Jutlused ja mõtisklused

Kokku 372 postitust

Kannatlikkuse vaev ja võit (Jk 5:7–11)

„Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal! Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut! Vaata, kohtunik seisab ukse ees! Vennad, võtke prohveteid, kes on […]

Radikaalne eitus (Mt 21:12-22)

„Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!” Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida […]

Ülestõusnud Issand annab elu (Sk 8:12–13, Ap 13:23–33, Lk 24:36–49)

..vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile. Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõndasamuti – kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad! (Sk 8:12–13) Sellesama mehe soost on Jumal oma tõotust […]

Pimedusest valgusesse

Kirik & Teoloogia avaldab Rooma-Katoliku Kiriku Eesti apostelliku administraatori, Tema Ekstsellents piiskop Philippe Jourdani jutluse. Jutlus on peetud paasaööl vigiilia ajal Peeter-Pauli kirikus ja oli suunatud sel ööl ristitutele ning esimest korda armulauale tulijatele.   Armsad vennad ja õed, Vigiilia missa, milles me praegu osaleme, on nii eriline ja nii armas, sest see on seotud valgusega […]

Kristuse ülestõusmispüha (Jh 20:1-10)

„Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: „Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud.” Peetrus läks […]

Elagem Jumala valitud rahvana (1Pt 2:4–10)

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Tänase jutluse aluseks on Esimese Peetruse kirja 2. peatüki salmid 4 kuni 10. „Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes […]

Kohtudes Tõelisega

„Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, […]

Kolm jumalikku valikut ehk inimene mõtleb, aga jumal juhib (Rm 9:11-23)

„…sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis – et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast – öeldi talle: „Suurem orjab vähemat”, nagu on kirjutatud: „Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin.“ Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi! Ta ju ütleb Moosesele: „Ma halastan, kellele ma halastan, […]

Kiusatuse võitmine ja loobumise läbi leidmine (Hb 2:17–18)

Tänase paastu- ja meeleparandusaja esimese pühapäeva keskmes seisab Jeesus kui kiusatuste võitja, kelle kohta Kirjas heebrealastele öeldakse: „Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.“ (Hb 2:17–18) Pole teada, kes […]

Jumalariik kasvab meie kaudu. Jutlus Invocavit pühapäevaks (2 Kr 6:1–10)

„Aga olles kaasabilised me manitsemegi teid, et te Jumala arm ilmaasjata vastu ei võtaks, ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” [Jes 49:8] Ennäe, nüüd on ülisoodsus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev! Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks, vaid näitame end Jumala abilistena […]

English