Uudised ja oikumeenia

Kokku 705 postitust

Lundi rist paigutati Kirikute Maailmanõukogu oikumeenilise keskuse kabelisse

El Salvadori rist, mis on nüüdseks kristliku ühtsuse sümbol, pühitseti ja asetati 18. jaanuaril peetud jumalateenistusel Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kabelisse Genfis, Šveitsis. Kahemeetrist El Salvadorist pärit risti on hakatud nimetama Lundi ristiks, kuna selles Rootsi linnas kohtusid 2016. aasta lõpus luterlased ja roomakatoliiklased, et tähistada reformatsiooni 500. aastapäeva. Rist on rikkalike sümbolitega kaetud ja kujutab […]

Ruum, kus õppimine ja usk saavad kohtuda – Paulinium Leipzigis

Paulinum Leipzigis – ülikooli auditoorium ja kirik ühe katuse all Viimastel aastatel on kirglikult vaieldud selle üle, kas Paulinum Leipzigis Saksamaal on kirik või „ainult“ saal ülikooli sündmuste ja tseremooniate jaoks. Hiljuti valminud Paulinum on rajatud varasema Püha Pauluse kiriku asukohale. Püha Pauluse kiriku lasid Ida-Saksamaa võimud õhku 1968. aastal. Esimesel advendi pühapäeval õnnistati sisse […]

Vesi ilma hinnata: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri uusaasta pöördumine

Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär dr Martin Junge meenutas oma uusaasta pöördumises, et kirikud on kutsutud jagama eluandvat tunnistust. Peasekretär Junge kõne toetus tekstile „Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast“ (Ilm 21:6). Keskendudes fraasile „vesi ilma hinnata“, mõtiskles Junge asjade üle, mis „ei ole müügiks“, juhtides tähelepanu eelkõige Jumala vabastavale armule siinses haavatud ja purustatud […]

Ilmus Luterliku Maailmaliidu uus väljaanne „Pühakirja transformatiivne lugemine: kristlased ja moslemid dialoogis”

Uues väljaandes „Pühakirja transformatiivne lugemine: kristlased ja moslemid dialoogis” annab Luterlik Maailmaliit (LML) sissevaate pühade kirjutiste tõlgendamise valdkonda kristluses ja muhameedluses. Vastandumistest, vihakõnedest ja ekstremismist vaevatud kogukondade keskel annavad selle kogumiku artiklid tunnistust dialoogist tänases maailmas toimuva, mõtestatud ja vastutustundliku pühakirjade interpreteerimise üle religioossete kogukondade sees ja nende vahel. Muuhulgas peegeldavad artiklid seda, kuidas religioossed […]

Ilmus koguteos “Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100”

2017. aastal möödub 100 aastat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) asutamisest vaba rahvakirikuna. Teisipäeval, 19. detsembril EELK Konsistooriumis esitletud koguteose ”Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100” artiklites käsitletakse selle kiriku saja-aastase ajaloo eri etappe ja tahke, antakse läbilõige Eestis tehtavast usuteaduslikust uurimistööst ning oma mälestusi jagavad endised ja praegused kiriku töötegijad. EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles […]

Luterliku Maailmaliidu president Musa kohtus paavst Franciscusega

Luterliku Maailmaliidu (LML) president peapiiskop dr Panti Filibus Musa kohtus 7. detsembril 2017 Vatikanis paavst Franciscusega. Oma kõnes tänas Musa paavsti reformatsiooni 500. aastapäeva oikumeenilise tähistamise eest ning tundis rõõmu suhete tihenemise üle kahe kiriku vahel. “Teie kohalolu ja osalemine reformatsiooni ühisel mälestusteenistusel Lundis oli meie jaoks oluline kingitus. See oli pöördepunktiks katoliiklaste ja luterlaste […]

Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikud pööravad uues programmis tähelepanu „hirmu õhustikule“

Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa liikmeskirikud käivitasid hiljuti protsessi, milles pööravad tähelepanu kasvavale „hirmu õhustikule“, mis üle kontinendi ulatudes ümbritseb mitmekesisust ja mida käivitavad sotsiaalsed ja poliitilised väljakutsed. Vähemuste ründamisel religioosseid sümboleid ja retoorikat kasutavate populistlike ja natsionalistlike liikumiste kiire kasv, nii nagu ka jätkuv majanduslik ebakindlus, saavad olema kolmeteemalise lähenemise fookuseks. Lähenemise nimeks saab „Inimesed […]

Luterlaste ja õigeusklike ametliku rahvusvahelise ühiskomisjoni avaldus ordineeritud teenimisest/preesterlusest

Luterlaste ja õigeusklike ühtsuse komisjon on avaldamas ühisavaldust ordineeritud teenimisest/preesterlusest. Rahvusvahelise dialoogirühma tekst kiideti heaks komisjoni 17. plenaaristungil, mis toimus 7.-14. novembrini Helsingis. Alateemale “ordineeritud teenimine/preesterlus” pühendatud avalduse lõpuleviimine lõpetab ühtlasi üldteemale “Kiriku müsteerium” pühendatud arutelud, mis on ühiskomisjonis toimunud alates aastast 2000. Ameti teemaga tegeleva avalduse ettevalmistused toimusid töörühmas, mis kohtus kord aastas alates […]

ILMUNUD: Martin Lutheri “Lauakõned” Loomingu Raamatukogus

Loomingu Raamatukogu numbrite 36-39 all ilmus äsja valimikköide Martin Lutheri lauakõnedest. Maht 220 lk. Hind 5.40. Valinud, saksa keelest tõlkinud ja järelsõna kirjutanud Vallo Ehasalu. 31. oktoobril 1517 kinnitas Martin Luther (1483‒1546) Wittenbergi kiriku uksele oma kuulsad 95 teesi andeksandmise ja indulgentside kohta, minnes vastuollu katoliku kiriku ja paavstivõimuga. Lutheri vanema ea mõtteavaldusi kirjutasid üles […]

Ilmus piibliteksti uuringuid tutvustav väljaanne

Ilmus eestikeelne Vana Testamendi ja Uue Testamendi tekstiuuringute ajalugu ja Saksa Piibliseltsi teadusväljaandeid tutvustav 30 leheküljeline brožüür. Selles antakse lühiülevaade nii Biblia Hebraica (BHS) kujunemisloost kui tuleviku projekti (Biblia Hebraica Quinta) väljavaadetest. Samuti käsitletakse Nestle-Alandi väljaannete Novum Testamentum Graece ja Ühinenud Piibliseltside väljaande Greek New Testament’i ajalugu ja olulisust tänapäeval. Selle materjali eestikeelne tõlge on […]

English