Jutlused ja mõtisklused

Kokku 344 postitust

Küsimata terveks (Jh 5:1–15)

„Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid [kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses […]

Ligimesearmastus

Vanaisa V.[1] oli mereväeohvitser, lõpetanud St Peterburgi merekooli ja hiljem selle kooli asedirektor ning füüsika ja astronoomia professor. Ta sündis 1881. aastal. Aastal 1905, selle tegelikult vaid tsaari rumaluse tõttu peetud sõja ajal, oli ta vaid 24 aastat vana ja osales Port Arthuri kaitsmisel Kollase mere ääres. Kuude kaupa koos staabiga jaapanlaste piiramisrõngas viibides polnud […]

Targa kuninga pärandus (Lk 18:9-14)

„Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu […]

Oleme kutsutud Jumalat oma andidega teenima (Mt 24:14–29)

„Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.  Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.  Nõndasamuti ka kaks talenti saanu […]

50 aastat naisvaimulike ordinatsiooni algusest (Jh 15:1-12)

„Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda […]

Pane tähele! (Ps 119:100)

Üheks võimalikuks Psalm 119 autoriks arvatakse Taavetit. Selle toorat armastava laulu sajas salm ütleb meile midagi väga jahmatavat, mis tõepoolest meenutab meile noore Taaveti ellusuhtumist: „Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi.“ (Ps 119:100) Milline jultumus, karjapoisike! Sina, ja arukam kui sinust vanemad? Ma kujutan ette Taaveti vanemaid vendi, kes Taavetit […]

Hommikupalvused

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle selle kõige olgu armastus – see on täiuslik side! (Kl 3:12–14) Seda kirjakohta loetakse sageli laulatusel […]

Seisatage teedel! (Jr 6:16)

„Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga“ (Jr 6:16). Palju, palju on jälgi kruusateel. Neid on nii palju, et nendel ei saa enam vahetki teha. Just see annab kruusateedele nende iseloomuliku, väsinud ilme. Ühest feng shui’d käsitlevast raamatust lugesin, et teed panevad […]

Lahutada viha Jumala armastuses (1Jh 3:11–18)

„Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme […]

Imelik ja imeline ilmutusraamat (Ilm 1:9–20)

„Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui pasunast, mis ütles: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse […]

English