Jutlused ja mõtisklused

Kokku 416 postitust

Jumala armastuse ohvritee (Lk 18:31-43)

„Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.” Aga nemad ei […]

Õppida armastama (1Kr 12:31–13:13)

„Aga taotlege suuremaid armuande! Ja ma näitan teile veel ülevama tee. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid […]

Elu enne elu (Hb 13:5b–6; 15–16)

„Sest Tema on ütelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha! Nii võime siis julgesti öelda: „Issand on minu abimees, ei ma karda! Mis võib inimene mulle teha?“ /…/ Viigem siis nüüd tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see on nende huulte vilja, kes tunnistavad tema nime. Ärge unustage head teha ja osadust pidada, sest […]

Kes või mis on Jumal? (Mt 8:23-27)

„Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!” Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja […]

Usaldus ja tormi vaigistamine (Mt 8:23–27)

„Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!” Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja […]

Vaimust kantud ja andeid rakendades

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. […]

Raamitud pilt raamideta armastusest (Jh 2:1–11)

„Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes […]

Oikumeenilise palvenädala kaheksa mõtisklust ja palvet

Palvenädala tekstid on tänavu koostatud Indoneesias. Esimene palvepäev Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! (Am 5:24) Am 5:22-25 Lk 11:37-44 Mõtisklus Kristlased võivad olla innukalt pühendunud palvele ja jumalateenistusele, kuid mitte hoolida vaestest ja häbimärgistatutest. Vahel me palvetame kirikus, kuid rõhume samal ajal oma kaasinimesi või kurname keskkonda. Indoneesia kristlased tunnistavad, […]

Teisel pool piire (Gl 3:23-29)

“Enne usu tulekut me olime aga Seaduse valvealustena vangistatud usu ilmutamiseni tulevikus. Nõnda siis on Seadus olnud meie järelevaatajaks kuni Kristuseni, et me saaksime õigeks usust. Et nüüd aga usk on tulnud, siis me ei ole enam järelevaataja all. Nüüd te olete ju kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuse, sest need kõik, kes teie […]

Uusaasta mõtisklus. 525600 minutit

Ma seisan väraval ja ootan. Veel on kõik suletud, veel ei avane uksed. Veel läheb aega. Sekund, minut, tund, päev, nädal, kuu… Ootaja aeg on pikk, öeldakse. Aga sekund on ikka sekundi- ja kuu kuupikkune. Meie, inimesed oleme oma ajaarvestamisega ikka ühed isemoodi olevused. Olgu advendiküünal või liivakell, mobiiltelefoni ekraan või kallis esivanemate tasku-uur, tundub, […]

English