku osal selles. Siis küsin, kas kirikul […]

Kahest mängufilmist Arvo Pärdi muusikaga, teoloogi pilgu läbi

Hiljutised kutsed vaadata kahte viimastel aastatel vändatud mängufilmi ning mõtiskleda Arvo Pärdi muusika rolli üle neis[1] pakkusid filmi- ja muusikaelamuse, millest vaikida ei taha. Teoloogina. Ei teagi, kas peaksid lugejad enne filmid ära vaatama või mitte, aga olgu nad hoiatatud. Igaüks otsustagu ise. Meistritööd kannavad pealkirju „New Yorgi varjus“ (ingl The Place Beyond the Pines, […]

Vaimustumine (Ap 2:1–13)

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Lühike sissejuhatus Iiobi raamatusse

Iiobi raamatu eksistentsiaalne ja teoloogiline sügavus kui ka mõju teoloogia ajaloole ja maailma kultuurile on suur. Iiobi raamatu lugemine puudutab igaühte meist, sest kannatus nagu ka eksistentsiaalne küsimus „miks?“ ei lähe meist ühestki mööda. Iiobi raamat kõnetab eriliselt kõiki usklikke, kes mõtlevad Jumala ja maailma või enda suhte üle, sest suhe Jumalasse ei ole kunagi lihtsalt […]

Kas tõesti ajaloolis-kriitiline reduktsioon?

Lugenud möödunud reedel Kirik & Teoloogia veergudel (nr 113, 7.2.2014) ilmunud Arne Hiobi kirjutist „Usk muutuvas maailmas luterlikust vaatevinklist“, sattusin suurde segadusse, isegi nii suurde, et võtsin seal tsiteeritud U. Nõmmiku ja R. Tasmuthi eksegeetika õpiku (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised 14, Tallinn, 2006, vt siit) kätte ja uurisin, kas ajaloolis-kriitilisest eksegeesimeetodist tõepoolest jäetaksegi õpikus nii […]

Meile sünnib kuningas. Jutlus jõuluõhtuks (Js 11:1–9)

„Siis väljub võrse Iisai kännust. ja võsu ta juurtest kannab vilja. Siis puhkab ta peal Issanda vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, abinõu ja väelisuse vaim, Issanda tundmise ja kartuse vaim./…/ Ei oma silmade mulje järgi mõista ta kohut ega oma kõrvade kuulmise järgi otsusta, vaid õigesti mõistab ta kohut armetuile ja ausalt otsustab maa viletsate […]

Iganädalane uudiskiri

Viimati lisatud

Biblein10
Piibel õigeusu kirikus ja teoloogias
Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi
Vallo Ehasalu
Piiskopiametist ja piiskopkondadest
Vallo Ehasalu
Tiit Kuusemaa
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – kes me oleme?
Tiit Kuusemaa
lwf-new-logo
Kaastunne
Marjaana Toiviainen
English