Jutlused ja mõtisklused

Kokku 412 postitust

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses (Mt 21:1–9)

„Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle! Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand vajab neid. Ta läkitab nad […]

Lootuse pärijad (Mt 25:34)

„Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!”” (Mt 25:34) Kas me suudame seda uskuda? Seda, et meiegi võiksime kord kuulda selliseid imelisi sõnu – kuulda neid siis, kui meie aeg siin saab otsa? Kas midagi sellist on üldse võimalik? Surm tundub […]

Evangeeliumi partnerid (Fl 1:5-11)

„Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda, sest teie olete minu südames. Kui ma siis olen ahelais või kui ma kostan evangeeliumi eest ja seda kinnitan, […]

Lauldes rõõmusõnumit lootusest ja rahust (Ps 104:24)

Gerhard Ulrich, Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku juhtivpiiskop ja  Evangeelse Luterliku Kiriku Põhja-Saksamaal juhtivpiiskop, pidas järgneva jutluse 21. oktoobril 2018 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Vt lisaks Saksamaa luterlike kirikute tippdelegatsioon külastab 18.–22.10.2018 luterlikke kirikuid Soomes ja Eestis (Kirik & Teoloogia nr 358/ 19.10.2018).   „Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. […]

Liimiks on alati armastus (Rm 10:12–18)

„Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid […]

Litaania

Issand, heida armu.   Palugem rahus Issandat. Issand, heida armu.   Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end ukrainlaseks. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end venelaseks. […]

Lambethi kokkulepe – jutlus lõikustänupühal, 14. oktoobril 2018 Tallinna toomkirikus

Rõõm on olla täna koos teiega siin ning tähistada ühiselt 80 aasta möödumist Lambethi kokkuleppe sõlmimisest Inglise Kiriku ning Eesti ja Läti evangeelsete luterlike kirikute vahel. Toon teile südamlikke kristlikke tervitusi Canterbury peapiiskopilt ja kirikult, mida ta teenib. Samuti toon tervitusi Rochesteri piiskopilt ja piiskopkonnalt. Hoiame Eestit ja siinseid inimesi oma südames ning palume armastust […]

Maarja Kaana pulmas (Jh 2:1–10)

„Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes […]

„Sa ei ole kaugel Jumala riigist!“ (Mk 12:28–34)

„Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?” Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma […]

Evangeeliumitonti ei ole tegelikult olemas (Gl 5:22–26)

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!“ (Gl 5:22–26) Jumal annab mulle selle andeks, […]

English