Arvamused

Kokku 354 postitust

Lugejaintervjuu Marju Lepajõega

Oleme väikses teoloogiaringis lugenud Lutherit, pöördudes siis tagasi Platoni, Aristotelese ja Augustinuse juurde. Plaan on liikuda vaikselt kaasaja suunas, käies läbi olulisemaid teolooge (kuid kõrvale toeks ka filosoofe). Mis oleks Teie meelest viis autorit, kellest kindlasti mööda minna ei saa? Marju Lepajõe (ML): Huvi kaasaja vastu võib tõesti aeg-ajalt tekkida. Sellega ei ole mõtet võidelda. […]

K&T toimetuse vastus lugejaküsitlusele

Kirik & Teoloogia palus eelmise aasta lõpus oma lugejatel täita tagasisideküsitlusankeete, kus soovisime uurida lugemiseelistuse ja -harjumuste kohta ning kuulda soovitusi edaspidiseks tegevuseks. Siinkohal teeme tagasisidest saadud vastuste põhjal lühikese kokkuvõtte ja vastame mõnele küsimusele-soovitusele. Kirik & Teoloogia on oma tegevuse algusest alates ilmunud korra nädalas. Peame ise regulaarset ning tihedat ilmumist oluliseks nii järjepidevuse […]

Armastus ja Muu

Pauluse lause „ärge muganduge käesoleva ajaga, vaid muunduge meele uuenemise teel“ (mē syschēmatizesthe tō aiōni toutō, alla metamorphousthe tē anakainōsei tou noos, Rm 12:2) on hea lähtekoht religiooni käsitlemiseks. Religiooni tuumaks on muundumine, metamorfoos, vormide (morphē) läbistamine ning hoidumine käesolevaga mugandumisest, olemasolevaga „kokku-skematiseerumisest“ (syn + schēmatizō). Et mitte muutuda „skemaatiliseks“, on vaja metamorfoseeruda. Jeesus võtab […]

Kuidas mõista õigeksmõistmist?

Jeesuse veri päästab! Jeesus suri ka Sinu eest! Sinu patt on naelutatud Jeesuse risti külge! – need on kõik tõesed ja ristiinimestele arusaadavad väited, aga tekitavad kirikuga vähem seotud inimestes pigem võõristust, kui julgustavad Jumala päästeplaanist osa saama. Kuidas mõista ja selgitada õigeksmõistmist? Ilmselt on sarnaselt õigeksmõistmisega ka selle sisu mõistmine Jumala armutegu ja meie […]

Kapitalismi teine tulemine 

Tänapäeval on väga populaarne kapitalismi kritiseerida. Turumajandust (kapitalismi) kritiseerides kritiseeritakse aga pigem hetkel eksisteerivaid majandusseisundeid (näiteks Euroopas), mille puhul on kapitalismist ehk turumajandusest suisa üllatavalt vähe alles jäänud. Kritiseeritakse midagi, millel puudub oluline seos majanduse korraldumise mudeliga, mis tekkis protestantlikele juurtele ning mis viis Lääne tsivilisatsiooni selge ja mõõdetava majandusliku eduni. Neid turumajanduse protestantlikke juuri […]

Harri Rein raamatukoguhoidjana

Harri Reinu kirjutatud ja kujundatud raamatuid saab kätte võtta, lugeda ja imetleda. Harri Reinust kui pikaajalisest EELK Usuteaduse Instituudi raamatukoguhoidjast (1976–1991) ja hilisemast raamatukogu juhatajast (1992–1997) on vähe kirjutatud ning nii on viimane aeg mälestusi kirja panna. Läksin Harri Reinu juurde raamatukokku värske Usuteaduse Instituudi üliõpilasena esimesteks eksamiteks raamatuid laenama ja arvasin leidvat katalooge või […]

Mina ja Jumal

Tuntud on tõdemus, et mõtlemiseks on vaja sõnu. Inimene vajab sõnu, et korrastada ja edasi anda oma mõtteid. Mitte kõik sõnad ei oma ühesugust kaalu ega kanna teistega samaväärset tähendust. On suupärasemaid sõnu ja on olulisi sõnu, mida mõistame, ilma et keegi peaks neid pidevalt välja ütlema. Arvatavasti kõige enam kasutame igapäevaselt sõna „mina“. Ainsuse […]

Kuidas juudid teavad? Tartu Ülikooli juudi teaduse õppetooli 80. aastapäeva tähistamiseks

Austatud rektor, daamid ja härrad, lubage ma alustan oma tänulikkuse väljendamisega, et mulle on antud au rääkida teie ees täna, juudi teaduse aastapäeval Tartu Ülikoolis. Aastapäev, Jahrestag, on tähistamise hetk mälestamise kaudu. See tähendab, et ei tähistata mitte ainult abstraktset ideed millestki – nagu näiteks nn Love Parade –, vaid millegi konkreetset olemasolu ajas, millegi […]

Praktilise teoloogia suurkuju

Theodosius Andreas Harna­cki teadusliku pärandi saab hoolimata suurest mahust kokku võtta kolme teemaderingi alla: kiriku mõiste, Lu­theri teoloogia ning praktiline teoloogia. Theodosius Andreas Harnack sündis 22. detsembril 1816 (s.o uue kalendri järgi 3. jaanuaril 1817 – toim.) Peterburis Ida-Preisimaalt pärit rätsepmeistri Carl Gottliebi ja baltisaksa käsitöölise tütre Christina ainsa pojana. Isa ei astunud kunagi Vene […]

Heidelbergist Cataniasse. Reisikiri

Öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. Minu seekordne teekond viis mind Rooma aga läbi Heidelbergi, kus töötasin kuu aega sealse ülikooli külalisteadurina. Sõitsin Heidelbergi, kuna mu hea kolleeg, professor Manfred Clauss, ütles mulle, et Heidelbergi ülikoolis asub Euroopa parim antiigialane raamatukogu. Lisaks sellele oli mul juba aastaid unistus tutvuda Saksamaa vanima ülikoolilinnaga, millest on nii […]