Jutlused ja mõtisklused

Kokku 357 postitust

Jumala ainulisuse saladus (Rm 16:25–27)

Armulise, helde Jumala nimel. Me kuulame Pühakirja sõna Rooma kirjast,  16. peatüki salmidest 25–27. Apostel Paulus kirjutab seal nõnda: „Ent sellele, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse jutluse järgi selle saladuse ilmutust mööda, mis on olnud igavesest ajast varjul, aga nüüd on saanud avalikuks ja on prohvetite kirjade kaudu igavese Jumala käsul […]

Jumal on meiega (Mt 1:18–25). Neljanda advendi jutlus

Armas kogudus, kallid õed ja vennad Kristuses! Me oleme jõudnud advendiaja viimasesse, neljandasse pühapäeva. Advendiajas võib eristada mitmeid tähenduskihte. Kristliku usu ja kiriku vaatepunktist on kõige olulisem tähendusmõõde advendiaja juures tulemine. Sõna „advent“ pärinebki ju ladinakeelsest sõnast adventus ehk tulemine. Usu ja kiriku perspektiivist on advendiaeg nii ennekõike ja esmajoones just tulemisaeg. Tulemisajaga, milles keskmes […]

Õige aja ootuses (Gl 4: 3–5). Jutlus jõuluõhtul

Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me kuuleme kõne aluseks Pauluse kirjast galaatlastele 4. peatükist salme 3 kuni 5: „Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, lahti […]

Vaimulikud teemehed

Suvekuudel autoga mööda Eestimaad sõites on päris tavaline iga natukese aja tagant mõne teeremondi peale sattuda. Vaikselt taaskord täiesti ootamatutesse kohtadesse kerkinud valgusfooride taga aja kaotuse üle nurisedes ei ole enamasti muud teha kui oranžides vestides, oranžide masinate ja oranžide kiivritega varustatud, suvepäikese ja teetolmu käes tumepruuniks muutunud teemeeste askeldamisi jälgida. Ja vahel, kui konditsioneeritud […]

Ava uks Jumalale. Jutlus teiseks advendipühaks (Ilm 3:7–13)

„Ja Filadelfia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava: Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud […]

Pilliroona murduda või lootust leida? Esimese advendipüha jutlus

Hea lugeja, soovin jagada advendiaja mõtteid seoses Kristuse tulekuga, tema tegevusega siin maailmas. Jõulude eelset aega nimetatakse adventajaks, st Kristuse tuleku ootuse ajaks. See meenutab meile Kristuse sünni ootust kauges minevikus, kuid tuletab meelde ka Kristuse taastulekut, mil ta tuleb oma meelevallas ja aus. Nende kahe suure sündmuse vahele jääb aeg meie igaühe isiklikuks kohtumiseks […]

Valvamise valu ja võlu

„Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles […]

Jumala riik on lähedal (Lk 10:1–12)

„Pärast seda määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega […]

Uue olemise vägi (Jh 4:39–42)

„Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.” Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte […]

Saladuslik loodu

Jumala loodu, mille keskel elada võime, on ühtaegu nii tavaline, kuid samas leidub selles nii palju saladuslikku, et ilma usuta jääb inimese arusaamine ümbritsevast poolikuks. Vahel on küll lihtsalt niisama loodu keskel olla ka hea, kuid inimestena tahes-tahtmata tekivad peale mõningast „lihtsalt olemist“ mõtted ja küsimused, et miks miski nii on ja teine naa. Selle […]

English