Arvamused

Kokku 446 postitust

Intellektipuudega inimeste tähenduslik töö kogukonnas

Elasid kord erilised inimesed. Nad unistasid õnnest nagu ikka. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi diakooniatalitus alustas koostööd Viliveres asuva Katikoduga kolm aastat tagasi. Katikodus, jõe kaldal elavad intellektipuudega inimesed üksi või kahekaupa tubades. Endine puhkebaas on nüüd nende kodu, kus igaüks annab jõudumööda oma panuse päevaaskeldustesse. Meie ühistegevus sai alguse tõdemusest, et ühiskonna toetus ja […]

Mis on Johari aknal ühist kristlusega?

1955. aastal lõid psühholoogid Joseph Luft (1916–2014) ja Harrington Ingham (1916–1995) mudeli, mida nimetatakse Johari aknaks. Nimi on kokku pandud autorite eesnimedest Joe ja Harrington. Johari aken on heuristiline harjutus, mis aitab inimestel paremini mõista oma suhet iseendaga ja suhteid teiste inimestega. Johari aken on peamiselt kasutusel eneseabi gruppides või ärikeskkonnas meeskonnakoolitustel. Joseph Luft, PhD, […]

Kirega õppima

Ja taas ongi käes september, mis on, olen kindel, meist igaühe jaoks ühe erilise kuuna meeles. Kellele meeldiva ja oodatava ajana, mil jälle oma kirega tegelema saab hakata, kellele tüütu kohustuste perioodina, mis lihtsalt ära tuleb kannatada. Nii on see ilmselt alati olnud ja pole minagi mingi erand: mõlemad staadiumid on kogetud. Kuid võin tõdeda […]

Dialoog – Kirik & Teoloogia 350

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetus peab oluliseks avatud dialoogi, seda et inimestel ja inimeste gruppidel on erinevad vaated usule, maailmale, inimesele, ühiskonnale jne, ent et erinevused on pidevas kontaktis. Dialoog, enamasti erinevate ja kaalutud arvamuste avalikkusele ligipääsetavaks tegemise vormis, on seega olnud toimetust juhtiv põhimõte algusest peale, juba seitse aastat. Ajakiri on jõudnud oma 350. […]

Jumala valik ja kutse – vastuvõtust pastoraalseminari

20.08.-03.09.2018 toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2018/2019. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida kirikuõpetajana Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. – Toim. Et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar valmistab ordinatsiooniks ette nii tulevasi EELK diakoneid kui preestreid, on ilmselt paljudele siinsetele lugejatele juba varasemalt teada. Millised on pastoraalseminari sisseastumisega seotud tingimused, saab üle vaadata EELK […]

Lunastuse kõrge hind

Kuigi me teame, et lunastus pole müügiks ja õndsaks saab üksnes armust usu kaudu, siis ometi näib päästele seatud hind olevat tihtipeale nõnda kõrge, et paljud seda nõutud panust välja käia ei jaksa. Algul kõikidele lahkelt lubatud armule tulevad kiiresti juurde täpsed tingimused, kõrged standardid ja ettekirjutatud pingutusmäär, mille täitmata jätmisel ähvardab avalik hukkamõist. Nii […]

Tahan jõuluajal kirikus kontserdil käia ehk mis seos on taburetil luterlusega

10. ja 11. augustil 2018. a toimub Paides järjekordne Arvamusfestival. Käesolevas artiklis sisaldub üks arvamus, mis puudutab Arvamusfestivalil ees seisvaid arutlusi. Mina arvan, et inimene ja ühiskond tervikuna peavad võtma seisukoha kiriku suhtes ja Jumala suhtes – nii nagu Jeesus oma tegevuse alguses kuulutas: „Jumala Kuningriik on lähedal – uskuge, et mina olen Päästja Kuningas!“ […]

Tartu Ülikooli usuteaduskonnast humanitaarvaldkonnas

Usuteaduskond on Tartu Ülikoolis alates 2016. aasta algusest olnud osa suurest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Kuidas on see mõjutanud usuteaduskonda? Tahan endise usuteaduskonna dekaanina ja praeguse humanitaaria teadusprodekaanina anda järgnevas selgitust selle kohta, kuidas on võrdluses senisega usuteaduskonnal läinud ja kuidas ta humanitaaride seas üldiselt välja paistab. Alustuseks tuleb öelda, et ega teoloogil ei olegi […]

Feminism on patriarhaalne

Feminism – liberaalne feminism, radikaalne feminism, marksistlik feminism, sotsialistlik feminism, postmodernne feminism, võrdsusfeminism, erinevusfeminism, Angloameerika feminism, Lääne-Euroopa feminism, Põhjamaade feminism, Ida-Euroopa feminism, must feminism, ökofeminism, kultuurifeminism, kristlik feminism, heaolufeminism – on patriarhaalse ühiskonna üks nähtusi. Ilmalik ilming. Feminism on ja saab sündida ainult patriarhaalses ühiskonnas. Et patriarhaalsus on ebainimlik, on seda eo ipso feminism. See […]

Loodu pole müügiks

Piibel ja loomisteoloogia annavad kirikule võimaluse ja kohustuse kaasa rääkida ühiskonnas keskkonnateemadel. Ühtlasi tuleb selgelt esile iga kristlase vastutus loodust hoida ja vastutustundlikult Maa ressursse kasutada. Looduskaitse eest seismine on Eesti ühiskonnas jäänud valdavalt riigi, ilmalike kodanikeühenduste, aga ka maausuliste pärusmaaks, kes on viimastel aastatel võidelnud jõuliselt looduslike pühapaikade tunnustamise ja kaitsmise eest. Kirik Eestis […]

English