Uudised ja oikumeenia

Kokku 810 postitust

30 aastat naiste ordinatsiooni Tansaania luterlikus kirikus

Foto: LML/TELK Evans Ayo Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku (TELK) naised tähistasid hiljuti Kateshis naiste ordineerimise 30. aastapäeva. Pidustustel osalenud kutsusid kirikut üles selle eest hoolitsema, et naiste ordineerimine oleks võimalik kõikides piiskopkondades ehk diotseesides. „Me oleme nüüdseks 30 aastat sellel teekonnal. Me oleme palju näinud ja palju õppinud,“ ütlesid TELK-i viiendal naisvaimulike ja -teoloogide konsultatsioonil […]

Marju Lepajõe (28. oktoober 1962 – 4. juuli 2019)

Suvisel juubelilaulupeo nädalal lahkus meie seast ootamatult filoloog, tõlkija ja usuteadlane Marju Lepajõe. See on kaotus, mida on väga raske mõista ja veel raskem sõnadesse panna, sest Marju suutis inspireeriva inimesena ja oma meeldejäävate väljaütlemistega puudutada meist paljusid. Marju sündis ja kasvas Tartus põllumajandusteadlaste Leida ja Jaan Lepajõe peres, seltsiks vanemad vennad Madis ja Tiit. […]

Eelteade: EKOE suveakadeemia „Kirik maapiirkonnas“

Reini-äärsete Kirikute Konverents, üks Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) regionaalrühmadest, korraldab EKOE liikmeskirikutele 23.–26. augustini 2020 suveakadeemia teemal „Kirik maapiirkondades“. Suveakadeemia toimub konverentsi- ja kohtumiskeskuses Le Liebfrauenberg Põhja-Alsace’is (Prantsusmaa) ja on suunatud täienduskoolitusena kirikuõpetajatele erinevatest Euroopa regioonidest. Kõnelejad Prantsusmaalt, Inglismaalt, Saksamaalt ja Šveitsist tutvustavad oma kogemusi ja ettevõtmisi, mis on seotud „kirikuga maa piirkondades“, ning […]

Noored luterlased toovad esile 2019. aasta nõukogul murekohti

Foto: LML/Albin Hillert Luterliku Maailmaliidu (LML) noortenõukogu liikmed kutsuvad rakendama meetmeid kliimamuutuste, soolise võrdõiguslikkuse ja kiriku juhtimises osalemise valdkonnas. Noored luterlikud ordineeritud ja ilmalikud juhid maailma eri paigust kogunesid Genfi nõukogu eelsele istungile, et väljendada muret soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste pärast ning rõhutamaks tähendusrikkamat osalemist kohalike koguduste elus. LML-i nõukogusse kuulub 14 noorliiget, kaks igast […]

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid

30. mail 2019 toimus Tartu Ülikooli peahoones usuteaduskonna lõputööde kaitsmine. Kokku kaitsti 12 tööd: 7 bakalaureuseastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval, 4 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval ning 1 magistriastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval. 2 religiooniuuringute magistriastme lõputöödest olid magistriprojektid. 3. ja 4. juunil 2019 toimus lõputööde kaitsmine EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kokku  kaitsti 20 tööd: 15 usuteaduse […]

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas rahastab „euro-orbude“ projekte

Foto: GAW Leipzig Arvukalt lapsi Ida-Euroopas (ja mingil määral ka Lõuna-Euroopas) kasvab üles ilma vanemateta. Rahvusvaheline meedia on nimetanud need lapsed „euro-orbudeks“. Uuringud on näidanud, et rohkem kui pooled lapsed näiteks Moldova Vabariigis veedavad ajaliselt osa oma lapsepõlvest ilma oma ema või isata. MTÜ-d hindavad, et selline saatus saab osaks suurusjärgus poolele miljonile kuni miljonile […]

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine

Viie ülemaailmse kristliku osaduse – anglikaanide, katoliiklaste, luterlaste, metodistide ja reformeeritute — esindajad Notre Dame’i kogunemisel. Foto: Steve Toepp / Notre Dame’i Ülikool Viis ülemaailmset kristlikku osadust kuulutavad taas head uudist Jumala vabastavast armust Ajaloolisel kirikupeade kogunemisel andsid viie ülemaailmse kristliku osaduse juhid välja avalduse, millega võtavad endale uuesti kohustuse edastada piibelliku sõnumit lunastusest uutel […]

Euroopa – see on meie tulevik. Abimaterjal Euroopa Liidu valimisteks aastal 2019

Koostatud Euroopa Kirikute Konverentsi ja Euroopa Kirikute Rändekomisjoni poolt. Vt originaalkujunduses brošüüri siit. Euroopa Kirikute Konverents ühendab umbes 120 anglikaani, õigeusu, protestantlikku ja vanakatoliku kirikut kõigist Euroopa maadest ning 40 assotsieerunud organisatsiooni. EELK on asutajaliige (1959); assotsieerunud liikmeks on alates 2003. aastast Eesti Kirikute Nõukogu. – Toim. Euroopa Kirikute Rändekomisjon on oikumeeniline agentuur, mis tegeleb […]

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai uue piiskopi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ametlik partnerkirik Saksamaal, Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai 9. mail uue piiskopi. Senine piiskop Martin Hein (65) läheb septembris peale 19-aastast ametiaega emerituuri. Piiskopiks valiti Beate Hofmann, kes töötab hetkel Wuppertal/Betheli kirikliku kõrgkooli diakooniateaduste professorina. Ta on aktiivne paljudes nõukogudes ja komisjonides, mis tegelevad diakoonia ja täiskasvanuharidusega.  Hofmann on 55-aastane ja ta […]

Euroopa päev: Euroopa tulevikku kujundavad ühised väärtused

Järgnev on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) kiri, mille on välja andnud EKK president õpetaja Christian Krieger ja EKK peasekretär isa Heikki Huttunen ning on suunatud Euroopa juhtidele, kes kogunesid 9. mail EL Euroopa Tulevik tippkohtumisele Sibiusse, Rumeenias. Euroopa Kirikute Konverents, mis esindab 114 liikmeskirikut 40 riigis, õnnitleb Euroopa juhte, kes kogunevad 2019. aasta Euroopa Päeval […]

English