Triin Käpp

Triin Käpp has written 13 posts for K&T

Meie pimedus pole pime ja öö on sama valge kui päev (1Tm 6:13–16)

„Ma käsin sind Jumala ees, kes teeb kõik elavaks, ja Kristuse Jeesuse ees, kes Pontius Pilaatuse ees andis hea tunnistuse, et sa käsku säilitaksid puhtalt ja laitmatult meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni, mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, […]

Eklesioloogiline oikumeenia

Mida võiks eklesioloogia ja oikumeenia mõisted meie jaoks tähendada? Mõlema termini – eklesioloogia ja oikumeenia – jaoks on kasutusel palju erinevaid tähendusvälju ja tõlgendusi. Mõlemat saab mõista lähtuvalt kontekstist, kuid antud tekstis katsun mõningaid erinevaid mõistmisviise kokku võtta ning vaadata antud mõisteid üldprintsiibist lähtuvalt. Seetõttu jätan kõrvale kontekstuaalsed kommentaarid (nt ei kasuta ma eklesioloogiat selle […]

Usuõpetus, usundiõpetus ja religiooniõpetus

Usuõpetus, usundiõpetus ja religiooniõpetus – need on kolm sõna, mille avaldamise korral tava-ajakirjanduses võib olla üpris kindel, et saad suurel hulgal komme ja laike või siis dislaike. Ootasin huviga, millised kommentaarid lisanduvad hiljuti Õpetajate Lehes ilmunud ja Postimehe kaudu laiema avalikkuse ette jõudnud loole kristlikest koolidest… Ja ega tulemus just eriti üllatav ei olnud. Ühe […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English