Uudised ja oikumeenia

Kokku 761 postitust

Esmakordne dialoog Vatikani ja Euroopa evangeelsete kirikute osaduse vahel

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) ja Vatikan on edaspidi oikumeenilise dialoogi ametlikud partnerid. Evangeelse kirikuosaduse president Gottfried Locher ja Kardinal Kurt Koch, kes on Vatikanis vastutav kristlike kirikutega toimuva dialoogi eest, allkirjastasid 16. septembril Baseli toomkirikus toimunud pidulikul jumalateenistusel vastava dokumendi. Tegemist oli 13.–18.09.2018 Baselis Šveitsis toimunud EKOE 8. täiskogu ühe kõrghetkega. Kõneluste ja läbirääkimiste […]

Kajastusi ja mõtisklusi seoses paavsti visiidiga

Seoses sel nädalal toimunud paavsti visiidiga toob Kirik & Teoloogia esile mõningaid kajastusi ja mõtisklusi, mida soovitame lugeda ja kuulata:   Kirjutav meedia Mihhael Lotman: Kristuseta Euroopa. ERR 31.08.2018 Mihhael Lotman: Paavsti diviisid. Diplomaatia. 14.09.2018 Urmas Viilma: Ilmeksimatu paavsti eksirännak usukülma Eestisse. Postimees 21.09.2018 Urmas Paet: Vatikan seisab ühtviisi nii rahu kui ka naiste õiguste […]

Paavst Franciscus kõneles kristlike juhtidega rassismivastasest võitlusest

Paavst Franciscus kohtus 20. septembril erinevate kristlike kirikute juhtidega, kes osalesid Roomas toimunud kohtumisel, mis käsitles võitlust rassismi ja ksenofoobiaga. Paavst loodab, et kogunemine kutsub esile mitmed järgmised ühisalgatused selles valdkonnas. Paavst tervitas kõiki külalisi, kes osalesid üritusel „Ülemaailmne konverents ksenofoobiast, rassismist ja populistlikust natsionalismist globaalse rände kontekstis”. Kolmepäevase kohtumise korraldasid Kirikute Maailmanõukogu ja Vatikani […]

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018

Kristlased ühinevad kutses keskkonnaõiglusele: loodu hooaja deklaratsioon 2018 1. september 2018, Assisi   Selle aasta loodu hooajal tuleme me taas kokku kristlastena üle denominatsiooni piiride, olles täidetud tänuga Jumala elu anni vastu. Me mõistame, et meie inimestena oleme osa Jumala loodust. Me tähistame mitmekesisust, ilu ja vastastikust alalhoidmist kogu loodus, kus Jumal on ette näinud […]

Loodu eest hoolt kandmine on osa kristlikust teoloogiast

Euroopa Kirikute Konverentsi (CEC) president õp Christian Krieger koos Euroopa Piiskoppide Konverentsi (CCEE) presidendi kardinal Angelo Bagnascoga osalesid hiljuti Assisis esimesel oikumeenilisel palvusel loodu eest (Ecumenical Prayer for Creation). Oikumeeniline palvus oli mõeldud ülemaailmse loodu eest palvetamise päeva tähistamiseks. Loodu eest hoolt kandmise ja palvetamise perioodi (Season of Creation) algust tähistati 31. augustil ja 1. septembril […]

Amsterdamis meenutati 70 aasta möödumist Kirikute Maailmanõukogu asutamisest

Kirikute Maailmanöukogu (KMN) tähistas 23. augustil 2018 pidulikult Amsterdami Uues kirikus (De Nieuwe Kerk) organisatsiooni 70. aastapäeva. 1948. aastal kogunesid samal kuupäeval ja samas kohas 351 delegaati 147 erinevast  kirikust, et asutada Kirikute Maailmanõukogu. Oikumeenilise liikumisega seotud kirikute juhid olid juba enne Teist Maailmasõda vastavasisulise otsuse langetanud, kuid sõja puhkemine lükkas otsuse elluviimise edasi. Käesoleval […]

Hageri palvemajas mängitakse lavastust Elokäuk

Hageri palvemaja 200. juubeli tähistamiseks lavastasid Anne Türnpu ja Eva Koldits rahvaluulearhiivi seni avaldamata rahvausundi muinasjuttudel ja lugudel põhineva lavastuse “ELOKÄÜK”. Lavamängus toimetavad inimeste igapäevase argielu sees, kohal ja kõrvu mütoloogilised olendid, sekkudes ja mõjutades inimeste maailma. „“Elokäuk” Hageri vennastekoguduse palvemaja suures madalas saalis pildistab lavaliselt eestlaste šamanistlikku mõtlemist ka Kristusest lähtuva ristiusu õpetuste võimuses. […]

Kirikute Maailmanõukogu ja kohalikud kirikud väljendavad sügavat muret juudi rahvusriigi seaduse üle

Kirikute juhid Iisraelis ja okupeeritud Palestiina territooriumil reageerisid heitunult ja murega Iisraeli knesseti (parlamendi – toim.) poolt 19. juulil 2018 vastu võetud uuele aluseadusele „Iisrael kui juudi rahva rahvusriik”, mis määratleb, et „Rahvusliku enesemääramise teostamiseks on Iisraeli Riigis eriomane õigus juudi rahval“. Kreeka õigeusu kiriku Jeruusalemma patriarh Theophilos III täheldas, et uus seadus ei maini […]

Oikumeenilise Naiste Dekaadi mälestusüritus hindab edusamme ja kaardistab tulevikku

Selle aasta 1.–6. oktoobrini tähistatakse Kingstonis Jamaikal rahvusvahelise nõupidamisega Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Kirikute Solidaarsusest Naistega Dekaadi (1988–1998) 20. aastapäeva. Nõupidamine peegeldab saavutusi ja väljakutseid naistest ja meestest koosneva õiglase kogukonna loomisel, hindab praeguseid suundumusi ja tugevdab tuleviku koostööd. „20 aastat tagasi lõppes Oikumeeniline Naiste Dekaad, mis lõpetati üleskutsega jätkata tööd dekaadi peamiste väärtustega – tähelepanu juhtimine vägivalla, rassismi ja ksenofoobia […]

HAKKA MEIE PÜSIANNETAJAKS!

Täname Sind, hea Kirik & Teoloogia püsilugeja, kes Sa oled meiega kaasas olnud kõik need aastad, kuud ja nädalad. Just oma lugejate pärast kanname hoolt, et veebipõhine kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) ilmuks igal reedel ning pakuks lugemist, ärgitaks kaasa mõtlema ja annaks võimaluse osa saada laias maailmas mõeldust ja kirjutatust. Ajakirja Kirik & Teoloogia […]

English