Archive for juuni, 2013

Pilk maailma (nr 81/ 28.6.2013)

  Küllap olete pannud tähele, et kass võib mõnel ajal (võib-olla suurema osa ajast) magada ja jõudeelust mõnu tunda. Kindlasti olete näinud ka seda, kuidas mõnel teisel hetkel suudab kass keskenduda sellisel määral, et kogu maailmast jääb järele vaid objekt, millele on suunatud pilk. Meil on sellest palju õppida, kas suudame suunata oma tähelepanelikku pilku maailma asjadele? […]

Vene vanausuliste harud, 1. osa

Preesterlikud vanausulised Preesterlikud vanausulised on need, kes ei eita riigikirikut absoluutses mõttes. Seal ametisse seatud preestrid on pärast „parandamist“ kõlbulikud. Aga muidugi veelgi parem oleks, kui ei peaks piirduma ühel või teisel põhjusel riigikirikust lahkunud „parandatud“ preestritega, vaid oleksid oma piiskopid, kes ordineeriksid preestriteks oma kiriku kandidaate. Tänapäeval on olemas kolm vanausuliste kirikut oma piiskoppide […]

Segane kuulutus

Käisin hiljuti Venemaa Karjalas – Valge mere äärse Kemi linnani välja. Sellest käimisest kujunes omamoodi misjonireis – evangeeliumi sõnumi viimine sealsetesse kogudustesse-kogukondadesse, meie koguduste tervituste edasiandmine ning vastastikune kinnitamine usus. Mõlemad pooled said inimlikku toetust ja julgustust koos – kuigi üksteisest geograafiliselt kaugel – selles maailmas edasi elada. Mis võikski ju olla misjoni üks põhimõte. […]

Nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses

Praegu on televisioonis väga populaarsed mitmesugused tõsielusarjad. Üks neist tegeleb ülekäte läinud koduloomade ja nende peremeestega, võttes abiks teadmised psühholoogiast ja erinevad tehnikad, et nii looma kui tema peremeest abistada. Kord oli sellises saates abielupaar koeraga. Koer oli täiesti taltsutamatu, tegi nende elamises palju kahju, kraapis, näris, lõhkus. Naine tahtis koera ära anda ja loetles […]

Euroopa Kirikute Konverents tervitab Euroopa Liidu religiooni- või usuvabaduse suuniseid

Jaanipäeval, 24. juunil 2013 võttis Euroopa Liidu Välisasjade Nõukogu vastu EL religiooni- või usuvabaduse suunised. Need suunised töötati välja 25. juunil 2012 vastu võetud inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi strateegilise raamistiku ning inimõigusi ja demokraatiat käsitleva ELi tegevuskava tulemusena. Religiooni- ja usuvabaduse suuniste vastuvõtmine on tervitatav samm EL religiooni- või usuvabaduse poliitika kui Euroopa Liidu […]

Puudega inimeste kaasamine kiriku ja kogukonna ellu

Maikuu lõpus toimus Hollandis puudega inimeste kaasamise teemaline kohtumine, mille korraldas  Hoolekande Ühing (Philadelphia Care Foundation). Kõne all oli 2003. aastal koostatud avalduse „Kõikide kirik ja kirik kõikidele“ uuendamine. Dokumendi koostamises osalesid Oikumeeniline Puudega Inimeste Eestkostevõrgustik (Ecumenical Disability Advocates Network), Kirikute Maailmanõukogu ja Kirikute Maailmanõukogu komisjon „Usk ja Kirikukord“. Avalduses kutsutakse kirikuid üles märkama ja […]

Inimesed pole müügiks (nr 80/ 21.6.2013)

Aastal 2017 ootab kogu maailma evangeelseid kristlasi ning ühiskondlikku ja kultuurilist avalikkust ees tähtis sündmus: reformatsioonist, mille alguseks peetakse kokkuleppeliselt Martin Lutheri 95 teesi 1517. aastal, möödub 500 aastat. Juubel on nii tähtis, et ei saa see piirduda ainult aastaga 2017 ja selleks valmistutakse juba praegu. 70,5 miljonit luterlast ühendava Luterliku Maailmaliidu jaoks keskenduvad juubelisündmused aastatele 2015–2017. Selle […]

Liivimaa sakraliseerimine: Maarjamaa sünd ristisõja rüpest

12. sajandi viimasel kümnendil Põhja-Saksamaal ja Skandinaavias konkreetse kuju võtnud Läänemere idakalda sõjalise vallutamise ja ideoloogilise allutamise üks olulisi väljakutseid oli selle ettevõtmise ideeline õigustus: kuidas ikkagi põhjendada ristisõja korraldamist piirkonda, kus pole pühapaiku, mida külastada, ega kristlasi, keda kaitsta?* Sest meenutame, et kristlik püha sõda, mille raames uue maanurga kristlusele vallutamist kavandati, oli ideelt […]

Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit

2017. a möödub 500 aastat luterliku reformatsiooni algusest. Kuigi Martin Lutheri eesmärgiks ei olnud iseseisva kiriku rajamine, ei jäänud luterlik kirik siiski sündimata – viimselt ka sellepärast, et Lutheri järgijad rooma-katoliku kirikust välja arvati. Luterliku reformatsiooni käigus tõsteti kuulsate sola’de (ld „üksnes“) kaudu taas keskmesse pühakiri, usk, Jumala arm ja Kristus: sola scriptura, sola fide, […]

Tõeline usk on argine asi (Ps 15)

„Issand! Kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel? See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei […]

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English