Randar Tasmuth

Randar Tasmuth has written 13 posts for K&T

Algkristliku misjoni mõistatus: mõtlemise, väe ja osaduse otsingul

Kirikule olemuslikult olulise teema esitamine mistahes pealkirja kujul paneb meid kimbatusse ning teeb alandlikuks. Eriti siis, kui tunnistame, et meil on rohkem küsimusi kui oodatavaid vastuseid. Mõistatused on laused, mis seavad meid suurte küsimuste ette ning paiknevad mõistmisele piiril või piiride taga. Kui tahame algkristliku misjoni mõistmisest kasu saada, seisame täna vastakuti küsimustega omaenda mõtlemisviisi, […]

Hermeneutika varjatud võimust

Üks inimene ütleb teisele: „Sa ütled küll nõnda, aga mida see tegelikult tähendab?“ Siin on peidus varjatud hermeneutiline küsimus, mida niisugusena üldiselt ei tajuta. Hermeneutikat leidub ja kasutatakse kõikjal ning eri aegadel on seda mõistetud eri viisil. Veelgi enam, ka samal ajal ja samas toas ja samas kollektiivis on inimeste poolt kasutatavad tõlgendusviisid alateadlikult ja […]

Taevane leib – paasapüha jutlus (Jh 6:30–35)

„Siis nad ütlesid talle: „Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast.“ Siis ütles Jeesus neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist […]

Reformatsioon 500
English