Arvamused

Kokku 463 postitust

Inkarnatsiooni tähendusest 

Vahel võib leida sügavat teoloogiat sealt, kus seda esmalt ei oskaks otsida. Hiljaaegu ilmus Edmund Burke’i Seltsi toimetistes Tõnu Õnnepalu tõlgitud prantsuse mõtleja Rémy Brague’i raamat „Euroopa, rooma tee“. Essees, nagu autor oma teost iseloomustab, on läbivalt juttu kristluse olulisest osast Euroopa kujunemisel ja olemuses, eraldi peatükk on Rooma kiriku rollist. Brague’i mõttekäigud on inspireerivad. Jõulusündmusele mõeldes püüan tutvustada seda, mida ta räägib […]

Luterlik ristiteoloogia ja kiriku kuulutusülesanne tänapäeva Eestis

„Ei aita meie nõu ja töö, see on küll peagi lõpnud. Üks mees on võitlemisele meil’ Isast appi tulnud! Kas tunned seda meest? Ta nimi: Jeesus Krist! See Issand suurest väest, see ainus Jumal tõest, võit Temale peab jääma!“ (Martin Luther) Kuidas kuulutada ristiteoloogiat tänapäeva Eestis, aga ka maailmas, kus inimesed ei vaevle oma teada […]

Kooli roll väärtuste edastajana Kaarli Kooli näitel

„Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: „Pane tähele, igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib kurjust, teine hunt sümboliseerib headust“. Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis siis: „Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?“ Vanaisa naeratas: „Alati võidab see hunt, keda sa toidad.““ (Raudla, H.; Raudla, […]

Kristliku hariduse roll Eesti haridusmaastikul Tallinna Toomkooli näitel

„Aurea mediocritas.“ (Horatius). Vahel küsitakse, mis on kristlike koolide, neid võime mõnikord nimetada ka kirikukoolideks, eripära võrreldes teiste era- või munitsipaalkoolidega? Aristoteles rääkis oma „Nikomachose eetikas“ äärmuste vältimisest, Kristus rääkis Matteuse evangeeliumis kitsast teest, Püha Paulus kirjas Tiitusele mõistlikkusest praegusel maailmaajastul ja Horatius oma „Oodides“ kuldsest keskteest. Need ongi lähtekohad, kuidas antud küsimusele vastust otsida. […]

Kasvav Eesti Kristlike Erakoolide Liit seisab oma koolide jätkusuutliku arengu eest 

Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL, asutatud 2014) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis.  Üheksas Eesti kristlikus koolis õpib õppeaastal 2018/2019 kokku 1650 õpilast, kristlike lasteaedade õpilasi on kokku 235, lisaks eelkoolide ja huvikoolide õpilased. Kristlike koolide õpilaste arv kasvas võrreldes möödunud 2017/18 õppeaastaga 165 […]

Kristlike koolide roll ühiskonnas 

Kui kõik kristlaste lapsed panevad oma lapse kristlikku kooli, siis kuskohas saab mittekristlane kristlastega tuttavaks?  Te loote oma lastele mulli, et kogu maailm ongi selline, aga ei ole ju.  Kas järgmiseks tulevad meile islamistlikud/fundamentalistlikud koolid? Kui kristlik kool on lubatud, miks ei peaks need olema?  Olen pidanud neile ja paljudele teistele sarnastele küsimustele vastama sellest ajast alates, kui […]

Kirikulaul, atmosfäär ja võimutahe

Eesti luterlik kirik on võtnud ette suure ja üsnagi raske töö – koostamisel on uus, meie kaasajale vastav kiriku lauluraamat. Mida see tähendab ja miks võiks sellest hoolida ka Eesti laiem avalikkus? Tõsi, kiriku lauluraamat ei ole rahva seas enam nõnda populaarne, et inimesed seda vägisi hauda kaasa võtaks (vt Toomas Paul, „Kirikulaul eesti rahva […]

Koguduse ülesehitus ajalike muutuste ja ajatu evangeeliumi keskel

Muutused on elu loomulikuks osaks ja suuresti on nende põhjuseks meie enda ja kaasinimeste tehtud valikud ja otsused. Igapäevaelu muutuste seas on neid, mida tervitame ja võtame omaks heal meelel ning loomulikult, kuid on ka muutusi, mida on raske aktsepteerida, nendega arvestada ja kaasa minna. Igas muutunud ja uues olukorras tuleb aga jätkuvalt leida ka […]

Kas väidetav Qumrani tekstifragmentide võltsing on nüüd kinnitust leidnud?

Esmaspäeval, 22. oktoobril avaldas Washingtonis asuv ja rikkale Greenide perele kuuluv The Museum of the Bible (Piibli Muuseum) pressiteate, millest selgus, et 2017. aastal Berliini saadetud tekstifragmentide analüüsi tulemuste kohaselt on kuueteistkümnest muuseumile kuuluvast fragmendist viit põhjust pidada võltsinguks. Muuseum eemaldas kõnealused fragmendid näituselt ja saadab uurimisele ilmselt ka ülejäänud tekstifragmendid. Pressiteates ei avaldata, milliste […]

Risti(vastupidine)teoloogia

Küsimus kuulutusülesandest või täpsemalt selle sisust on proovikivi, mis ei igane. Tõenäoliselt iga põlvkond usklikke seisab sarnase probleemi ees: mis on usk ja selle sõnum, mille eest me seisame ja mida me kõneleme oma maailmale (ehk kõigile, kellega me kokku puutume, olgu siis auditooriumiks usklik või uskmatu)? Kuigi mõiste „ristiteoloogia“ on omistatav Martin Lutherile, mis ehk kõige filigraansemalt joonistub […]

English