Uudised ja oikumeenia

Kokku 645 postitust

Kirikute Maailmanõukogu panus lastekaitsesse ja laste heaolusse

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) avaldas hiljuti avaliku kutse „Kirikute kohustused laste ees“, mis on suunatud KMN-i liikmeskirikutele, oikumeenilistele partneritele ja teistele KMN-iga seotud organisatsioonidele, et ergutada ning tugevdada lastele suunatud tegevust. KMN-i peasekretär õp dr Olav Fykse Tveit ütles, et „Kirikute Maailmanõukogu kinnitab kirikute osa tegeledes laste vajadustega. Me julgustame üksteist olema esirinnas, kui pakume hoolt […]

Istuta õunapuu ja võid võita kultuurireisi

Kätte on jõudnud kevadised istutusilmad. Seoses sellega tuletame meelde, et osaledes „Reformatsioon 500” aastapäevale pühendatud üle-eestilises õunapuude istutamise kampaanias, on teil võimalus võita tasuta lennureis Saksamaale. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) kutsub üles reformatsiooni 500. aastapäeva puhul kõiki eestimaalasi, istutama oma koduaeda õunapuu. Olgu see õunapuu sümboliks, et meie – Maarjamaa lapsed – mõtleme, usume […]

Kardinal Kurt Koch ja Saksamaa Evangeelse Kiriku president Heinrich Bedford-Strohm: Eesmärk on ühine armulaud

Saksamaa Evangeelse Kiriku teatel kinnitasid Paavstliku Kristlaste Ühtsuse Edendamise Nõukogu president kardinal Kurt Koch ja Saksamaa Evangeelse Kiriku president Heinrich Bedford-Strohm Ulmis toimunud oikumeenilisel arutelul taas oma valmisolekut töötada ühise armulaua nimel. Kochi sõnul ei saa neil muud eesmärki olla, kui sama altari ümber kogunemine. „See ei saa aga väga keeruline olla, sest Kristus ise […]

In memoriam: silmapaistev oikumeenilise liikumise edendaja ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor õp dr Günther Gassmann (1931–2017)

Aasta alguses lahkus 85 aasta vanuses Günther Gassmann (algupäraselt Gaßmann), kes pikaaegse Tartu Ülikooli oikumeenilise teoloogia külalisprofessorina väärib avalikku meenutamist ja tänu ka Eestis. Külalisprofessorina õpetas ta Tartu teoloogiatudengeid esimest korda 1997. aasta kevadel. 1995. aastal oli Gassmann siirdunud pensionile, sellega lõppes 11 aastat väldanud tegevus Kirikute Maailmanõukogu (KMN) keskuses Genfis usu ja kirikukorra komisjoni […]

Teade: 8. aprillil avatud uste päev EELK Usuteaduse Instituudis

Kirikute Maailmanõukogu kvartalikirja värske number käsitleb paavst Franciscuse panust oikumeenilisse dialoogi

Seoses nelja aasta täitumisega paavst Franciscuse ametisse valimisest vaatleb Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kvartalikirja The Ecumenical Review viimase numbri avaartikkel paavst Franciscuse oikumeenilist tegevust, mis iseloomustab tema pontifikaati. Silmatorkavaim neist oli tema osalemine 2016. aastal Lundis toimunud roomakatoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu ühistel üritustel ja oikumeenilisel mälestusteenistusel, millega tähistati reformatsiooni 500. juubeliaasta algust. Ajakirja värske number […]

Avatud uste päev EELK Usuteaduse Instituudis

EELK Usuteaduse Instituudis toimub avatud uste päev laupäeval 8. aprillil 2017 kell 9.00 – 16.00. Avatud uste päeval on kõigil võimalus tutvuda instituudi eluga: külastada loenguid, tutvuda õppejõudude ja üliõpilastega, maja ja õppimisvõimalustega. EELK Usuteaduse Instituut Pühavaimu 6, 10123 Tallinn (Vanalinnas, Püha Vaimu kiriku kõrval) Rohkem infot: ui.eelk.ee Allikas: EELK Usuteaduse Instituut

Registreerumine konverentsile “Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”

5.-6. maini toimub Tallinnas Õpetajate Majas konverents “Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”. Konverentsi korraldajaks on Püha Johannese Kool ning ettekannete abil püütakse heita valgust kristliku pedagoogika teooriale ja praktikale. Tänapäeval võidakse õpetaja-õpilase suhteid sageli tajuda kas teenuseosutamise või ärimudeli võtmes: õpetaja pakub haridusteenust ja õpilane on klient. Õppeprotsessi keskmes peaks aga olema suhe […]

Rooma-katoliku piiskopid Saksamaal arutasid tundlikke poliitilisi ja kiriklikke teemasid

Saksa Piiskoppide Konverentsi kevadine täiskogu toimus traditsiooniliselt Bensbergis 6.–9. märtsil. Eesistuja kardinal Reinhard Marx esitles tulemusi 9. märtsil pressikonverentsil. Kardinal tõstis esile nii avajumalateenistuse vabaduse sõnumit kui konverentsi ajal ajalehes Die Zeit ilmunud intervjuud paavstiga, milles seisis ka mõte, et hirmud sulevad uksi, aga vabadus avab neid. Kardinal tervitas vihjeid kirikusiseste arutelude jätkumisele. Paljude küsimuste […]

Ilmus luterlaste ja katoliiklaste ühisuurimus „Jumal ja inimväärikus“

Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) ja Katoliku Kiriku Saksa Piiskoppide Konverentsi kolmas kahepoolne töörühm on välja andnud uue kirjutise „Jumal ja inimväärikus“. Töörühm tegeles mitme aasta vältel antropoloogia ja eetilise otsuse kujundamisega seotud probleemidega. Dialoogi juhtisid katoliku piiskop dr Gerhard Feige Magdeburgist ning luterlik piiskop dr Karl-Hinrich Manzke Bückeburgist. „Pika ning intensiivse dialoogi käigus […]