Arvamused

Kokku 455 postitust

Kas väidetav Qumrani tekstifragmentide võltsing on nüüd kinnitust leidnud?

Esmaspäeval, 22. oktoobril avaldas Washingtonis asuv ja rikkale Greenide perele kuuluv The Museum of the Bible (Piibli Muuseum) pressiteate, millest selgus, et 2017. aastal Berliini saadetud tekstifragmentide analüüsi tulemuste kohaselt on kuueteistkümnest muuseumile kuuluvast fragmendist viit põhjust pidada võltsinguks. Muuseum eemaldas kõnealused fragmendid näituselt ja saadab uurimisele ilmselt ka ülejäänud tekstifragmendid. Pressiteates ei avaldata, milliste […]

Risti(vastupidine)teoloogia

Küsimus kuulutusülesandest või täpsemalt selle sisust on proovikivi, mis ei igane. Tõenäoliselt iga põlvkond usklikke seisab sarnase probleemi ees: mis on usk ja selle sõnum, mille eest me seisame ja mida me kõneleme oma maailmale (ehk kõigile, kellega me kokku puutume, olgu siis auditooriumiks usklik või uskmatu)? Kuigi mõiste „ristiteoloogia“ on omistatav Martin Lutherile, mis ehk kõige filigraansemalt joonistub […]

Ülikoolid ja usupuhastus

Usupuhastus sai alguse teoloogilisest kriitikast mõningate katoliku kiriku õpetuslike elementide aadressil. See on laialdaselt teada ja tuttav. Vähem on tähelepanu pööratud sellele, et Martin Luther järgis oma 95 teesi välja pannes tavalist ülikoolide kommet, avaliku disputatsiooni üht eeltingimust, teha vaidlusalused küsimused vähemalt nädal varem kõigile asjassepuutuvaile kättesaadavaks. Mõnikord oli isegi ülikoolide konstitutsioonides väljendatud, et teesid […]

Mina kui eurooplane

Austatud Kirik ja Teoloogia lugeja! Tervitan teid kõiki peatselt tähistatava reformatsiooni 501. aastapäeval meie kiriku hümni sõnadega: „Eks meile sõna seisma jää, ehk turtsugu nad vihast? Ei Jeesu Kirik hukka läe, mis alustud ta Vaimust.“ (KLPR 163:3). Soovin lugejatele armastust teoloogia vastu. Tänan võimaluse eest kirjutada arvamuslugu ja käsitleda teemasid, mis on seotud mulle Euroopa […]

Elus kinni

Looduslik aastaring jõuab peagi saabuva talvise tardumuse lävele ning ka kirikuaasta pühakirjalugemised kalduvad üha enam igavikulistele teemadele. Peagi saabub ka eestlase jaoks hingelähedane poolmüstiliselt morbiidne november, mille juhatab sisse kõigi pühakute päevale järgnev hingedepäev. Hoolimata igavikuliste teemade päevakajalisusest ja meie kõigi isikliku ajaliku surma paratamatust saabumisest, oleme me enamasti inimlikul tasandil siiski elus kinni. Et […]

Kannatuskultuurist

Elu on vist väga rangelt käsitatuna üksnes meie endi, eluolevuste prioriteet ja lõbu; täpsemini – meie endi olemine, kitsamaltki veel ent – minu elu, minu eksistents. Õhtumaa inimese maailm on aastatuhandetega formeerunud selgelt piiritletud kaksiktervikuks, millest üht osa peame inimliku kogemuse seisukohalt mõõtmatult tähtsamaks, suuremaks, ilusamaks, õigemaks; teine pool on seega tühisem ja halvem, tüütum, […]

Küsimused ja valikud EELK uue lauluraamatu koostamisel

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikurahvas koguneb 26.–27. oktoobril Tartu Pauluse kirikusse, et vaagida üheskoos küsimusi ja valikuid seoses uue lauluraamatu koostamisega.[1] Lauluraamatukomisjon on oma tegevust korraldades seadnud eesmärgiks kaasata võimalikult lai ring inimesi uue lauluraamatu koostamisse. Erinevate diskussioonide ja ankeetküsitluste kaudu on igaühele EELK-s antud võimalus kaasa rääkida meie uue lauluraamatu koostamisel. Konverents Tartus […]

Paavsti visiidist oikumeenilises perspektiivis

Paavsti ameti tähendusest Paavsti visiidi oluliseks taustaks on paavsti rolli ja tähenduse oikumeeniline mõistmine. Kirikutevahelistes kõnelustes ja mõnede teoloogide mõtteavaldustes on aeg-ajalt räägitud kirikute võimalikust vormilisest ühtsusest, näiteks rooma-katoliikluse, kreeka-katoliikluse ja evangeelsete kirikute lepingulise liiduna, kus paavst võiks olla ühtsuse sümboliks kui primus inter pares – olgu eesistuja või presidendi nime all. Ühe sellise katsena […]

Tegija ja lugeja vahel. „Õige“ piiblitõlke otsingul

Kui möödunud sajandi lõpuaastatel ilmus uus piiblitõlge, niinimetatud 1997. aasta Piibel, kuulsin päris tihti selle värskete lugejate suust, et vana on parem, täpsem, selgem ja veel teab mille poolest uuest piiblitõlkest üle. Õigupoolest leidub tänagi küllalt neid, kes endiselt nii arvavad. Kui teema juhtub taas üles kerkima, tuletab see mulle iga kord meelde ajaloo kordumist. […]

Intellektipuudega inimeste tähenduslik töö kogukonnas

Elasid kord erilised inimesed. Nad unistasid õnnest nagu ikka. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi diakooniatalitus alustas koostööd Viliveres asuva Katikoduga kolm aastat tagasi. Katikodus, jõe kaldal elavad intellektipuudega inimesed üksi või kahekaupa tubades. Endine puhkebaas on nüüd nende kodu, kus igaüks annab jõudumööda oma panuse päevaaskeldustesse. Meie ühistegevus sai alguse tõdemusest, et ühiskonna toetus ja […]

English