Randar Tasmuth

Randar Tasmuth has written 17 posts for K&T

Rahvastiku protsessid teoloogi pilguga

Saatesõna Sügisel 2015 sai alguse Riigikogu liikmetest ja Eesti rahva elujõu ning tuleviku üle muret tundvatest kodanikest moodustatud eesti rahvastiku toetusrühm, kuhu algusest peale liitus inimesi kõikidest fraktsioonidest. Eesti rahvastiku elujõu ja püsimise teema ei ole uus, dr Jaak Uibu on seda varem tõstatunud, kuid Riigikogu töö päevakorda ei ole see jõudnud, ehkki on esmajärgulise […]

Kristlikud väärtused väärtuste turul: arutlus inimlikust eristusvõimest

Kui rahandusminister Jürgen Ligi ja haridusminister Jevgeni Ossinovski väljaütlemiste vahel oli sündinud avalik konflikt, ütles Ligi: „Olgem ikka kristlased!“ Mis võiks olla niisuguse ütluse tähendus? Selles olukorras? Aga mida see tähendab teoreetiliselt, n-ö ajatult ehk kontekstiväliselt? Mida võib ütleja ise mõelda ja mida võib eeldada auditooriumi osas? Mida eeldada kuulajatelt, kui nad võtavad vastu sõnumi […]

Issanda tee valmistajad (Jh 3:25–30)

„Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema. Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle: „Rabi! See, kes oli sinuga sealpool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, ka see ristib ja kõik lähevad tema juurde.” Johannes kostis: „Keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. Teie ise olete mu […]

Aabrahamile viitavate uskude võimalikust ühisosast

Olles võtnud vastu ettepaneku pidada ettekanne kolme suure monoteistliku religiooni omavahelistest suhetest ja küsides, kas seal on piisavat lootustandvat ja positiivset ühisosa, pidin leidma mingi sobiva fookuse, sest võimalikke võrreldavaid aspekte on tohutu hulk, lausa mitme uurimistöö jaoks. Iga töö alustamine on alati valik käsitletavast. Esiteks loobun seekord usundite ja usu eristamisest ning kasutan iga […]

Algkristliku misjoni mõistatus: mõtlemise, väe ja osaduse otsingul

Kirikule olemuslikult olulise teema esitamine mistahes pealkirja kujul paneb meid kimbatusse ning teeb alandlikuks. Eriti siis, kui tunnistame, et meil on rohkem küsimusi kui oodatavaid vastuseid. Mõistatused on laused, mis seavad meid suurte küsimuste ette ning paiknevad mõistmisele piiril või piiride taga. Kui tahame algkristliku misjoni mõistmisest kasu saada, seisame täna vastakuti küsimustega omaenda mõtlemisviisi, […]

Hermeneutika varjatud võimust

Üks inimene ütleb teisele: „Sa ütled küll nõnda, aga mida see tegelikult tähendab?“ Siin on peidus varjatud hermeneutiline küsimus, mida niisugusena üldiselt ei tajuta. Hermeneutikat leidub ja kasutatakse kõikjal ning eri aegadel on seda mõistetud eri viisil. Veelgi enam, ka samal ajal ja samas toas ja samas kollektiivis on inimeste poolt kasutatavad tõlgendusviisid alateadlikult ja […]

Taevane leib – paasapüha jutlus (Jh 6:30–35)

„Siis nad ütlesid talle: „Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast.“ Siis ütles Jeesus neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English