Jutlused ja mõtisklused

Kokku 365 postitust

Kolm jumalikku valikut ehk inimene mõtleb, aga jumal juhib (Rm 9:11-23)

„…sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis – et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast – öeldi talle: „Suurem orjab vähemat”, nagu on kirjutatud: „Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin.“ Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi! Ta ju ütleb Moosesele: „Ma halastan, kellele ma halastan, […]

Kiusatuse võitmine ja loobumise läbi leidmine (Hb 2:17–18)

Tänase paastu- ja meeleparandusaja esimese pühapäeva keskmes seisab Jeesus kui kiusatuste võitja, kelle kohta Kirjas heebrealastele öeldakse: „Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.“ (Hb 2:17–18) Pole teada, kes […]

Jumalariik kasvab meie kaudu. Jutlus Invocavit pühapäevaks (2 Kr 6:1–10)

„Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala arm ilmaasjata vastu ei võtaks, ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” [Jes 49:8] Ennäe, nüüd on ülisoodsus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, vaid näitame end Jumala abilistena […]

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Kalendriaasta alguses on pühapäev, mil kirikukalender juhib meie mõtteid sellele, kuidas Jeesus ilmutab oma jumalikku väge. Jeesuse jumaliku väe avaldusi võime näha rohkesti  evangeeliumi rõõmusõnumis. Ja Jeesuse jumaliku väe ilmumist võime kogeda usuinimeste eludes ka meie kaasajal. Toon selle näiteks kolm lugu andeks andmise, andmise ja ustava teenimise õnnistusest. Need jutustavad erineval moel hingede päästest, […]

Tartu rahu vaim. Kõne 2. veebruaril 1936.

Tartu rahu ei olnud harilik, igapäevane nähe, vaid midagi suurt, õilsat, otse uskumatut, üliinimlikku. Meie kõik, kes oleme vanas ja keskeas, mäletame oma isiklike kogemuste järgi väga hästi, nooremad teavad ajalooõpetuse ja ilukirjanduslikkude toodete kaudu meie Vabadussõja raskusi ja ohtusid, kus Eestil kui väikesel Taavetil tuli sõdida vägeva vaenlasega, enamlise Vene Koljat-sõjaväega. Samuti kui muistsel […]

Jeesuse jumalik vägi (Tt 1:1-3)

„Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristuse apostel Jumalast valitute usu järgi ja selle tõe tunnetuse järgi, mis vastab jumalakartusele, igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu, ja kes on määratud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis on usaldatud minu kätte Jumala, meie Päästja käsu kohaselt.“ (Tt 1:1-3) Tänase […]

Orienteerumismängud eluväljadel

Leida end keset elu, vaevu märgatavat või märatsevat, keset pingul linnamaastikku, sosistavat metsa või värelevat merd, otsin märki, midagi tuttavat, mis juhataks mind õigele teele. Otsin peeglit, mis ütleks, milline elusolend olen mina. Väikeloom, inimloom, metsloom või loomutu? Vaatan järve peegeldusse ja arvan, et olen valge hõljuv udukogu. Mets kajab vastu, kostab, et väike ja […]

Hoiatus ebajumalateenistuse eest (5Ms 13:1–5)

„Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!“, siis ära kuula […]

Jumala ainulisuse saladus (Rm 16:25–27)

Armulise, helde Jumala nimel. Me kuulame Pühakirja sõna Rooma kirjast,  16. peatüki salmidest 25–27. Apostel Paulus kirjutab seal nõnda: „Ent sellele, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse jutluse järgi selle saladuse ilmutust mööda, mis on olnud igavesest ajast varjul, aga nüüd on saanud avalikuks ja on prohvetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul […]

Jumal on meiega (Mt 1:18–25). Neljanda advendi jutlus

Armas kogudus, kallid õed ja vennad Kristuses! Me oleme jõudnud advendiaja viimasesse, neljandasse pühapäeva. Advendiajas võib eristada mitmeid tähenduskihte. Kristliku usu ja kiriku vaatepunktist on kõige olulisem tähendusmõõde advendiaja juures tulemine. Sõna „advent“ pärinebki ju ladinakeelsest sõnast adventus ehk tulemine. Usu ja kiriku perspektiivist on advendiaeg nii ennekõike ja esmajoones just tulemisaeg. Tulemisajaga, milles keskmes […]

English