Arvamused

Kokku 427 postitust

Religioon ja poliitika praktikas

24. aprillil võeti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogul vastu avaldus, millega toetati Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist nõnda, et abielu oleks mõistetav ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Seda avaldust toetas 39 kirikukogu saadikut, 5 oli vastu, 4 erapooletud. Olgu ennetavalt öeldud, et põhiseaduse muutmine Eestis pole lihtne. Riigikogu tänase koosseisu puhul on nimetatud ettepaneku […]

Seotud tuvist ja vaimujõust

Läinud nädalavahetusel olime koguduserahvaga Soome-reisil. Kui laevalt maha tulime, oli Helsingi lipuehtes, sest 27. aprillil tähistati seal üleriigilist veteranipäeva ‒ II maailmasõja ajal Soome kaitseväes võidelnud ja langenud sõdurite mälestuspäeva. See lõputu lipumeri viis mõtted kaugetele aegadele, millest minuealised on lugenud või oma vanematelt või vanavanematelt kuulnud. Meie oma veteranipäev, mida peetakse jüripäeval, 23. aprillil, […]

Religioon, soolisus ja seksuaalsus

Kirjutis ei ole sissejuhatus pealkirjas sõnastatud teemasse, ammugi mitte ülevaade, vaid üksnes erinevate religiooni, soolisuse ja seksuaalsusega seotud probleemide ja uurimuste markeering. Läänes peetakse enesestmõistetavaks, et naised on religioossemad kui mehed, ent ilmselt pole see alati nii olnud. Kui mehed linnade kasvades kodust ära tööle läksid, siis lõdvenes nende seotus ka kirikuga. Samuti olid nad […]

Kas homoseksuaalne vahekord on patt?

Ma ei vaja mingit pikka lobatoomiat ‒ vasta kas ei või jaa! Sellise vastuse sain hiljuti ühelt oma ametivennalt mu e-kirjale, milles soovisin kooskõlastada proovijutluse jumalateenistuse kuupäeva ühes tollel hetkel vakantses Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) koguduses, mida too tol hetkel praostina hooldas ja kuhu me mõlemad kandideerisime. Sama küsimuse esitas too ametivend EELK kirikukogu […]

Olümpiaadiessee: Alguses oli lugu. Müüt kui kultuuri alustala

Järgnev olümpiaadiessee sai 2015./2016. õppeaasta usundiõpetuse olümpiaadil esikoha.   Alguses oli lugu Lood ja müüdid on vähemalt sama vanad kui inimkond. Alates paleoliitilisest korilasest kuni tänapäeva džihaadivõitlejani on inimene teadlikult ja mitteteadlikult loonud lugusid, seletamaks oma kohta maailmas. Lood kunagiste suurkujude tegudest pakuvad rahvale vaimseid eeskujusid, mille poole püüelda, ning moraalseid juhtnööre, mille järgi oma […]

Olümpiaadiessee: Kas meile on vaja religioonipolitseid?

Käsivartele tätoveeritud pühakud ning püksisäärtele trükitud ristid. Perfomance, mis seisneb burka järkjärgulises lühenemises, mille suureks finaaliks on vaid tükike trikotaaži alasti kehal. Krutsifiks ehtimas jõule vaid tarbimispühaks pidava neiu kaelas. Muusikafestivalil meelemürkide all noorust nautiv neid, laubal bindi ning siredal säärel hennaga maalitud hamsa. Lady Gaga laulmas sellest, et loor on kõigest võimalus katta oma […]

Olümpiaadiessee: Missugune kirik kõnetaks kaasaegset inimest?

Usk on alati ühiskonnas olulist rolli mänginud – see täidab inimhinges kohti, mis muidu tühjaks jääksid. Olgu selleks leinaga toimetulemine, südametunnistusepiinad või hirm tundmatu ees – kristlus aitab tegeleda kõigi inimeksistentsi probleemide ja mõtisklustega. Juba enne meie ajaarvamist otsis ema tuge, kui ta laps suri, lambakarjus püüdis põhjendada oma lammaste äkilist haigestumist, talumees tänas kõrgemaid […]

Mineviku taak

Üksteisele järgnevate juubeliaastate suurejoonelise tähistamise põhjal võiks justkui järeldada, et meie luteri kirik peab väga lugu oma ajaloolisest pärandist. Teisalt ei kasutata tähtpäevi kuigi palju selleks, et süüvida mineviku tundmaõppimisse, vältimata seejuures ka piinlikke ja vastuolulisi teemasid. Just seda oleks aga vaja teha, kui soovime saada adekvaatset pilti sellest, miks rahva side ristiusu ja kirikuga […]

Räägime konfliktidest kiriku sõnavaraga

Proloog e eellugu On sõnu, mida seostame pigem usuga kui uudistega. Samas võis üsna hiljuti ajakirjandusest keskmisest sagedamini leida väljendeid andestamine, arm, halastus, patt ja õiglus. Kirjutati, et Urmas Reinsalu sai armuaega, kuna tema paturegistris ei suudetud kokku leppida. Kõlab nagu kiriku‒, mitte Riigikogu. Siiski ei kõneldud usust ega kirikust, vaid kuritegudest ja ühiskondlikust andestamisest. […]

„Prohvet Jesaja pitsat“ ehk kuidas postitada Facebookis

Igapäevase massimeedia ning sotsiaalmeedia tarbijana jäävad liiga tihti silma pealkirjad, uudised või arvamusavaldused, mis ei ilmuta piisavat tundlikkust faktide suhtes. Mõne fakti mitmetitõlgendatavust kasutatakse ära oma teatava eelhäälestuse huvides, sisuliselt pooltõena. Mõnikord juhtub see tahtlikult, enamasti pooljuhuslikult või tahtmatult. Need juhtumid jagunevad omakorda veel sellisteks, kus näiteks autori poliitiline või religioosne veendumus kallutab tõlgendust, ning sellisteks, kus soovitakse lihtsalt suuremat tähelepanu. Mõlemal juhul […]

English