Kerstin Kask

Kerstin Kask has written 22 posts for K&T

Misjonist ja kristlikust kasvatusest. Intervjuu EELK assessor Tauno Toompuuga

EELK kirikuvalitsuse liikme Tauno Toompuuga (TT) vestles Kerstin Kask (KK). KK: Oled veidi üle poole aasta olnud kirikuvalitsuse liige – assessor. Millised on Sinu ülesanded assessorina? TT: Minu valdkondadeks jäid kristlik kasvatus ja misjonitöö. Varasemalt oli meil laste-ja noorsootöö assessor, nüüd me veidi laiendasime seda valdkonda ning nimetame seda kasvatustööks, mis hõlmab lisaks laste-ja noorsootööle, […]

Taevauks (Lk 18:9–14)

„Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner.  Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see […]

Intervjuu EELK 2014. aasta vaimuliku Marek Rootsiga

Marek Roots: Alustasin teoloogiaõpinguid Tartu Teoloogia Akadeemias 1995. aastal, ega teadnud siis veel, millega see kõik lõppeb. Olin igas mõttes alguses. Mind ristiti ja konfirmeeriti esimesel kursusel, advendiajal Mustvee kirikus. Olin tolleks hetkeks teinud vaid ühe otsuse: tahan oma elu anda Jumala ja jumalariigitöö käsutusse. Hiljem mõtlesin mõnel korra ka kirikuõpetaja kutsele, kuid leidsin, et […]

Jõulumõtisklus (Jh 1:14)

  „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust“ (Jh 1:14). Seitsme maa ja mere taga asus kord kuningriik, mida valitses kuri kuningas. Ta raudne käsi jõudis riigi igasse otsa ning iga alama ellu. Tema eesmärk oli kujundada ja määrata iga väikseimagi inimese elu selles riigis. Ta soovis, et kõik kulgeks […]

Intervjuu EELK 2013. aasta vaimuliku Tauno Toompuuga

Kerstin Kask (KK): Äsja valisid kolleegid Sind EELK 2013. aasta vaimulikuks. Palun räägi, missugune on olnud Sinu teekond vaimuliku ametisse. Kuidas see tänaseni on kulgenud? Tauno Toompuu (TT): See algas ristimisega aastal 1990 – ma olin siis üheteistaastane. See oli aeg, kui paljusid ristiti. Nii tuli ka mind ära ristida, aga ega sellest midagi ei […]

Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Jh 14:23–29)

„Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures […]

Aastavaimulik 2012: vestlus Lea Jants-Ylöneniga

KK: Jaanuari lõpus toimunud EELK vaimulike konverentsil valisid kolleegid sind 2012. aasta aastavaimulikuks. Kuidas jõudsid vaimuliku ametisse? LJ: Tõenäoliselt on see olnud juba algusest peale Jumala juhtimine, sest mina ise pole kunagi teadlikult selle ameti poole püüelnud. Otse vastupidi: olen pidanud seda ametiks, milleks mul vastavad oskused puuduvad. Ma ise teadvustasin endale vaid soovi õppida […]

Aastavaimulik 2012: vestlus Urmas Viilmaga

Alates 2008. aasta jaanuarist on iga-aastasel vaimulike konverentsil valitud kaks aasta vaimulikku. Sel aastal said selle tunnustuse osaliseks EELK Nissi koguduse õpetaja Lea Jants-Ylönen ja EELK Tallinna  Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.  Mõtteid oma elust ja teenimisest jagab Kirik & Teoloogia lugejatega Urmas Viilma. Kerstin Kask (KK): Jaanuari lõpus toimunud EELK vaimulike konverentsil valiti Sind kolleegide […]

Missugune peaks olema diakooniatöö EELK-s?

Diakooniaga seotud mõisteid kasutatakse meie kirikus väga erinevates kontekstides ja tõlgendustes. Diakooniatöö all peetakse enamasti silmas kiriku karitatiivseid tegevusi, olgu siis koguduse või mõne kirikliku organisatsiooni kontekstis. Diakoonia sihtgrupid ja meetodid varieeruvad koguduseliikmete omavahelisest toetusest ja abist avalike teenuste osutamiseni. Kirikuseadustiku järgi ei ole diakonil spetsiifilisi karitatiivseid ülesandeid. Praktikas on mõned üksikud kogudused, kus diakooniatöö […]

Jutlus vana-aastaõhtuks (Lk 13:6–9)

„Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?“ Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English