Katri Aaslav-Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi has written 38 posts for K&T

„Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. 4. ζωή ja ψυχή Johannese evangeeliumi narratiivis Sõna “elu” ζωή esineb Johannese evangeeliumis 36 korda ja on üks johannesliku teoloogia tuummõisteid. Mõistele ζωή vastab verb ζάω elama, mis esineb evangeeliumis 7 korda. Veel on mõiste ζωή kõrval samast tüvest pärit samasuguse tähendusmahuga sõnad ζῶν ja ζῶντος, mille tõlkevasted on elav […]

„Elu“ ζωή ja „igavene elu“ ζωὴ αἰώνιος Johannese evangeeliumis, 1. osa

Eessõna Hingehoidjana haiglas inimestega vesteldes on mul olnud sügavuti minevaid vestlusi elust, surmast, Jumalast, usust ja igavikust. Raskelt haige inimese voodi kõrval istudes olen ette lugenud Johannese evangeeliumi. Hingerahu ja lohutust on andnud Johannese evangeeliumi pikad  meditatsioonid igavikust, elust ja igavesest elust, armastusest, valgusest, Jeesuse tulekust Jumala juurest igavikust ja tagasiminek Isa juurde. Olles saatjaks […]

Munklus varakristlusest keskajani

Alustada tuleb algusest, Jeesusest  Kristusest, Uuest Testamendist. Munkluse juured on Kristuse õpetuses: „Olge täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!“ (Mt5:48).  Jeesuse ütleb rikkale noormehele: „Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle!“ (Mt 19:21). Markuse evangeeliumis ütleb Jeesus […]

Missio Dei. Kiriku vabadus ja kristlase vastutus

On aasta 1952. Willingenis, Lääne-Saksamaal toimub viies Rahvusvahelise Misjoninõukogu misjonikonverents. Seitse aastat on möödunud Teise maailmasõja lõpust, miljonite hukust, määratust ülekohtust ja vägivallast, ära on katsetatud ka tuumapommid ‒ jah, toimisid. USA ja Nõukogude Liit, kaks superjõudu ja külm sõda. Euroopa on jagunenud kaheks vaenupooleks: punane ida ja valge lääs. Nõukogude Liidus käib kristlaste ja […]

Lootust üles ehitades. Vestlus onkoloog Mari Lõhmusega

Vestlesime onkoloog dr Mari Lõhmusega onkoloogiast ja onkoloogiliste haigustega seotud müütidest ja tegelikkusest, mis vaatamata oma karmusele on ikka lootust andev ja tihti ka rõõmu pakkuv. Dr Lõhmusega töötame koos Põhja-Eesti Regionaalhaigla Palliatiivravi Keskuses. Tema on ka keemiaravi osakonna arst. Hingehoidjana pean ääretult oluliseks, et arstide ja õdedega, kellega koos töötan, saaksin kõneleda ravitööst. On […]

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“ küsis mu käest üks kolleeg haiglas. Meie vestlus algas koridori akna all möödaminnes põgusast tervitusest ja arenes sügavaks arutlemiseks, et millesse me inimestena ikka päriselt usume. Ja mis see usk inimese elus on üldse on ja kuidas see inimest aitab. Mis on kristlik usk? Kuidas see aitab kannatavat inimest? Väga […]

Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel

Sissejuhatus Käesolevas artiklis kirjeldan ja mõtestan oma kogemust haigla hingehoidjana, räägin neist kohtumistest, kus raskelt haigete inimestega oleme kõnelenud igaviku teemadel, surmast ja surmajärgsest. Räägin hingehoidlikest vestlustest kolme naisega, kellega saime koos viimsete asjade üle mõelda, koos seda teekonda käia.[1] Me rääkisime ka läbi elatud elusündmustest, suhetest lähedastega, haigusest, kannatusest ja lootusest. Neid inimesi ühendas […]

Jõuluaeg haiglas

Jõuluaeg on eriline aeg aastas. Jõulud on hingerahu otsimise aeg, lootuse aeg. See on  rõõmu aeg. Jõuluaeg on ka pere aeg, lähedastega koosolemise aeg. Kõige enam me vajame just  jõuluajal teadmist, et me pole üksi, et meid toetatakse ja meist hoolitakse, et me oleme üksteise jaoks olemas nii kurbuses kui rõõmus. Jõuluaeg  on ka kiirenevate […]

Koostöö, usaldus, austus – kõige olulisemad asjad. Vestlus juhtimisteadlase Ruth Alasega

Juhtimise teema puudutab iga inimest. Isegi kui me ei ole seotud mõne organisatsiooniga, asutusega, oleme peresuhetes ikkagi juhtimisega kokku puutunud. Lapsepõlves on vanemad meie juhid, koolis õpetajad. Täiskasvanuks saades oleme kas ise juhi või juhitava rollis, juhtidega koos töötavad. Juhtimine on ka terav teema, konfliktid ja kriisid käivad sellega kaasas. Ning juhtimist on võimalik õppida, […]

Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress 31. mail ja 1. juunil 1917. Suurte sündmuste hoovuses

31. mail ja 1. juunil 1917. aastal toimus Tartus Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress, kus esmakordselt Eesti kiriku ajaloos eestlased ise arutlesid luteri kiriku oleviku ja tuleviku üle ning kus sõnastati Eesti vaba rahvakiriku projekt. Sündmust kajastasid kõik toonased suuremad ajalehed: Postimees, Päewaleht, Tallinna Teataja, Sakala. Toome siinkohal ära seda ajaloolist kongressi kajastava artikli pealinna […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English