Uudised ja oikumeenia

Kokku 667 postitust

Ilmus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas reproduktiivmeditsiinieetika abimaterjal

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) andis välja abimaterjali „Enne kui ma sind emaihus valmistasin …“, mis aitab orienteeruda reproduktiivmeditsiiniga seonduvates eetilistes probleemides. Viimaste kümnendite jooksul on reproduktiivmeditsiinis tehtud edusammud ning sellega kaasnevad võimalused äratanud inimestes suuri lootusi ja ootusi, kuid samas on need tekitanud ka hirme nii meie ühiskondades kui kirikutes. Meil ei ole veel […]

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi

Aidake meil jõudsalt edasi tegutseda ja veelgi paremaks muutuda! Sobivaim viis meid toetada on kanda annetus arveldusarvele: MTÜ Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, EE272200221054798066 (Swedbank). Ei loe, kas üks või tuhat, iga annetus on sisult suur! Nii nagu  eelmine aasta, kutsub Kirik & Teoloogia ka sellel aastal üles oma lugejaid toetama ajakirja ilmumist rahaliselt. Möödunud […]

Luterliku Maailmaliidu ja Kirikute Maailmanõukogu sõnum: soopõhine vägivald on kogu inimkonna probleem

Luterlik Maailmaliit (LML) ning Kirikute Maailmanõukogu (KMN) koos Rootsi Kiriku, Finn Church Aid’i ja Mission 21-ga korraldasid 4.–7. juulil usupõhistele organisatsioonidele Genfi Oikumeenilises Keskuses iga-aastase huvikaitse koolituse. Koolituse peamine rõhuasetus oli naiste õiguste eest seismine ning võitlus soopõhise vägivalla vastu. Seda ei peeta ainult naiste probleemiks, see on oluline kogu inimkonna jaoks. On vajalik, et rohkem mehi […]

Konverents „Konfliktist osaduseni” 27. septembril Rahvusraamatukogus

EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis Philippe Jordan kutsuvad kõiki osalema Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames toimuval Rooma-Katoliku Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskonverentsil „Konfliktist osaduseni“. Konverents toimub kolmapäeval, 27. septembril 2017 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 9.30-18.00 ning lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15-19.00. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas ka […]

Reformeeritud Kirikute Maailmaliit liitus ühisavaldusega õigeksmõistuõpetusest

5. juulil Wittenbergis peetud oikumeenilisel jumalateenistusel allkirjastasid Luterlik Maailmaliit (LML) ja Reformeeritud Kirikute Maailmaliit (RKML) „Wittenbergi tunnistuse”, mis kinnitab nende koostööd reformatsiooni 500. aastapäeva puhul. Ühisavaldusele kirjutasid alla LML-i peasekretär õp dr Martin Junge ja RKML-i peasekretär õp dr Chris Ferguson. „Wittenbergi tunnistus” tugineb teoloogilisel dialoogil ja sammudel, mida on astunud LML-i ja RKML-i liikmeskirikud […]

Kirikute sõnum Euroopa Liidule: meie tulevik sõltub ühistest väärtustest

Euroopa Kirikute Konverentsi pressiteade 28. juunil 2017 Brüsselis Dialoog Euroopa Liidu institutsioonidega 27. juunil kogunes Euroopa Parlament president Antonio Tajani juhtimisel, et pidada dialoogi juudi, islami ja kristlike kogukondade esindajatega Euroopa tuleviku teemal. Kõrgetasemeline dialoog oli inspireeritud hiljutistest Euroopa Parlamendi otsustest parendada mitmeid oma lepinguid ning Euroopa Komisjoni 2017. aasta valgest raamatust Euroopa tuleviku teemal. […]

EELK Usuteaduse Instituudi 70. aastapäev ja 2016./2017. õa lõpujumalateenistus-aktus (lisatud fotodega)

Instituudi 70. aastapäevale pühendatud sündmused ja 2016./2017. õa lõpujumalateenistus ning aktus toimusid 16. juunil 2017 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ja instituudi õppehoones Pühavaimu 6, Tallinn. 2016./2017. õa lõpujumalateenistuse toimus Tallinna Toomkirikus. Teenistusel õnnistati EELK Usuteaduse Instituudi lipp ja anti üle rektorile. Rektor Ove Sanderi seadis teiseks ametiajaks ametisse peapiiskop Urmas Viilma. Teenistusele järgneval lõpuaktusel instituudi õppehoones […]

Luterliku Maailmaliidu 12. assamblee tulemused nüüd saadaval

Luterliku Maailmaliidu (LML) 12. assamblee oli julgustav ja positiivne, leidsid LML-i president peapiiskop dr Musa Panti Filibus ja LML-i peasekretär õp dr Martin Junge ühises kirjas, mis saadeti 16. juunil LML-i liikmeskirikutele. Kirjale olid lisatud assamblee tulemused: Assamblee sõnum Assamblee avalikud avaldused ja otsused Assamblee valitud nõukogu Need saavad osaks LML-i uue strateegia väljatöötamisprotsessist, mille […]

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid. Tänavused lõpetajad

Tänaseks on nii EELK Usuteaduse Instituudi (UI) kui Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe ning magistriõppe lõputööd kaitstud. TÜ usuteaduskonnas toimus lõputööde kaitsmine 30.–31. juunil ning UI-s 6. juunil. TÜ-s kaitsti kokku 17 lõputööd, neist 4 oli bakalaureuseastmel ning 13 magistriastmel. Magistritöödest olid 7 kirjutatud religiooniuuringute õppekava raames. 6 tööd oli kirjutatud usuteaduse õppekava raames […]

Liina Eek kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö

16. mail 2017 kaitses Liina Eek religiooniuuringute erialal doktoritöö teemal „Tänapäeva eestikeelsete õigeusklite katehheesist ja uskumustest”. Töö juhendaja oli dr Lea Altnurme. Oponentideks olid dr Sebastian Rimestad Erfurti Ülikoolist ja dr Andreas Kalkun Eesti Kirjandusmuuseumist.   Lühikokkuvõte: Doktoritöö käsitleb kaasaegsete eestikeelsete õigeusklike uskumusi ja kogemusi. Andmed on pärit religioonisotsioloogilisest kvalitatiivsest uuringust, kus osales 57 õigeusu […]

English