Arvamused

Kokku 437 postitust

Loodu pole müügiks

Piibel ja loomisteoloogia annavad kirikule võimaluse ja kohustuse kaasa rääkida ühiskonnas keskkonnateemadel. Ühtlasi tuleb selgelt esile iga kristlase vastutus loodust hoida ja vastutustundlikult Maa ressursse kasutada. Looduskaitse eest seismine on Eesti ühiskonnas jäänud valdavalt riigi, ilmalike kodanikeühenduste, aga ka maausuliste pärusmaaks, kes on viimastel aastatel võidelnud jõuliselt looduslike pühapaikade tunnustamise ja kaitsmise eest. Kirik Eestis […]

Kui ma suren kohe praegu

Minu üldiselt armastatud ja teiste inimeste peadesse puutuva osas äärmise kannatlikkusega ema jutustas, kuidas tema vanem vend tuli koolist koju ja õpetas talle elutarkusi. Üks neist oli niisugune: Mõnel mehel otsa vaatad, pea tal telliskivi nõuaks, aga sellel määral kive tööstus vaevalt toota jõuaks. Teine oli veel: Päid on mitmesuguseid, pehmeid, kõvu, segaseid. Pehme pea […]

In memoriam: ristiteoloog Vítor Westhelle (25.01.1952–13.05.2018)

In Christo crucifixo est vera Theologia et cognitio Dei: Ristilöödud Kristuses on tõeline teoloogia ja Jumala tunnetus. (Martin Luther) Läinud nädala lõpul sain teada Brasiilia päritolu luterliku teoloogi Vítor Westhelle lahkumisest eelmisel aastal avastatud raske haiguse tõttu. See meie maiste mõõdupuude järgi küll varajane ja enneaegne lahkumine ajendab mõtlema uuesti ja tänulikult tema aastakümnete pikkusele […]

Armastuse töö. Vítor Westhelle in memoriam

Vítor Westhelle armastas korrata Taani filosoofi Søren Kierkegaardi sõnu: kõige isetum armastuse töö on surnute mälestamine, sest surnu ei saa n-ö samaga vastata. Nõnda oleme sarnases situatsioonis naistega, kes läksid Jeesuse hauale sabatipäeval. Surm ei ole lõpp. Armastuse ja leina töö päädib üllatusega: see osutub ülestõusmise praktikaks. Ükski armastuse tegu ei lähe kaotsi ega ole […]

Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu

Siinkirjutaja osales tänavu 2.-4. maini Berliinis Luterliku Maailmaliidu konverentsil, mille teemaks oli „Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu”. Käesolev essee on isiklik refleksioon antud konverentsi teemal. Kust tuleb meie igatsus õigluse järele? Kas kultuur, mis meid ümbritseb, õpetab igatsema õiglust? Võib-olla pole õigluse igatsus üksnes õpitud, vaid on sisse kirjutatud inimhinge olemusse. Võib-olla on õigluse […]

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“ küsis mu käest üks kolleeg haiglas. Meie vestlus algas koridori akna all möödaminnes põgusast tervitusest ja arenes sügavaks arutlemiseks, et millesse me inimestena ikka päriselt usume. Ja mis see usk inimese elus on üldse on ja kuidas see inimest aitab. Mis on kristlik usk? Kuidas see aitab kannatavat inimest? Väga […]

Ontoloogiline teism

Kristlane: Ainult ainujumal on tõeline Jumal! Ontoloog: Kas ma võiksin vahele segada? Sa vist ei märka, mida sa sellise väite esitamisega teed? Kristlane: Mis mõttes mida? Ma kuulutan oma usku. Ontoloog: Väide, et miski on tõeliselt olev, on metafüüsiline väide. Kristlane: Ma ei näe midagi halba selles, et minu usul on metafüüsiline külg. Mõtlemise ja […]

Olümpiaadiessee: Missugune kirik kõnetaks kaasaegset inimest?

Selline pealkiri tekitab minus palju küsimusi, millele vastuste otsimine on iseenesest huvitav mõtteline teekond. Kas praegune kirik ei kõneta inimesi? Kuidas saab mõõta „kõnetamist“ ja „mittekõnetamist“? Kas kogudus on ainult siis edukas, kui kirikuliikmete arv on suur? Kes on kaasaegne inimene? Kas ta on oma olemuselt midagi teistsugust, kui sada aastat tagasi elanud inimene? Nendele […]

Lahtilaskmisest

Mind on hakanud köitma üks sügavalt inimlik võime, millele ma ei oska paremat nime anda kui lahtilaskmine. See oskus esineb pigem harva, vaid üksikutel juhtudel selgelt ja eredalt. Enamjaolt siiski areldi, poolikult ja ajutiselt. Lahtilaskmisest me saame rääkida vaid selle puhul, mis inimesele korda läheb, teda puudutab. See võib olla näiteks soov muuta maailma, solvumine, […]

Arvamisest ja arvamustest

Elame ajas, kus isiklike arvamuste ja uitmõtete kontrollimatu väljendamine on lausa normiks kujunemas. Ikka ja jälle on keegi mõtlematult säutsunud midagi, mille silumiseks kulub hiljem aega ja vaeva. Kiire ja spontaanne seisukohavõtt näib samas olevat eelistatum kui läbimõeldud ja kaalukalt põhjendatud arvamuse kujundamine, mille sõnastamine võtaks aega ja vaeva. Teiselt poolt kutsutakse meid alatasa osalema […]

English