Uudised ja oikumeenia

Kokku 737 postitust

Euroopa sotsiaalõiguste sammas läheb kaugemale poliitikast ja majandusest

Euroopa Kirikute Konverentsi pressiteade nr 18/22, avaldatud 27. juunil 2018. a Brüsselis. Eile (26. juunil 2018 – toimetus) tulid Euroopa Parlamendi kutsel kokku religioossete kogukondade esindajad, et kõneleda sellest, kuidas rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast, mis on 20 õigusest koosnev kogum tööturgude ja sotsiaalkaitse süsteemide uuendamise toetuseks üle terve Euroopa Liidu. Majanduslikud ja poliitilised väljakutsed on […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu kohtus Genfis

„Muidu olete saanud, muidu andke” (Mt 10:8) oli 28. juunist kuni 2. juulini Genfis toimunud Luterliku Maailmaliidu uue nõukogu kokkusaamise teemaks. Uus nõukogu ja president valiti 2017. aastal Namiibias toimunud täiskogul. Nõukogu koosneb 48 liikmest. Igal seitsmest piirkonnast on oma asepresident. Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresidendiks on EELK peapiiskop Urmas Viilma. Nõukogu võttis vastu LML-i […]

Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – rahvusvahelise suurkonverentsi ametlik kokkuvõte ja avaldus

2.–4. mai 2018 toimus Berliinis kõrgetasemeline rahvusvaheline suurkonverents  „Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – avalik teoloogia üleilmses kontekstidevahelises dialoogis“, mille korraldasid Luterlik Maailmaliit, Berliini Evangeelne Akadeemia, Saksa evangeelne humanitaarabi organisatsioon Brot für die Welt ja Rootsi evangeelne luterlik kirik. Konverents oli jätkuks Luterliku Maailmaliidu uurimusprotsessile „Kirik avalikus ruumis“, mille tulemused on sõnastatud 2016. aastal […]

Julgustus osalema Loomise Hooajal

Ühine sõnum annab uut jõudu oikumeenilisele hooajale keskkonna kaitse teemal. Sel nädalal allkirjastati dokument, millega toetatakse Loomise Hooaega (Season of Creation), iga-aastast palveaktsiooni tähistamist keskkonna kaitse eesmärgil. Dokument esindab esimest ühist toetusavaldust jõudmaks üle denominatsioonide piiride ning sellele on allakirjutanud katoliku kirik, ortodoksid, anglikaanid, luterlased ja reformeeritud. Oikumeenilised organisatsioonid, k.a Euroopa Kirikute Konverents, on samuti […]

Lahkunud on emeriitõpetaja Kalju Kukk (02.08.1943-13.06.2018)

75. sünnipäeva eel on meie seast lahkunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku emeriitõpetaja Kalju Kukk. Kalju Kukk sündis 2. augustil 1943. a Pärnus. Kiriklikku teenimist alustas ta jutlustajana, olles selles ametis Eesti erinevates kogudustes – 1964–1968 Paistus ning 1968–1974 Mehikoormal ja Piirisaarel. 1974. a ordineeriti Kalju Kukk aseõpetajaks ning määrati teenima Jämaja ja Anseküla kogudusi Saaremaal, […]

Soome peapiiskopina seati ametisse Tapio Luoma

Oma ametisseseadmise jutluses rõhutas Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) uus peapiiskop Tapio Luoma, et eelkõige on oluline kaastunne ning kirikus on esmatähtsad inimesed. „Jeesuse sõnum väärtuste õigest korrast kõneleb meile sellest, milles seisneb kristlik usk ja kiriku elu. See kõneleb inimesest, kelle on loonud Jumal; inimesest, kes vajab teist inimest ja Jumalat; inimesest, kelle otsused […]

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu avaldus Euroopa kirikutele ja rahvastele

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu, Novi Sad, Serbia, 31. mai–6. juuni Te peate olema minu tunnistajad (Ap 1:8) Euroopa Kirikute Konverentsi liikmeskirikud kogunesid Euroopa teede ristumiskohale idast ja läänest, põhjast ja lõunast. Me tulime visiooni ja lootusega Euroopa tulevikule. Me kogunesime Serbias, olles tänulikud meile osaks saanud külalislahkuse eest ning olles tunnistajateks väljakutsetele, millega kohalikud kirikud […]

Novi Sadis toimub Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu. Otseülekanded oikumeeniliselt suursündmuselt internetis

31. maist kuni 6. juunini 2018 toimub Novi Sadis Serbias Euroopa Kirikute Konverentsi (the Conference of European Churches, CEC) peaassamblee ehk täiskogu teemal „Te peate olema minu tunnistajad” (Ap 1:). Täiskogu on Euroopa Kirikute Konverentsi tähtsaim juhtorgan, mis langetab otsuseid olulistes küsimustes ja määratleb konverentsi tegevuse tulevikusuunad. Euroopa Kirikute Konverents ühendab ca 115 õigusu, protestantlikku, […]

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiu toetusfond

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiutöö toetuseks hingehoiu toetusfond. 2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada. Toetusfondi eesmärkide realiseerimiseks on vaja loomulikult ka rahalisi vahendeid ning selleks toimus 11.05.2018 Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel […]

Lõputööde avalikud kaitsmised Tartu ja Tallinna usuteaduskondades

31. mail 2018 kl 10.15 algavad Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 307 lõputööde kaitsmised usuteaduskonnas. Kaitsmisele tuleb 10 tööd: 5 usuteaduse bakalaureuseastmel ning 5 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval. 5. juunil 2018 kl 9.00 algavad lõputööde kaitsmised EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kaitsmisele tuleb 17 tööd: 8 usuteaduse rakenduskõrgharidusastmel ja 9 usuteaduse magistriastmel (6 usuteaduse ning 2 diakoonia ja […]

English