Triin Käpp

Triin Käpp has written 16 posts for K&T

Hoiatus ebajumalateenistuse eest (5Ms 13:1–5)

„Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!“, siis ära kuula […]

Usuteadus kui sidumiskunst (1Ms 1:1-5, 2:2-3). Jutlus Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäevaks

„Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik – […]

Miks on kooli vaja?

Eestis on kombeks kõneleda sellest, et eestlane on hariduse-usku. Nii kõneles President meie vabariigi aastapäeva aktusel: „Eesti rahvas on hariduse-usku. Me tõesti täiesti siiralt usume, et parim, mida vanemad saavad oma lastele pärandada, on hea haridus. Mitte maad, majad, metsad või pangaarve“ (Ilves 2015). Niisamuti kuulsime Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektorit Marju Lepajõed kõnelemas ööülikooli saates […]

Meie pimedus pole pime ja öö on sama valge kui päev (1Tm 6:13–16)

„Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, […]

Eklesioloogiline oikumeenia

Mida võiks eklesioloogia ja oikumeenia mõisted meie jaoks tähendada? Mõlema termini – eklesioloogia ja oikumeenia – jaoks on kasutusel palju erinevaid tähendusvälju ja tõlgendusi. Mõlemat saab mõista lähtuvalt kontekstist, kuid antud tekstis katsun mõningaid erinevaid mõistmisviise kokku võtta ning vaadata antud mõisteid üldprintsiibist lähtuvalt. Seetõttu jätan kõrvale kontekstuaalsed kommentaarid (nt ei kasuta ma eklesioloogiat selle […]

Usuõpetus, usundiõpetus ja religiooniõpetus

Usuõpetus, usundiõpetus ja religiooniõpetus – need on kolm sõna, mille avaldamise korral tava-ajakirjanduses võib olla üpris kindel, et saad suurel hulgal komme ja laike või siis dislaike. Ootasin huviga, millised kommentaarid lisanduvad hiljuti Õpetajate Lehes ilmunud ja Postimehe kaudu laiema avalikkuse ette jõudnud loole kristlikest koolidest… Ja ega tulemus just eriti üllatav ei olnud. Ühe […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English