Jutlused ja mõtisklused

Kokku 376 postitust

Lihtsate katsumuste kartusest (Õp 18:10 ja Ilm 1:8)

„Issanda nimi on tugev torn, sinna jookseb õige ja leiab varju.“ (Õp 18:10). „Mina olen A ja O,“ ütleb Issand Jumal, „kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline.“ (Ilm 1:8). Vennastekoguduse loosungid 15.08.2018   Helme Maarja kogudus tähistab igal aastal rukkimaarjapäeva vabaõhu jumalateenistusega Helme Maarja kirikuvaremete juures, koduloomuuseumi ehk ajaloolise pastoraadi õuel. Mõnel […]

Otsustamise vabadus. Palume kutsele vastust (Lk 9:57–62)

„Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.“ Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.“ Teisele ütles ta: „Järgne mulle!“ Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!“ Ent […]

Ustava Jumala ande kasutades (Lk 12:42–48)

„Jeesus ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona? Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see teener mõtleb oma südames: „Mu isand viibib tulles”, ning […]

Kas sa oled kindel? Jutlus apostlite pühapäeval (2Tm 3:14–17)

Jutlus on peetud leerijumalateenistusel. „Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud, ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene […]

Armastada vaenlast (Lk 6:27-36)

„Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keela ka särki! Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu […]

Armastus ei ole kohustus (Hb 12:25-29)

„Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast! Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud: „Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva!“ Sõnad […]

Püha Vaimu suunav ja juhtiv vägi (Ap 2:1–13). Nelipühajutlus

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Kutsun teid südamega vaatama (Ef 1:16-23)

„…teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu […]

Kutse Jumala riiki. 3. pühapäev pärast nelipüha (Mt 11:28)

Selle pühapäeva teemaks on kutse Jumala riiki ja juhtsalmiks Kristuse sõnad „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ (Mt 11:28) Kuulake vaid – teid on kutsutud, te olete saanud kutse. Kutseid vahvatele üritustele on ju imearmas saada, oleme meelitatud nendest kutsetest ja pettunud, kui kutset ei saa. Siis […]

Jutlus lastekaitsepäevaks

Täna on lastekaitsepäev „Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja […]

English