Jutlused ja mõtisklused

Kokku 319 postitust

On ainult üks Suur Reede

On ainult üks Suur Reede. Mitte kaks korda aastas või 2000 korda. On ainult üks ülestõusmine. Ülestõusmispüha hommikupäike tantsib nn uue kalendri kui ka vana kalendri ajal, sest on olemas ainult üks ja ainus Kristuse ülestõusmine. Kõik muu on meie tähistamine-meenutamine. Või meie püüd neid sündmusi läbi elada ja läbi mängida, läbi palvetada. On ainult […]

Taibates Jumalat (Jh 12:37–43)

Tere, õed ja vennad! Armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Kuulus usuteadlane Rudolf Otto defineeris religioosse kogemuse sisu omal ajal fraasiga „mysterium tremendum et fascinans“, mis tõlkes tähendab seesugust raskesti kirjeldatavat seesmist seisundit, mis on ühtaegu ülendav ja paeluv, kuid teisalt värisemapanevalt õudne. Minu hetke hingeseisundis on mõlemad pooled esindatud. […]

Mu silmad on alati Issanda poole (Jh 12:37–43)

”Ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski temasse, et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis ta oli öelnud: „Issand, kes on uskunud meie kuulutatut? Ja kellele on ilmutatud Issanda käsivart?” Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud: „Ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame […]

Kurtmine

„Nende seas aga sündis ka jagelemist, keda nende seast tuleks arvata teistest suuremaks.” (Lk 22: 24). „Ja Darwini meelest loomulikult tööline on ainult härrast sõltuv objekt, tööriist, mis pole persona, mil pole endas härrale omast telost. Et telos võib olla ebateadlik, olendis (ja seega elusas universumis) kätketuna eo ipso olemas, seda Darwin oleks võinud juba […]

Palve, et Jumal end inimesele meelde tuletaks. Jutlus paastuaja teiseks pühapäevaks (Mk 9:17–29)

„Keegi rahva hulgast vastas talle: „Õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.” Aga tema vastas […]

Maailmataltsutaja

Pilt, mis avaneb igast aknast „Keeruline on vastata elule otsustavate sammudega, kui veel käiagi ei oska,“ ohkas ta trööstitult oma tahtevõimetuid jalgu vaadates. Olla elu nõude all kängumas. Enne kui ta mõistab, kuhu tahab astuda, on teda juba edasi tõugatud, uude elupilti asetatud. Algab püüd uut pilti, uut elusituatsiooni mõista, mõtestada, tõlgendada. Need pildid jooksevad […]

Mis värvi on Jumala silmad? (Ps 32:8)

„Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”” (Ps 32:8) Täna, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva päikesetõusul, olid tuhanded silmad suunatud üles taeva poole. On eriline, et need samad kolm värvi, mis taeva poole heisatud lipul – sinine ja must ja valge […]

Kutsutud Jumala töö tegijaiks (1Kr 3:10–20)

Jutlus Kalle Rebase, Tiit Kuusema, Ants Rajando, Ralf Alasoo ja Enno Tanilase preestriametisse pühitsemise päeval 11.02.2107 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus „Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – […]

Samaaria naise õppetund (Jh 4:5–26)

„Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile; seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!” Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles […]

Siimeoni õnnistussõnad

2. veebruaril tähistame Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva. See on päev, mil täitub 40 päeva Jeesuse sünnist. Sel päeval viisid Jeesuse vanemad Moosese seaduse kohaselt lapse Jeruusalemma templisse ning tõid korrakohase ohvri. Templisse sisenedes süttisid legendi järgi iseenesest tempi küünlad – sellest ka päeva nimetus. Samal ajal tuli Vaimu juhtimisel templisse mees nimega Siimeon. Heebrea […]