Arvamused

Kokku 392 postitust

Ülesvõtmisest (The Rapture) ja selle idee mõjudest

Hiljuti sattusin pooljuhtumisi lugema Ameerika luterliku teoloogi Barbara Rossingi 2004.a. ilmunud raamatut „The Rapture Exposed“ (eestikeelne tõlge võiks olla umbes midagi sellist nagu „Ülesvõtmise paljastus“). See teos pani taaskord järele mõtlema omavolilise piiblitõlgenduse hävitavate tagajärgede üle mitte üksnes üksikisikutele, vaid ka geopoliitilistele arengutele. Esmalt paar sõna abiks neile, kes ei ole juhtumisi midagi kuulnud eriti […]

Bibliodraama kui viis jõuda Piiblile lähemale

Bibliodraama kui viis jõuda Piiblile lähemale Augusti lõpus toimus Belgias Torhouti linnas bibliodraama konverents. Europäisches Bibliodrama-Netzwerki (EBN) korraldatud bibliodraama konverentsid toimuvad alates 2004. aastast ning on pühendatud Piibli-kesksele bibliodraamale. Europäisches Bibliodrama-Netzwerki ehk Euroopa Bibliodraama Võrgustikku kuuluvad 15 Euroopa riigi esindajad. Igal aastal liigub konverents uude korraldajariiki, kus ühele Piibli kirjakohale pühendatud konverentsile kogunevad EBN-i liikmed, […]

Homoseksuaalsusest – mitte porno, vaid romantiliste filmide tasandil

Olen viimastel nädalatel huviga jälginud ETV saatest „Suud puhtaks“ alguse saanud ja eriti sotsiaalmeedias tuule tiibadesse saanud teoloogilist dispuuti kooseluseaduse üle. Kui senini jälgisin arutelu kulgu kõrvalt heameeleliselt (sest kui sageli juhtub, et teoloogiliselt huvipakkuv teema meediakajastust saab!), siis tänahommikuse kohvi ja selle juurde käiva Facebooki-ringi käigus sattusin uuemate linkide kaudu lugema hea kolleegi Arne […]

Sakraalne ja profaanne

Istusin kord kirikupingis ja kuulasin, kuidas õpetaja õigustas ilmalike teadete edastamist jumalateenistuse ajal (aga mitte jumalateenistuse sees). Tõsi, arutelusid sellel teemal, mis sobib puldist või kantslist maha kuulutamiseks, mida sobib kirikus laulda ja milliseid üritusi ning tegevusi võib kirikusse lubada, on ikka aeg-ajalt esile kerkinud. Olen nõus, et päris kõik ikka kirikusse ei sobi küll. […]

Kristluse ja soome-ugri vahel. Vestlus keeleteadlase ja tõlkija Kristiina Rossiga

Katri Aaslav-Tepandi (K.A.-T.): Esimene eestikeelne suur Piibel ehk täispiibel ilmus 1739. aastal, pea kakssada aastat pärast reformatsiooni algust. On omamoodi üllatav, selle tõlge oli üle kahesaja aasta muutumatuna kasutusel ning alles 1968. aastal toimetasid pagulaseestlased uue piiblitõlke, 1989. aastal ilmus Toomas Pauli ja Uku Masingu Uue Testamendi tõlge ja Eesti Piibliseltsilt viimane tõlge 1997. aastal. […]

Kuidas elada maailmas, kus vastus on „ei tea“?

Viimasel ajal on üle mitmete aastate kirikuga seoses taas puhkenud arutelu homoseksuaalsuse üle. Tulenevalt käesolevatest kohalike omavalitsuse valimistest on küsimus praegu viidud küll kooseluseaduse või selle vastasuse konteksti. Ühiskonnas laiemalt on tekitanud poleemikat ja isegi polariseerumist kooseluseadus kui selline. Kas see tuli vastu võtta või mitte. Kas on tegemist abieluga võrdsustamise või millegi muuga. Kirikus […]

Kristlik halastamatus

„Julgen öelda, et ma võtan Jumalat väga tõsiselt. Ja see on see põhjus, miks ma täna siin saates olen. Ja see on see põhjus, miks ma läbi aastate olen seisnud geide eest,” ütles Annika Laats 4. oktoobril 2017 ETV saates „Suud puhtaks”, kus arutleti kooseluseaduse üle. See siiras tunnistus näitas paljudele kirikukaugetele inimestele vabastavat armastusesõnumit […]

Kirik ja 1917. aasta oktoober

1917. aastal Venemaal aset leidnud tormilised sündmused puudutasid otseselt kõiki eluvaldkondi, nende seas ka neid, mis seonduvad religiooniga ja kiriku tegevusega. Võimu haaramisega ja bolševistliku ideoloogia ainuõigeks kuulutamisega algas võitlus religiooniga, milles nähti ühte olulist takistust ideoloogiamonopoli kehtestamise teel. Taoline religiooni välistav arusaam lähtus Lenini sõnadest „Me peame võitlema religiooniga. See on materialismi, ja järelikult […]

Patt meis kõigis

Homoseksuaalsuse teemast, mille üle praegu nii palju arutatakse, on kirjutanud nüüdseks ka üks apostlik-õigeusu vaimulik. Kuna aga tegu on puhtalt isikliku vaatega, siis on vaja õigema pildi saamiseks ka tasakaalustavat mõtisklust, lähtudes idakiriku arusaamadest neis küsimustes. Püüan allpool midagi sellist pakkuda. Kindlasti on homoseksuaalsuse teemal oma poliitilised, ühiskondlikud jms küljed. Samuti on kõlanud hääli, et […]

Juubeliaasta vaated religioonipoliitikale Eestis

2017. aasta teisel poolel möödub ümmargune arv aastaid mitmest pöördelisest sündmusest, millest igaüks on mõjutanud muuhulgas ka meie tänaseid religioonipoliitilisi olusid ja positsioone. Jättes praegu vahele 500-aastase reformatsiooni aastapäeva ning 100 aastat tagasi toimunud Vene punase, antikristliku revolutsiooni meenutamise – selle kahetsusväärse sündmuseta ei oleks tõenäoliselt võimalik järgmisel aastal tähistada ka Eesti Vabariigi 100-aastast juubelit […]

English