Arvamused

Kokku 432 postitust

Jumala valik ja kutse – vastuvõtust pastoraalseminari

20.08.-03.09.2018 toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2018/2019. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida kirikuõpetajana Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. – Toim. Et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar valmistab ordinatsiooniks ette nii tulevasi EELK diakoneid kui preestreid, on ilmselt paljudele siinsetele lugejatele juba varasemalt teada. Millised on pastoraalseminari sisseastumisega seotud tingimused, saab üle vaadata EELK […]

Lunastuse kõrge hind

Kuigi me teame, et lunastus pole müügiks ja õndsaks saab üksnes armust usu kaudu, siis ometi näib päästele seatud hind olevat tihtipeale nõnda kõrge, et paljud seda nõutud panust välja käia ei jaksa. Algul kõikidele lahkelt lubatud armule tulevad kiiresti juurde täpsed tingimused, kõrged standardid ja ettekirjutatud pingutusmäär, mille täitmata jätmisel ähvardab avalik hukkamõist. Nii […]

Tahan jõuluajal kirikus kontserdil käia ehk mis seos on taburetil luterlusega

10. ja 11. augustil 2018. a toimub Paides järjekordne Arvamusfestival. Käesolevas artiklis sisaldub üks arvamus, mis puudutab Arvamusfestivalil ees seisvaid arutlusi. Mina arvan, et inimene ja ühiskond tervikuna peavad võtma seisukoha kiriku suhtes ja Jumala suhtes – nii nagu Jeesus oma tegevuse alguses kuulutas: „Jumala Kuningriik on lähedal – uskuge, et mina olen Päästja Kuningas!“ […]

Tartu Ülikooli usuteaduskonnast humanitaarvaldkonnas

Usuteaduskond on Tartu Ülikoolis alates 2016. aasta algusest olnud osa suurest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Kuidas on see mõjutanud usuteaduskonda? Tahan endise usuteaduskonna dekaanina ja praeguse humanitaaria teadusprodekaanina anda järgnevas selgitust selle kohta, kuidas on võrdluses senisega usuteaduskonnal läinud ja kuidas ta humanitaaride seas üldiselt välja paistab. Alustuseks tuleb öelda, et ega teoloogil ei olegi […]

Feminism on patriarhaalne

Feminism – liberaalne feminism, radikaalne feminism, marksistlik feminism, sotsialistlik feminism, postmodernne feminism, võrdsusfeminism, erinevusfeminism, Angloameerika feminism, Lääne-Euroopa feminism, Põhjamaade feminism, Ida-Euroopa feminism, must feminism, ökofeminism, kultuurifeminism, kristlik feminism, heaolufeminism – on patriarhaalse ühiskonna üks nähtusi. Ilmalik ilming. Feminism on ja saab sündida ainult patriarhaalses ühiskonnas. Et patriarhaalsus on ebainimlik, on seda eo ipso feminism. See […]

Loodu pole müügiks

Piibel ja loomisteoloogia annavad kirikule võimaluse ja kohustuse kaasa rääkida ühiskonnas keskkonnateemadel. Ühtlasi tuleb selgelt esile iga kristlase vastutus loodust hoida ja vastutustundlikult Maa ressursse kasutada. Looduskaitse eest seismine on Eesti ühiskonnas jäänud valdavalt riigi, ilmalike kodanikeühenduste, aga ka maausuliste pärusmaaks, kes on viimastel aastatel võidelnud jõuliselt looduslike pühapaikade tunnustamise ja kaitsmise eest. Kirik Eestis […]

Kui ma suren kohe praegu

Minu üldiselt armastatud ja teiste inimeste peadesse puutuva osas äärmise kannatlikkusega ema jutustas, kuidas tema vanem vend tuli koolist koju ja õpetas talle elutarkusi. Üks neist oli niisugune: Mõnel mehel otsa vaatad, pea tal telliskivi nõuaks, aga sellel määral kive tööstus vaevalt toota jõuaks. Teine oli veel: Päid on mitmesuguseid, pehmeid, kõvu, segaseid. Pehme pea […]

In memoriam: ristiteoloog Vítor Westhelle (25.01.1952–13.05.2018)

In Christo crucifixo est vera Theologia et cognitio Dei: Ristilöödud Kristuses on tõeline teoloogia ja Jumala tunnetus. (Martin Luther) Läinud nädala lõpul sain teada Brasiilia päritolu luterliku teoloogi Vítor Westhelle lahkumisest eelmisel aastal avastatud raske haiguse tõttu. See meie maiste mõõdupuude järgi küll varajane ja enneaegne lahkumine ajendab mõtlema uuesti ja tänulikult tema aastakümnete pikkusele […]

Armastuse töö. Vítor Westhelle in memoriam

Vítor Westhelle armastas korrata Taani filosoofi Søren Kierkegaardi sõnu: kõige isetum armastuse töö on surnute mälestamine, sest surnu ei saa n-ö samaga vastata. Nõnda oleme sarnases situatsioonis naistega, kes läksid Jeesuse hauale sabatipäeval. Surm ei ole lõpp. Armastuse ja leina töö päädib üllatusega: see osutub ülestõusmise praktikaks. Ükski armastuse tegu ei lähe kaotsi ega ole […]

Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu

Siinkirjutaja osales tänavu 2.-4. maini Berliinis Luterliku Maailmaliidu konverentsil, mille teemaks oli „Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu”. Käesolev essee on isiklik refleksioon antud konverentsi teemal. Kust tuleb meie igatsus õigluse järele? Kas kultuur, mis meid ümbritseb, õpetab igatsema õiglust? Võib-olla pole õigluse igatsus üksnes õpitud, vaid on sisse kirjutatud inimhinge olemusse. Võib-olla on õigluse […]

English