Jutlused ja mõtisklused

Kokku 424 postitust

Usk on elu – usutunnistus on elutunnistus (Jh 20:19-31)

„Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: […]

Laulge Issandale uus laul

See pisuke lugu on isa Vello Salo mälestuseks, kes uinus ülestõusmisööl. Astume läbi suure reede ülestõusmisse. Sellesse pühasse päeva – ülestõusmisse – viib ainuke tee, mis kulgeb läbi suure reede. Lähme täna koos Mare Kandrega: „Ta nägi seal ennast (oma poja kujul).“ Sest, kes Jeesust näeb, näeb Teda, kes Tema on saatnud (Jh 12:45; 14:9). […]

Jumala tee inimese juurde viib Jumala juurde tagasi

Inimlikult võttes on Jeesuse elu lõpuga seotud sündmused lugu läbikukkumisest, nagu seda inimeste elus sageli juhtub. Ei läinud nii, nagu sooviti või unistati. Läks hoopis vastupidi ja välja naerjate hingeõhk on kuklas tunda. Oodatud messias peab kurjuse ja mõistmatuse ees alla vanduma. Võitja poolel ei saa ju kaotada. Keegi ei saa aru, miks peab Jumala […]

Jumal pöördub sinu poole. Ülestõusmispühade jutlus (Jh 20:11–18)

„Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis, ja need ütlesid talle: „Naine, miks sa nutad?“ Tema vastas neile: „Nad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea, […]

Kiusatuse tunnused (Lk 4:1-11)

Tänan võimaluse eest olla täna hommikul teie koguduse keskel. „Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!“ Aga Jeesus vastas: […]

Õppimise mõõt on elamine ja olemine

„Tule sellisena nagu oled, aga ära jää selliseks,“ ütleb ühe koguduse motolause. Tavaliselt kõnetab selle lause esimene pool, aga teises on vähemalt sama suur sõnum: kui saad kristlaseks, saad õpilaseks. Siis oled jünger. Ja siis muutub Su elu. Tänases jutluses küsime kolme küsimust. Mida tuleb Jeesuse õppekava järgides õppida? Mitu klassi kristlikus koolis on? Ja […]

Nõudkem jumala armu (Lk 18:31–43)

„Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.“ Aga nemad ei […]

Teenimatu arm (Mt 20:1–16)

„Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!”Ja need läksid. […]

Jumala armastuse ohvritee (Lk 18:31-43)

„Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.” Aga nemad ei […]

Õppida armastama (1Kr 12:31–13:13)

„Aga taotlege suuremaid armuande! Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid […]

English