Uudised ja oikumeenia

Kokku 727 postitust

In memoriam: lahkus suur Göttingeni filosoof Günther Patzig (1926–2018)

2. veebruaril 2018 suri Saksa filosoof Günther Patzig, kes õpetas pikki aastaid Göttingeni ülikooli filosoofiateaduskonnas. Ta oli Göttingeni Teaduste Akadeemia liige ja president (liige al 1971, president 1986–1990), Saksa Analüütilise Filosoofia Seltsi auliige ning Oslo Kuningliku Teaduste Akadeemia liige. Patzig oli 20. sajandi teisel poolel üks mõjukamaid saksa filosoofe, kelle selgele mõistusekasutusele orienteeritud mõtteviis oli […]

Usuteaduskonda Tallinnas juhib dekaanina jätkuvalt professor Randar Tasmuth

EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna nõukogu valis 15. märtsil 2018 toimunud koosolekul usuteaduskonna dekaaniks taas Uue Testamendi professor dr Randar Tasmuthi. Valimised toimusid dekaani korralise ametiperioodi lõppemise tõttu. Kõnealust päevakorrapunkti juhtis rektor dr Ove Sander. Usuteaduskonna tegevuse ja juhtimise järjepidevus on olnud Randar Tasmuthi eriline südameasi. Valimiste järel tõdes Tasmuth, et on teaduskonna juhtimisega seotud ülesandeid […]

Marju Lepajõe kaitseb doktoritöö

19. märtsil algusega kell 16.15 kaitseb TÜ senati saalis (Ülikooli 18-204) Marju Lepajõe doktoriväitekirja “Pastorid ja kirjakultuur: kristliku humanismi variatsioonidest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandi esimesel poolel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks teoloogia alal. Lühikokkuvõte: XVII sajand on Eesti intellektuaalse ajaloo jaoks kõige sügavama mõjuga perioode. Humanistlikus vaimus rajati gümnaasiumid Tallinnasse ja Tartusse, järgnes Tartu ülikooli asutamine 1632. […]

Geeni muutmised: inimesed mängivad Jumalat?

Kas geene muutvad inimesed mängivad Jumalat? Missugustel moraalsetel ning legaalsetel tingimustel saab geeni muutmisi lubada? Neid võtmeküsimusi arutasid teadlased, teoloogid ja filosoofid Pariisi konverentsil 27.–28. veebruaril 2018. a. Konverentsi organiseeris Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) bioeetika ekspertide töörühm koostöös Protestantliku Teoloogia Instituudi, Pariisi Protestantliku Teoloogia fakulteedi ja Õigeusu Teoloogia Instituudiga. Prof Robin Lovell-Badge, tüviraku bioloogia ja […]

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uueks peasekretäriks valiti õp dr Mario Fischer

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu valis õp dr Mario Fischeri uueks peasekretäriks 22.–25. veebruaril toimunud istungil Varssavis. Dr Fischerist saab esimene põhikohaga peasekretär. Nõukogu võttis vastu otsuse põhikohaga peasekretäri ameti osas juba 2016. aastal Roomas ning seejärel alustas valimisprotsessi. Fischer sündis 1976. aastal Darmstadtis ning on Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku õpetaja. Peale teoloogia- […]

Soome Evangeelne Luterlik Kirik valis uue peapiiskopi

Soome Evangeelne Luterlik Kirik valis kiriku uueks peapiiskopiks Espoo piiskopkonna piiskopi Tapio Luoma. 1. märtsil 2018 toimunud valimiste esialgsete tulemuste põhjal anti Luoma poolt 56,17% häältest. Teises valimisvoorus oli Luoma vastaskandidaadiks Porvoo piiskopkonna piiskop Björn Vikström. Espoo piiskop teoloogiadoktor Tapio Luoma on sündinud 1962. aastal. Ta ordineeriti kirikuõpetajaks 1987. a ja Espoo piiskopkonna piiskopiks veebruaris […]

Kristlaste vastu suunatud Boko Harami terrorism Kamerunis ning rahulootus

Kameruni Luterlike Vendade Kiriku liikmed elavad Boko Harami terroriohu all. Sõjaliste üksuste märklauaks on nii kirikud kui kirikuõpetajad. Kiriku president õp Robert Goyek Daga töötab rahu nimel, otsides dialoogi piirkonna mõõdukate moslemi juhtidega. Kui õp Robert Goyek Daga läheb mõnda oma kogudust külastama, siis liigub ta piirkondades, mis on võõrastele sisenemiseks keelatud. Ka temal ei […]

Dublini programm „Viis tähist uskudevahelises mõistmises“

Viis tähist uskudevahelises mõistmises (ingl k: Five Marks of Interfaith Understanding) on uus algatus edendamaks uskudevahelist mõistmist ja selle kutsusid 2. veebruaril 2018. aastal ellu Dublini linnapea Mícheál MacDonncha ja Dublini peapiiskop  Michael Jackson. Viis tähist uskudevahelises mõistmises pakub Iirimaa kirikuskäijatele praktilise viisi sirutada käsi oma erinevatest uskudest naabritele, et hajutada umbusku, mis mõnikord viib […]

Soome luterlik kirik valib peapiiskoppi

Peapiiskopi valimiste protsess on Soome kirikus kestnud aasta jagu, praegune peapiiskop jääb pensionile käesoleva aasta juunis. 8. veebruaril toimus esimene valimisvoor uue peapiiskopi valimiseks. Kandidaate oli viis. Tähelepanuväärne on, et kõigil neil on lisaks rikkalikule teenimispraktikale kirikus ka doktorikraad. Kandidaatideks seati üles: Ville Auvinen (sünd 1966) on Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse (SLEY) misjonijuht ja Soome Teoloogilise […]

Soome Oikumeeniline Nõukogu algatas arutelu vihakõne üle ühiskonnas

Täiskasvanud peavad vaatama peeglisse ja küsima, mida ma saan teha, et iga noor tunneks ennast turvaliselt ja kaasatuna – see mõtte kerkis üles Soome Oikumeenilise Nõukogu ühiskonnatöö osakonna korraldatud arutelus, kus laste ja noortega tegelevad inimesed otsisid lahendusi, mis aitaksid luua turvalist keskkonda kasvavale põlvkonnale. Tähelepanu pööramine vaimsele keskkonnale, kus tulevased otsustajad, lapsed ja noored […]

English