Uudised ja oikumeenia

Kokku 640 postitust

Kirikute Maailmanõukogu kvartalikirja värske number käsitleb paavst Franciscuse panust oikumeenilisse dialoogi

Seoses nelja aasta täitumisega paavst Franciscuse ametisse valimisest vaatleb Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kvartalikirja The Ecumenical Review viimase numbri avaartikkel paavst Franciscuse oikumeenilist tegevust, mis iseloomustab tema pontifikaati. Silmatorkavaim neist oli tema osalemine 2016. aastal Lundis toimunud roomakatoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu ühistel üritustel ja oikumeenilisel mälestusteenistusel, millega tähistati reformatsiooni 500. juubeliaasta algust. Ajakirja värske number […]

Avatud uste päev EELK Usuteaduse Instituudis

EELK Usuteaduse Instituudis toimub avatud uste päev laupäeval 8. aprillil 2017 kell 9.00 – 16.00. Avatud uste päeval on kõigil võimalus tutvuda instituudi eluga: külastada loenguid, tutvuda õppejõudude ja üliõpilastega, maja ja õppimisvõimalustega. EELK Usuteaduse Instituut Pühavaimu 6, 10123 Tallinn (Vanalinnas, Püha Vaimu kiriku kõrval) Rohkem infot: ui.eelk.ee Allikas: EELK Usuteaduse Instituut

Registreerumine konverentsile “Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”

5.-6. maini toimub Tallinnas Õpetajate Majas konverents “Armastus kui pedagoogika: kristlik pedagoogika kaasaegses maailmas”. Konverentsi korraldajaks on Püha Johannese Kool ning ettekannete abil püütakse heita valgust kristliku pedagoogika teooriale ja praktikale. Tänapäeval võidakse õpetaja-õpilase suhteid sageli tajuda kas teenuseosutamise või ärimudeli võtmes: õpetaja pakub haridusteenust ja õpilane on klient. Õppeprotsessi keskmes peaks aga olema suhe […]

Rooma-katoliku piiskopid Saksamaal arutasid tundlikke poliitilisi ja kiriklikke teemasid

Saksa Piiskoppide Konverentsi kevadine täiskogu toimus traditsiooniliselt Bensbergis 6.–9. märtsil. Eesistuja kardinal Reinhard Marx esitles tulemusi 9. märtsil pressikonverentsil. Kardinal tõstis esile nii avajumalateenistuse vabaduse sõnumit kui konverentsi ajal ajalehes Die Zeit ilmunud intervjuud paavstiga, milles seisis ka mõte, et hirmud sulevad uksi, aga vabadus avab neid. Kardinal tervitas vihjeid kirikusiseste arutelude jätkumisele. Paljude küsimuste […]

Ilmus luterlaste ja katoliiklaste ühisuurimus „Jumal ja inimväärikus“

Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) ja Katoliku Kiriku Saksa Piiskoppide Konverentsi kolmas kahepoolne töörühm on välja andnud uue kirjutise „Jumal ja inimväärikus“. Töörühm tegeles mitme aasta vältel antropoloogia ja eetilise otsuse kujundamisega seotud probleemidega. Dialoogi juhtisid katoliku piiskop dr Gerhard Feige Magdeburgist ning luterlik piiskop dr Karl-Hinrich Manzke Bückeburgist. „Pika ning intensiivse dialoogi käigus […]

Teade: kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele

Kirik & Teoloogias ilmunud lugudele viitamine on olnud mõnevõrra keeruline, kuna veebiväljaandes puuduvad leheküljenumbrid. Et oleks võimalik ühtlaselt ning täpsemalt viidata, pakume välja järgneva võimaluse: iga loo all on nupp, millega saab teksti teisendada PDF-formaati. Teisendades teksti vaikesätete järgi (teksti suurus 100%, images – full size, lehekülge suurus letter) PDF-vormi, on võimalik saada tekst leheküljenumbritega. […]

Üleskutse: Lugejate küsimused Toomas Paulile

Kirik & Teoloogia teine lugejaintervjuu on EELK emeriitõpetaja Toomas Pauliga. Toomas Paul on teoloogiadoktor, vaimulik, filosoof, kultuuriloolane ja üliviljakas esseist, keda meedia vahendusel teab ilmselt suurem osa Eesti inimesi. Ta on aktiivselt tegutsenud nii kirikuõpetaja kui õppejõuna. Palume lugejatel küsimusi saata 15. märtsini K&T toimetusele toimetus@kjt.ee. Inspiratsiooniks võib vaadata esimest lugejaintervjuud Marju Lepajõega!   Meie veergudel […]

Roomas toimus rahvusvaheline oikumeeniline konverents „Luther ja sakramendid”

Rooma Paavstlikus Gregoriuse Ülikoolis toimus 26. veebruarist 1. märtsini 2017 rahvusvaheline konverents teemal „Luther ja sakramendid”. Konverentsi korraldajateks olid Gregoriuse Ülikool, Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu ja Johann Adam Möhleri-nimeline Oikumeenia Instituut Paderbornis ning tegemist on luterliku ja katoliku kiriku vahelise oikumeenilise dialoogi  peaüritusega reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise  kontekstis.  Nii katoliiklased kui luterlased on kaua […]

Humboldti ülikooli teoloogiaprofessor ja endine president Christoph Markschies toetab teoloogia tugevdamist Berliinis

Teoloogiaprofessor Christoph Markschies võttis sõna teoloogia eriala tugevdamise toetuseks Berliini Humboldti Ülikoolis. Ülikooli senati poolt kavandatav Islami Teoloogia Instituut pakkuvat võimalust teha just Humboldti Ülikoolist „see koht Berliinis, kus parimal juhul nii mõlemad kristlikud konfessioonid (evangeelne ja roomakatoliku – toim.), aga ka juutlus ja islam reflekteerivad oma religiooni teaduslikult ja hariduse andmise eesmärgiga. Nii kirjutab […]

Kalle Kasemaa pälvis riikliku kultuuri elutööpreemia

Teoloog ja tõlkija, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kalle Kasemaa on riikliku kultuuri elutööpreemia laureaat. Preemia pikaajalise väljapaistva tegevuse eest pälvivad lisaks Kasemaale sel aastal ka dirigent Neeme Järvi ja näitleja Lembit Ulfsak. Preemiate üleandmine toimub 24. veebruaril kell 13.30 Teaduste Akadeemia saalis Toompeal. Kalle Kasemaad nimetas Tartu Ülikool oma esildises üheks tänapäeva mitmekülgsemaks tõlkijaks ja humanitaarteadlaseks […]