Uudised ja oikumeenia

Kokku 794 postitust

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine

Viie ülemaailmse kristliku osaduse – anglikaanide, katoliiklaste, luterlaste, metodistide ja reformeeritute — esindajad Notre Dame’i kogunemisel. Foto: Steve Toepp / Notre Dame’i Ülikool Viis ülemaailmset kristlikku osadust kuulutavad taas head uudist Jumala vabastavast armust Ajaloolisel kirikupeade kogunemisel andsid viie ülemaailmse kristliku osaduse juhid välja avalduse, millega võtavad endale uuesti kohustuse edastada piibelliku sõnumit lunastusest uutel […]

Euroopa – see on meie tulevik. Abimaterjal Euroopa Liidu valimisteks aastal 2019

Koostatud Euroopa Kirikute Konverentsi ja Euroopa Kirikute Rändekomisjoni poolt. Vt originaalkujunduses brošüüri siit. Euroopa Kirikute Konverents ühendab umbes 120 anglikaani, õigeusu, protestantlikku ja vanakatoliku kirikut kõigist Euroopa maadest ning 40 assotsieerunud organisatsiooni. EELK on asutajaliige (1959); assotsieerunud liikmeks on alates 2003. aastast Eesti Kirikute Nõukogu. – Toim. Euroopa Kirikute Rändekomisjon on oikumeeniline agentuur, mis tegeleb […]

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai uue piiskopi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ametlik partnerkirik Saksamaal, Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai 9. mail uue piiskopi. Senine piiskop Martin Hein (65) läheb septembris peale 19-aastast ametiaega emerituuri. Piiskopiks valiti Beate Hofmann, kes töötab hetkel Wuppertal/Betheli kirikliku kõrgkooli diakooniateaduste professorina. Ta on aktiivne paljudes nõukogudes ja komisjonides, mis tegelevad diakoonia ja täiskasvanuharidusega.  Hofmann on 55-aastane ja ta […]

Euroopa päev: Euroopa tulevikku kujundavad ühised väärtused

Järgnev on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) kiri, mille on välja andnud EKK president õpetaja Christian Krieger ja EKK peasekretär isa Heikki Huttunen ning on suunatud Euroopa juhtidele, kes kogunesid 9. mail EL Euroopa Tulevik tippkohtumisele Sibiusse, Rumeenias. Euroopa Kirikute Konverents, mis esindab 114 liikmeskirikut 40 riigis, õnnitleb Euroopa juhte, kes kogunevad 2019. aasta Euroopa Päeval […]

Uurimus: Saksamaa kirikute liikmeskond võib väheneda poole võrra

Freiburgi ülikooli põlvkondadevaheliste lepingute uurimiskeskus (Forschungszentrum Generationenverträge (FZG)) avaldas koos Evangeelse Kirikuga Saksamaal (EKD) ja Saksa Piiskoppide Konverentsiga oma äsjase uurimuse tulemused, mis puudutab Saksamaa evangeelse ja katoliku kiriku liikmetearvu ning kirikumaksu laekumise projektsiooni aastani 2060. Vaatluse all olid 20 evangeelset maakirikut ja 27 katoliku kiriku piiskopkonda, kelle viimaste aastate ristimispraktika ning liikmete kirikust väljaastumise […]

Kirikute Maailmanõukogu öko-õigluse juhtnöörid kirikutele ja kogudustele

Foto: Ivars Kupcis/KMN Kirikute Maailmanõukogu (KMN) koostatud brošüür „Eluökonoomia ja ökoloogilise õigluse tegevuskava kogudustele, osaduskondadele ja kirikutele“ toetab juhtnööre andes koguduste pühendumist ökoloogilisele ja ökonoomilisele õiglusele. Brošüür on inglise, hispaania, saksa ja prantsuse keeles tasuta kättesaadav kõigile Tegevuskavaga kutsutakse üles ühiselt liikuma eluökonoomia (majandus, mis põhineb elu-ressurssidega arvestamisel ja jätkusuutlikkusel – toim.) ja kliimaõigluse suunas, […]

Kiriku tegevus ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 23.–26. mail 2019. Otsehääletuse teel valivad Euroopa Liidu kodanikud parlamendiliikmed, kes kujundavad Euroopa Liidus elu järgnevaks viieks aastaks ja pärast seda. Euroopa Parlamendi valimiste eel on Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Kirikute Komisjon Euroopa Sisserändajatele (KKES) välja töötanud abivahendi pealkirjaga „Euroopa: see on MEIE tulevik – kiriku tegevus 2019. aasta […]

Euroopa kristliku meedia esindajad kogunevad arutlema vihakõne ja väärinfo leviku teemadel

Tuleval nädalal kutsuvad Maailma Kristliku Kommunikatsiooni Ühingu (World Association for Christian Communication, WACC) Euroopa haru ja Euroopa Kirikute Konverents koos Soome Evangeelse-Luterliku Kirikuga Helsingisse Euroopa kirikute meedia ja avalike suhete spetsialiste, et arutleda vihakõne ja väärinfo leviku teemadel. “Kristlike meediaspetsialistidena oleme seotud oma usu ja erialaga, mis järgib väljendusvabaduse, vabas meedia, meedia mitmekesisuse ja teisi […]

Kirikute Maailmanõukogu ajakiri kajastab kristluse dialoogi džainismi ja budismiga

Ajakirja Current Dialogue seekordne number kajastab džainistlikku ja budistlikku vaadet religioossele mitmekesisusele ja dialoogile, tegeleb monastilise religioonidevahelise dialoogi teemaga, ning keskendub problemaatilistele teemadele, millesse on kätketud religioosne ning interreligioosne dimensioon, näiteks migratsioon Euroopas ja tuumarelvad. Kõiki teemasid saad näha allolevas sisukorras. Ajakirja annab välja Kirikute Maailmanõukogu religioonidevahelise dialoogi ja koostöö programm. „Editorial“ – Peniel Rajkumar […]

Tartu Ülikooli usuteaduskonna töötajate pöördumine: mõistame hukka inimvaenulikud loosungid

Sabatipäeva hommikul solvas üks frustreerunud mees tänaval rängalt juudi kogukonna rabi Šmuel Koti. See puudutab meid teravalt, sest teame ja mäletame hästi, milleni võivad viia sõnad ühe rahvuse või usutunnistuse vastu. Sellisteks sõnadeks ei ole meie kaasaegses Eestis mitte mingisugust õigustust. Mitte kõige vähematki. Peame vahejuhtumit äärmiselt kahetsusväärseks ning avaldame toetust rabi Kotile ja Eesti […]

English