Uudised ja oikumeenia

Kokku 772 postitust

Kirikute Maailmanõukogu kinnitas järgmise täiskogu juhtlauseks „Kristuse armastus juhib maailma lepitusele ja ühtsusele”

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) Keskkomitee kinnitas 2021. aastal Karlsruhes peetava 11. täiskogu teema. „Kristuse armastus juhib maailma lepitusele ja ühtsusele” on juhtlause, mis on lähtekohaks kohtumise programmi koostamisele. Käesoleval nädalal kohtub Küprosel KMN-i täiskogu ettevalmistav komitee, mille eesmärgiks on täiskogu põhielementide paikapanemine. „See teema aitab keskenduda oikumeenilisele liikumisele kui armastuse liikumisele, mille taotluseks on Kristuse järgimine […]

Dr Thomas-Andreas Põder esitati riikliku teaduspreemia kandidaadiks

Eesti Vabariigi teaduspreemiaid antakse Eesti teadlastele ja teaduskollektiividele teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest. 2019. aastal jagatakse preemiaid järgmistes valdkondades: Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 […]

Kirik & Teoloogia tänab püsiannetajaid

Kirik & Teoloogia kolleegiumil on hea meel 2018. aastal tehtud lugejate annetuste üle, eriline heameel on aga püsiannetajatest, kelle tugi on oluline ajakirja väljaandmisel. Annetused aitavad käigus hoida veebiajakirja, mida on vaja pidevalt kaasajastada ja uuendada. Samuti püüame arendada ajakirja kättesaadavust ja parendada loetavust erinevates nutiseadmetes. Kas soovid ka saada Kirik & Teoloogia püsiannetajaks? Palume […]

Uue raamatu esitlus: Thomas-Andreas Põderi „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“

2018. a lõpul valmis EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professori dr Thomas-Andreas Põderi esimene eestikeelne monograafia „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“. Teos esitab süstemaatilis-teoloogilise käsitluse erinevatest teoloogilistest ning ühiskonda ja kultuuri puudutavatest teemadest, nt usu keel, jumalateenistus, evangeelium, usupuhastus, samuti käsitletakse raamatus Eesti teoloogilist mõttelugu ning teoloogia dialoogi teiste elu- ja […]

Paavst Franciscuse läkitus rahupalvepäevaks

Tema Pühaduse Paavst Franciscuse läkitus rahupalvepäevaks Hea poliitika on rahu teenistuses. 1. jaanuar 2019. a. „Rahu olgu sellele kojale!“ Kui Jeesus läkitas oma jüngrid teele, ütles ta neile: „Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!“ Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, […]

Kutse Tartus toimuvale üle-Euroopalisele religiooniuuringute 17. aastakonverentsile ja religioonisemiootika paneelile

25.-29. juunini toimub Tartus Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni 17. aastakonverents üldteemal “Religion – Continuations and Disruptions” (Religioon – järjepidevused ja katkestused).  Korraldajateks on Tartu Ülikool ja Eesti Usundiloo Selts. Konverentsi kodulehe leiab siit. Konverentsil toimuvad paneelid – n-ö alakonverentsid – enam kui 60 teemal. Vt täielikku nimekirja ja sisututvustusi siit. 10. jaanuarini 2019 on pikendatud tähtaega, […]

Toimub ülemaailmne konverents, mis keskendub rahumeelsele kooseksisteerimisele Lähis-Idas

14.–16. detsembrini võõrustab Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Cumberland Lodge Ühendkuningriigis oikumeenilist inimõiguste konverentsi teemal „Lähis-Ida rahumeelse kooseksisteerimise suunas: ülesanded ja võimalused”. Osalejad arutlevad kultuurilise ja religioosse mitmekesisuse kui rikkuse allika üle. Tähelepanekud ja mõtted keskenduvad Lähis-Ida religioossele paljususele nii sisemisest kui välisest vaatevinklist. Teine seanss hõlmab haridust kui vastastikuse mõistmise  ja eelarvamustest vabanemise vahendit. […]

Jõulupöördumine

Allkirjastanud Euroopa kirikute juhid – ühiselt koostanud Euroopa kirikute rändekomisjon ja Euroopa Kirikute Konverents:   Jõulude eel kutsume teid üles töötama külalislahke ja kaasava Euroopa nimel ning selle eest palvetama. Kristlased, valmistudes Kristuse sünni tähistamiseks, meenutavad lootuse ja ootusega südames Jesaja ettekuulutust: „Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust.“ (Js 9:1) Me kutsume Euroopa riike […]

Saabuvate jõulude ajal ühendavad Euroopa kirikute liidrid jõud pagulaste ja migrantide nimel

Euroopa kirikute liidrid kinnitavad jõulude vaimus väärikuse, austuse ja kaastunde väärtusi pagulaste ja migrantide suhtes. 4. detsembril kirjutasid kirikute liidrid Euroopast ja mujalt alla tänavusele kaalukale jõuluavaldusele, mille Euroopa kirikute rändekomisjon (Churches’ Commission for Migrants in Europe [CCME]) ja Euroopa Kirikute Konverents ([EKK] Conference of European Churches) tegid üheskoos teatavaks ning mida nad tutvustasid Mairead […]

Euroopa Kirikute Konverentsi uue juhatuse esimene töökoosolek

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK, ingl CEC e Conference of European Churches) uue juhatuse esimene töökoosolek pärast juunis Novi Sadis Serbias toimunud üldkogu leidis aset 22.‒24. novembril Brüsselis. Kohtumine algas palvusega Brüsseli kesklinnas asuvas Euroopa oikumeenilises kabelis. Palvuse viis läbi EKK asepresident, anglikaani piiskop dr Guli Francis-Dehquani Suurbritanniast. Juhatuse koosolekul arutati järgmise viie aasta strateegilist plaani […]

English