Arvamused

Kokku 361 postitust

Olümpiaadiessee: Ime – kadunud või kadumatu?

„Vaenlaste kurjus olgu sulle ehteks, südame voorused olgu sulle ülistuseks, head teod olgu sulle krooniks, meie mõlema armastus olgu sulle ülenduseks, minu rõõmustav ime olgu sulle pühitsuseks.” (Magdeburgi Mechthild, Jumaluse voolav valgus, Tartu: Ilmamaa, 2015, 32–33). Mis on ime? Küsimus on raske, sest tegu on millegi haruldase ja raskesti määratletavaga. Et aga anda mingigi definitsioon […]

Optimismi põhjenduseks

„Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna: „Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele. Ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: „Vaata, juba kolm aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha! Milleks ta raiskab maad?“ Aga aednik vastas: „Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma […]

Arutlus meetodist: võimuproblemaatika kui universaalne ajalooline enesestmõistetavus

Halli habemega Islandi päritolu Vana Testamendi professor Gudmundur Olafsson tavatses ikka loengutes korduvalt rõhutada, et Jumal räägib alati ja eranditult inimesega vastavalt tema kultuurilisele vastuvõtuvõimele. Kui keegi soovib teada, mida Piibel ütleb, siis tuleb tal arvestada, et piiblitekst on esmalt keeleline ja kultuuriline nähtus. Sisuliselt tähendab see aga ajaloolis-kriitilist piibliuurimist, mis lähtub hermeneutika põhireeglist, et […]

Lugejaintervjuu Toomas Pauliga

Kirik & Teoloogial on hea meel avaldada tänu ajakirja lugejatele ja Toomas Paulile teine lugejaintervjuu (vt ka Lugejaintervjuu Marju Lepajõega (K&T nr 272/ 24.2.2017)). Millises vahekorras on Jumala tahe ja inimese palve? Kas Jumal võib oma tahet muuta, et vastata inimese palvele? Toomas Paul (TP): Neile küsimustele vastates pean olema väga alandlik. Ei ole põrmulapse […]

Leedust Eestini – avastusi luterlikust liturgiaajaloost

Raamatututvustus: Darius Petkunas, Russian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. University of Klaipeda / Klaipedos Universitetas, 2013. Liturgia ja jumalateenistuse (eriti armulauajumalateenistuse ehk missa) pidamise viisid on põhjustanud EELK-s läbi selle ajaloo, eriti aga viimase paari aastakümne vältel palju arutelu ja kohati kuumi debatte. Põhjuseks on esmalt olnud katsed liturgiat reformida […]

Agnostilisest riigist

Uue presidendi ametisse astumisega on tekkinud poleemikat riigi ja kiriku suhete üle. Nüüdseks on ka ametlikult välja öeldud (kui pidada ametlikuks seisukohaks presidendi kantselei direktori Tiit Riisalo hiljutist intervjuud „Ringvaates“ 21. veebruaril 2017), et presidendi sügisene otsus mitte osaleda enda ametisse astumisele pühendatud jumalateenistusel oli tähelepanu juhtimine sellele, et Eestis ei ole riigikirikut. See on […]

Kuidas erineb ja kuidas sarnaneb erinevas eas ja erinevast kontekstist pärit inimeste usuline õpetus

Et kirjutada lühidalt usulise õpetuse erinevustest ja sarnasustest sõltuvalt inimeste vanusest ja taustast, tuleb hoolikalt valida, mida ütelda ja mida mitte. Alustan põgusa selgitusega, mida ma pean silmas „usulise õpetuse“ all. Siis vaatlen momente, mis eeldavad usulise õpetuse sarnasust olenemata kontekstist, ning viimaks momente, mil tuleb arvestada erinevustega. Minu tähelepanu keskendub peamiste erinevuste ning sarnasuste […]

Lugejaintervjuu Marju Lepajõega

Oleme väikses teoloogiaringis lugenud Lutherit, pöördudes siis tagasi Platoni, Aristotelese ja Augustinuse juurde. Plaan on liikuda vaikselt kaasaja suunas, käies läbi olulisemaid teolooge (kuid kõrvale toeks ka filosoofe). Mis oleks Teie meelest viis autorit, kellest kindlasti mööda minna ei saa? Marju Lepajõe (ML): Huvi kaasaja vastu võib tõesti aeg-ajalt tekkida. Sellega ei ole mõtet võidelda. […]

K&T toimetuse vastus lugejaküsitlusele

Kirik & Teoloogia palus eelmise aasta lõpus oma lugejatel täita tagasisideküsitlusankeete, kus soovisime uurida lugemiseelistuse ja -harjumuste kohta ning kuulda soovitusi edaspidiseks tegevuseks. Siinkohal teeme tagasisidest saadud vastuste põhjal lühikese kokkuvõtte ja vastame mõnele küsimusele-soovitusele. Kirik & Teoloogia on oma tegevuse algusest alates ilmunud korra nädalas. Peame ise regulaarset ning tihedat ilmumist oluliseks nii järjepidevuse […]

Armastus ja Muu

Pauluse lause „ärge muganduge käesoleva ajaga, vaid muunduge meele uuenemise teel“ (mē syschēmatizesthe tō aiōni toutō, alla metamorphousthe tē anakainōsei tou noos, Rm 12:2) on hea lähtekoht religiooni käsitlemiseks. Religiooni tuumaks on muundumine, metamorfoos, vormide (morphē) läbistamine ning hoidumine käesolevaga mugandumisest, olemasolevaga „kokku-skematiseerumisest“ (syn + schēmatizō). Et mitte muutuda „skemaatiliseks“, on vaja metamorfoseeruda. Jeesus võtab […]