Arvamused

Kokku 368 postitust

Lugejaintervjuu Toomas Pauliga

Kirik & Teoloogial on hea meel avaldada tänu ajakirja lugejatele ja Toomas Paulile teine lugejaintervjuu (vt ka Lugejaintervjuu Marju Lepajõega (K&T nr 272/ 24.2.2017)). Millises vahekorras on Jumala tahe ja inimese palve? Kas Jumal võib oma tahet muuta, et vastata inimese palvele? Toomas Paul (TP): Neile küsimustele vastates pean olema väga alandlik. Ei ole põrmulapse […]

Leedust Eestini – avastusi luterlikust liturgiaajaloost

Raamatututvustus: Darius Petkunas, Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. University of Klaipeda / Klaipedos Universitetas, 2013. Liturgia ja jumalateenistuse (eriti armulauajumalateenistuse ehk missa) pidamise viisid on põhjustanud EELK-s läbi selle ajaloo, eriti aga viimase paari aastakümne vältel palju arutelu ja kohati kuumi debatte. Põhjuseks on esmalt olnud katsed liturgiat reformida […]

Agnostilisest riigist

Uue presidendi ametisse astumisega on tekkinud poleemikat riigi ja kiriku suhete üle. Nüüdseks on ka ametlikult välja öeldud (kui pidada ametlikuks seisukohaks presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo hiljutist intervjuud „Ringvaates“ 21. veebruaril 2017), et presidendi sügisene otsus mitte osaleda enda ametisse astumisele pühendatud jumalateenistusel oli tähelepanu juhtimine sellele, et Eestis ei ole riigikirikut. See on […]

Kuidas erineb ja kuidas sarnaneb erinevas eas ja erinevast kontekstist pärit inimeste usuline õpetus

Et kirjutada lühidalt usulise õpetuse erinevustest ja sarnasustest sõltuvalt inimeste vanusest ja taustast, tuleb hoolikalt valida, mida ütelda ja mida mitte. Alustan põgusa selgitusega, mida ma pean silmas „usulise õpetuse“ all. Siis vaatlen momente, mis eeldavad usulise õpetuse sarnasust olenemata kontekstist, ning viimaks momente, mil tuleb arvestada erinevustega. Minu tähelepanu keskendub peamiste erinevuste ning sarnasuste […]

Lugejaintervjuu Marju Lepajõega

Oleme väikses teoloogiaringis lugenud Lutherit, pöördudes siis tagasi Platoni, Aristotelese ja Augustinuse juurde. Plaan on liikuda vaikselt kaasaja suunas, käies läbi olulisemaid teolooge (kuid kõrvale toeks ka filosoofe). Mis oleks Teie meelest viis autorit, kellest kindlasti mööda minna ei saa? Marju Lepajõe (ML): Huvi kaasaja vastu võib tõesti aeg-ajalt tekkida. Sellega ei ole mõtet võidelda. […]

K&T toimetuse vastus lugejaküsitlusele

Kirik & Teoloogia palus eelmise aasta lõpus oma lugejatel täita tagasisideküsitlusankeete, kus soovisime uurida lugemiseelistuse ja -harjumuste kohta ning kuulda soovitusi edaspidiseks tegevuseks. Siinkohal teeme tagasisidest saadud vastuste põhjal lühikese kokkuvõtte ja vastame mõnele küsimusele-soovitusele. Kirik & Teoloogia on oma tegevuse algusest alates ilmunud korra nädalas. Peame ise regulaarset ning tihedat ilmumist oluliseks nii järjepidevuse […]

Armastus ja Muu

Pauluse lause „ärge muganduge käesoleva ajaga, vaid muunduge meele uuenemise teel“ (mē syschēmatizesthe tō aiōni toutō, alla metamorphousthe tē anakainōsei tou noos, Rm 12:2) on hea lähtekoht religiooni käsitlemiseks. Religiooni tuumaks on muundumine, metamorfoos, vormide (morphē) läbistamine ning hoidumine käesolevaga mugandumisest, olemasolevaga „kokku-skematiseerumisest“ (syn + schēmatizō). Et mitte muutuda „skemaatiliseks“, on vaja metamorfoseeruda. Jeesus võtab […]

Kuidas mõista õigeksmõistmist?

Jeesuse veri päästab! Jeesus suri ka Sinu eest! Sinu patt on naelutatud Jeesuse risti külge! – need on kõik tõesed ja ristiinimestele arusaadavad väited, aga tekitavad kirikuga vähem seotud inimestes pigem võõristust, kui julgustavad Jumala päästeplaanist osa saama. Kuidas mõista ja selgitada õigeksmõistmist? Ilmselt on sarnaselt õigeksmõistmisega ka selle sisu mõistmine Jumala armutegu ja meie […]

Kapitalismi teine tulemine 

Tänapäeval on väga populaarne kapitalismi kritiseerida. Turumajandust (kapitalismi) kritiseerides kritiseeritakse aga pigem hetkel eksisteerivaid majandusseisundeid (näiteks Euroopas), mille puhul on kapitalismist ehk turumajandusest suisa üllatavalt vähe alles jäänud. Kritiseeritakse midagi, millel puudub oluline seos majanduse korraldumise mudeliga, mis tekkis protestantlikele juurtele ning mis viis Lääne tsivilisatsiooni selge ja mõõdetava majandusliku eduni. Neid turumajanduse protestantlikke juuri […]

Harri Rein raamatukoguhoidjana

Harri Reinu kirjutatud ja kujundatud raamatuid saab kätte võtta, lugeda ja imetleda. Harri Reinust kui pikaajalisest EELK Usuteaduse Instituudi raamatukoguhoidjast (1976–1991) ja hilisemast raamatukogu juhatajast (1992–1997) on vähe kirjutatud ning nii on viimane aeg mälestusi kirja panna. Läksin Harri Reinu juurde raamatukokku värske Usuteaduse Instituudi üliõpilasena esimesteks eksamiteks raamatuid laenama ja arvasin leidvat katalooge või […]