Jutlused ja mõtisklused

Kokku 398 postitust

Liimiks on alati armastus (Rm 10:12–18)

„Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid […]

Litaania

Issand, heida armu.   Palugem rahus Issandat. Issand, heida armu.   Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end ukrainlaseks. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end venelaseks. […]

Lambethi kokkulepe – jutlus lõikustänupühal, 14. oktoobril 2018 Tallinna toomkirikus

Rõõm on olla täna koos teiega siin ning tähistada ühiselt 80 aasta möödumist Lambethi kokkuleppe sõlmimisest Inglise Kiriku ning Eesti ja Läti evangeelsete luterlike kirikute vahel. Toon teile südamlikke kristlikke tervitusi Canterbury peapiiskopilt ja kirikult, mida ta teenib. Samuti toon tervitusi Rochesteri piiskopilt ja piiskopkonnalt. Hoiame Eestit ja siinseid inimesi oma südames ning palume armastust […]

Maarja Kaana pulmas (Jh 2:1–10)

„Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: „Neil ei ole enam veini.” Jeesus ütles talle: „Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: „Mida iganes […]

„Sa ei ole kaugel Jumala riigist!“ (Mk 12:28–34)

„Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?” Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma […]

Evangeeliumitonti ei ole tegelikult olemas (Gl 5:22–26)

„Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!“ (Gl 5:22–26) Jumal annab mulle selle andeks, […]

Vabaks hirmust ja muretsemisest (Ap 12:1-11)

Aga sel ajal hakkas kuningas Heroodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna. Aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse. See oli just hapnemata leibade pühal. Heroodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis nelja neljamehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua. Nii […]

Ristiülendamise püha

„Konstantiini aegu loobuti sõdimiskeelustki ja see oli ots.” (1964) „Siis tapeti kristluse maski varjus, nüüd kasutatakse selleks edu ja rahva tulevikku.” (1939) Õigeusu kirikus algab kirikuaasta 1. septembril. Kirikuaasta esimene suurpüha on Jumalasünnitaja ehk Jumala Ema sündimise püha 8. septembril – „täna, oh inimesed, sündis meie lunastuse alustus”. Järgmiseks suurpühaks on 14. septembril ristiülendamise püha, […]

Lunastus hirmust (1.Tm 1:7–10)

„Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõõdukuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, Tema vangi, vaid võta koos minuga osa vaeva kannatamisest evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, ei mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu […]

Õiged teed, mis ometi ei ristu (Lk 10:38–42)

„Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et […]

English