Reformatsioon 500

Kokku 6 postitust

Reformatsiooni viljad ja väljakutsed: luterliku reformatsiooni tähendusest piibliteadustele

31. oktoobril möödub 500 aastat reformatsiooni algusest Saksamaal. Kirjutades reformatsiooni tähtsusest ja mõjust, ütleb teoloog Thomas-Andreas Põder: „Reformatsiooni 500. aastapäevale mõeldakse ja seda tähistatakse väga erinevate huvide, kaalutluste ja tonaalsustega, mis omakorda kombineeruvad ja põimuvad väga mitmeti. See ei ole midagi, mis läheks korda nt üksnes luterlastele või luterlikele kirikutele või siis ka laiemalt üksnes […]

Usupuhastuse juubeli puhul, 1924

Eesti evangeeliumi-luteri kirik vaatab käesoleval aastal usupuhastuse alguse peale Eestimaal.   Kas teeb seda ka Eesti riigis vaba Eesti rahvas?   Usume. Sest meil on just ka viimastel murrangu aastail olnud tõendusi mitmeid selle kohta: „Meie, Eesti rahvas, tahame olla kristlik rahvas“.   Mida tähendab aga usupuhastuse tulek Eesti rahvale?  Usupuhastus tõi emakeeles Pühakirja ja emakeelse kooli, ta […]

Kirik & Teoloogias ilmunud Martin Lutheri tekstide tõlked

„Magnificat – tõlge ja seletus“ 1., 2. ja 3. osa (24.07, 31.07, 07.08.2015). Esmakordne ilmumine: Martin Luther, Magnificat – tõlge ja seletus, tlk Urmas Petti, toim. Mariina Viia, Tartu 2015. „Väike õpetus sellest, mida evangeeliumites otsida ja oodata (1522)“ (30.10.2015). Tlk Thomas-Andreas Põder, toim. Annika Laats. „Õpetus, kuidas kristlased Moosest peaks käsitlema“ 1. ja 2. […]

VAATA: Tübingeni ülikooli loengusari Martin Lutheri tähendusest tänapäeval

Tübingeni ülikool, kus tegutsevad ühed maailma tähtsaimad katoliku ja evangeelse teoloogia teaduskonnad, korraldas 2016/2017 talvesemestril kõigile fakulteetidele suunatud loengusarja Martin Lutheri tähendusest tänapäeval. Loengud on huvilistele internetis vabavalt ligipääsetavad ja on ilmunud ka raamatuna. 1. Christoph Schwöbel, Sola scriptura – Kirja printsiip ja Kirja kasutamine 2. Friedrich Hermanni, Sola fide. Lutheri õpetus mittevabast tahtest 3. […]

KUTSE: 10.-11. novembril 2017 Tallinnas konverents „Reformatsioon – tõlgendused ja tõlked”

Olete oodatud Eesti Rahvusraamatukogus ja Tallinna Linnarhiivis 10. ja 11. novembril 2017 toimuvale Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud  konverentsile  „Reformatsioon – tõlgendused ja tõlked“. Tutvuge konverentsi kavaga ja pange end üritusele kirja siin: https://goo.gl/forms/bzRP9rtDZXXg2mKs1 10. novembril toimub konverents Rahvusraamatukogus, 11. novembril Linnaarhiivis. Eesti Rahvusraamatukogu

Reformatsiooni juubeliga seotud tekstid ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik 2010 – 2017

  1. Mida ja kuidas tähistatakse reformatsiooni juubelil? 2. Reformatsiooni tähendusest 2.1 Artiklid 2.2 Arvamused 2.3 Jutlused 2.4 Juhtkirjad 2.5 Martin Lutheri kirjutised 3. Kajastusi reformatsiooni juubeliga seotud ettevõtmistest 3.1 Eestist 3.2 Luterlikust Maailmaliidust 3.3 Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas 3.4 Teistelt maadelt 1. Mida ja kuidas tähistatakse reformatsiooni juubelil? Randar Tasmuth, Lähenedes aastale 2017, EK, […]

English