Tauno Toompuu

Tauno Toompuu has written 12 posts for K&T

Rikas Jumalas (Lk 12:15–21)

„Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!“ Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda.“ Ja ta ütles: „Seda […]

Kirik pluralistlikul tehnoajastul

Tänase maailma arvuks on plural ja hulgaks multi. Singulaarse monoinimese asemele on tulnud pluralistlik multitaskingut valdav überpolarist, kes ei jää hätta ei vastandite haldamise ega paralleelide vahel navigeerimisega. Tema terekäeks on Facebook ja ruuporiks Twitter, näoks igakuiselt muutuv avatar ja sõbraks igaüks, kes vastava taotluse saatnud. Paradigma on muutunud. Lõppenud on autoriteetide aeg ja maailm […]

Iganädalane uudiskiri

English