Jutlused ja mõtisklused

Kokku 340 postitust

Jumala riik on lähedal (Lk 10:1–12)

„Pärast seda määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega […]

Uue olemise vägi (Jh 4:39–42)

„Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.” Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte […]

Saladuslik loodu

Jumala loodu, mille keskel elada võime, on ühtaegu nii tavaline, kuid samas leidub selles nii palju saladuslikku, et ilma usuta jääb inimese arusaamine ümbritsevast poolikuks. Vahel on küll lihtsalt niisama loodu keskel olla ka hea, kuid inimestena tahes-tahtmata tekivad peale mõningast „lihtsalt olemist“ mõtted ja küsimused, et miks miski nii on ja teine naa. Selle […]

Usupuhastuse juubeli puhul, 1924

Eesti evangeeliumi-luteri kirik vaatab käesoleval aastal usupuhastuse alguse peale Eestimaal.   Kas teeb seda ka Eesti riigis vaba Eesti rahvas?   Usume. Sest meil on just ka viimastel murrangu aastail olnud tõendusi mitmeid selle kohta: „Meie, Eesti rahvas, tahame olla kristlik rahvas“.   Mida tähendab aga usupuhastuse tulek Eesti rahvale?  Usupuhastus tõi emakeeles Pühakirja ja emakeelse kooli, ta […]

Sa ei ole kaugel Jumala riigist (Mk 12:28–34)

„Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?” Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma […]

Miks saurused välja surid?

„Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku.  Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid [kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, […]

Küsimata terveks (Jh 5:1–15)

„Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid [kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses […]

Ligimesearmastus

Vanaisa V.[1] oli mereväeohvitser, lõpetanud St Peterburgi merekooli ja hiljem selle kooli asedirektor ning füüsika ja astronoomia professor. Ta sündis 1881. aastal. Aastal 1905, selle tegelikult vaid tsaari rumaluse tõttu peetud sõja ajal, oli ta vaid 24 aastat vana ja osales Port Arthuri kaitsmisel Kollase mere ääres. Kuude kaupa koos staabiga jaapanlaste piiramisrõngas viibides polnud […]

Targa kuninga pärandus (Lk 18:9-14)

„Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu […]

Oleme kutsutud Jumalat oma andidega teenima (Mt 24:14–29)

„Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.  Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.  Nõndasamuti ka kaks talenti saanu […]

English