Uudised ja oikumeenia

Kokku 683 postitust

Kutse konverentsile: Konfliktist osaduseni. Registreerumise tähtaeg: 18. september

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames kutsume Teid osalema Rooma-Katoliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskonverentsil „Konfliktist osaduseni“. Konverents toimub kolmapäeval, 27. septembril 2017 Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 09.30-18.00 ning lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15-19.00. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas ka raamatu „Konfliktist osaduseni“ eestikeelse tõlke esitlus. Konverents on inspireeritud dokumendist „Konfliktist osaduseni“ (2013), mille […]

7. – 8. septembril tähistatakse konverentsiga naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva EELK-s

Ühendus Naised Teoloogias korraldab tuleval nädalal Tallinnas rahvusvahelise konverentsi, et tähistada 50 aastat naiste ordinatsiooni Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. 16. novembril 1967 ordineeriti esimese naisena EELK vaimulikuks Laine Villenthal, kes alustas teenimist Võru Misso abikiriku jutlustajana  ning hiljem EELK Pindi koguduse õpetaja ning Petseri koguduse hooldajaõpetajana. Konverentsi „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed: 50 aastat naiste ordinatsiooni […]

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Junget tunnustati 2017. a Augsburgi rahupreemiaga

Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretärile, õp dr Martin Jungele anti 2017. aasta Augsburgi rahupreemia. Rahupreemia laureaadi kuulutas välja Augsburgi linnapea dr Kurt Gribl Augsburgi rahufestivalil Augsburgi raekojas. Auhinda annab iga kolme aasta tagant välja Augsburgi linn alates 1985. aastast, et tunnustada inimesi, kes on andnud olulise panuse erinevate religioonide ja kultuuride vahel rahumeelse kooselu edendamisse. „Mul […]

Kirikute Maailmanõukogu: religioonid peavad ühiselt töötama tuumarelvade elimineerimise nimel

Hiljuti allkirjastasid 122 riiki tuumarelvade keelamise kokkuleppe ning see annab lootust, et tuumarelvad kõrvaldatakse maailmast täielikult. Kuid selle lootuse realiseerimine nõuab religioossete osaduskondade tugevat kaasatust, ütleb õp dr Peniel Rajkumar, Kirikute Maailmanõukogu (KMN) religioonidevahelise dialoogi ja koostöö programmijuht. 72 aastat pärast Hiroshima ja Nagasaki pommitamist, 3.–4. augustil tähistati Hiei mäel Kyoto lähedal Jaapanis maailmarahu religioonidevahelise […]

Porajmos: mäletagem mustlaste holokausti

2. august 2017 pühendati roma holokausti mälestamiseks. Kuupäev tähistab rohkem kui 3000 mustlase hukkamist Auschwitz-Birkenau koonduslaagris 1944. aastal. Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Euroopa Sisserändajate Koguduste Komisjon (ESKK) meenutab sündmust, et mälestada hukkunuid ning julgustada kirikuid ja ühiskonnaliikmeid tegutsema lepituse nimel 10–12 miljoni Euroopas elava romaga. Natsi režiimi aegsel Saksamaal kannatasid romad vangistuse ja mõrvade […]

Poolas tähistati luterlaste ja katoliiklaste üleilmse dialoogi 50. aastapäeva

Luterlased ja roomakatoliiklased kohtusid 18.–25. juulil 2017 Poolas, et lõpule viia arutelud selle üle, milline ühtsus võib sündida ühisest ristimissakramendi mõistmisest ning selleks, et tähistada kahe kristliku traditsiooni rahvusvahelise dialoogi 50. aastapäeva. Alates ühtsuskomisjoni ellukutsumisest 1967. aastal on koostatud mitu olulist dokumenti. Kõige märkimisväärsemad neist on 1999. aastast pärinev õigeksmõistuõpetuse ühisavaldus ning 2013. aastat dokument […]

Soome luterlikust kirikust statistika keeles

2017. aasta alguses uuendati Soome kirikus statistiliste andmete kogumise põhimõtteid. Uuenduslik on, et esimesed statistilised andmed jooksva aasta kohta avaldatakse jooksva aasta keskel. Ajavahemikus jaanuarist juunini toimus Soome luterliku kiriku kogudustes miljon erinevat sündmust, milles osales 12 miljonit inimest. Loeti kõiki osalemisi, seega üks inimene võis osaleda mitmel erineval üritusel. Koguduste sündmusteks loeti lisaks jumalateenistustele, […]

Ilmus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas reproduktiivmeditsiinieetika abimaterjal

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) andis välja abimaterjali „Enne kui ma sind emaihus valmistasin …“, mis aitab orienteeruda reproduktiivmeditsiiniga seonduvates eetilistes probleemides. Viimaste kümnendite jooksul on reproduktiivmeditsiinis tehtud edusammud ning sellega kaasnevad võimalused äratanud inimestes suuri lootusi ja ootusi, kuid samas on need tekitanud ka hirme nii meie ühiskondades kui kirikutes. Meil ei ole veel […]

Luterliku Maailmaliidu ja Kirikute Maailmanõukogu sõnum: soopõhine vägivald on kogu inimkonna probleem

Luterlik Maailmaliit (LML) ning Kirikute Maailmanõukogu (KMN) koos Rootsi Kiriku, Finn Church Aid’i ja Mission 21-ga korraldasid 4.–7. juulil usupõhistele organisatsioonidele Genfi Oikumeenilises Keskuses iga-aastase huvikaitse koolituse. Koolituse peamine rõhuasetus oli naiste õiguste eest seismine ning võitlus soopõhise vägivalla vastu. Seda ei peeta ainult naiste probleemiks, see on oluline kogu inimkonna jaoks. On vajalik, et rohkem mehi […]

EELK ja RKK ühiskonverents „Konfliktist osaduseni” 27. septembril Rahvusraamatukogus

EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis Philippe Jordan kutsuvad kõiki osalema Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames toimuval Rooma-Katoliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskonverentsil „Konfliktist osaduseni“. Konverents toimub kolmapäeval, 27. septembril 2017 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 9.30-18.00 ning lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15-19.00. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas ka […]

English