Hedi Vilumaa

Hedi Vilumaa has written 11 posts for K&T

Jutlus ülestõusmispühade hommikul (Jh 20:1–2)

„Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud …““ (Jh […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English