Jutlused ja mõtisklused

Kokku 303 postitust

Mis värvi on Jumala silmad? (Ps 32:8)

„Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.”” (Ps 32:8) Täna, Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva päikesetõusul, olid tuhanded silmad suunatud üles taeva poole. On eriline, et need samad kolm värvi, mis taeva poole heisatud lipul – sinine ja must ja valge […]

Kutsutud Jumala töö tegijaiks (1Kr 3:10–20)

Jutlus Kalle Rebase, Tiit Kuusema, Ants Rajando, Ralf Alasoo ja Enno Tanilase preestriametisse pühitsemise päeval 11.02.2107 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus „Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – […]

Samaaria naise õppetund (Jh 4:5–26)

„Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile; seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle: „Anna mulle juua!” Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles […]

Siimeoni õnnistussõnad

2. veebruaril tähistame Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva. See on päev, mil täitub 40 päeva Jeesuse sünnist. Sel päeval viisid Jeesuse vanemad Moosese seaduse kohaselt lapse Jeruusalemma templisse ning tõid korrakohase ohvri. Templisse sisenedes süttisid legendi järgi iseenesest tempi küünlad – sellest ka päeva nimetus. Samal ajal tuli Vaimu juhtimisel templisse mees nimega Siimeon. Heebrea […]

Isa, Poeg ja Püha Vaim – jää, vesi ja udu!

Jumala kolme isikut, kolme väljendusviisi, mil moel on Ta end inimkonnale aegade jooksul ilmutanud, on inimesel võimalik mõista üksnes usu läbi. Sest ei ole ju mitte kuidagi inimesel võimalik kokku leppida kohtumist Looja või Jeesuse või Püha Vaimuga sellesse hetke, kui tema tahab. Vaid usus on võimalik nendega kohtuda! Veel keerukamaks kujuneb Jumala kolme isiku […]

Usu alguses (Jh 4:39–42)

„Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.” Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid: „Me […]

Igavesse ellu voolav allikas (Jh 4:9–15)

Siis Samaaria naine ütles talle: „Kuidas! Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt?” Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett.” Naine ütles talle: „Isand, ämbrit sul […]

Mis on jõuludest jäänud sinuga? Jutlus Kristuse ilmumise pühal (Mi 4:1–4)

„Viimseil päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voorivad ta juurde. Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna!“ […]

Kanda head vilja! (Lk 13:6–9)

„Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?” Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, […]

Olgem osa lihaks saanud Sõnast! Jõulujutlus (Jh 1:14)

Jõulupüha jutluse tekstiks on tänavu Johannese evangeeliumi algus, kus öeldakse: „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust kui Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõtt“ (1:14). Kuuldud kirjakoht haarab otsekui härjal sarvist, pannes meid küsima, miks pidi Jumal saama inimeseks, kus ja kuidas me teda täna kohtame ning kus […]