Arvamused

Kokku 440 postitust

Kannatuskultuurist

Elu on vist väga rangelt käsitatuna üksnes meie endi, eluolevuste prioriteet ja lõbu; täpsemini – meie endi olemine, kitsamaltki veel ent – minu elu, minu eksistents. Õhtumaa inimese maailm on aastatuhandetega formeerunud selgelt piiritletud kaksiktervikuks, millest üht osa peame inimliku kogemuse seisukohalt mõõtmatult tähtsamaks, suuremaks, ilusamaks, õigemaks; teine pool on seega tühisem ja halvem, tüütum, […]

Küsimused ja valikud EELK uue lauluraamatu koostamisel

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikurahvas koguneb 26.–27. oktoobril Tartu Pauluse kirikusse, et vaagida üheskoos küsimusi ja valikuid seoses uue lauluraamatu koostamisega.[1] Lauluraamatukomisjon on oma tegevust korraldades seadnud eesmärgiks kaasata võimalikult lai ring inimesi uue lauluraamatu koostamisse. Erinevate diskussioonide ja ankeetküsitluste kaudu on igaühele EELK-s antud võimalus kaasa rääkida meie uue lauluraamatu koostamisel. Konverents Tartus […]

Paavsti visiidist oikumeenilises perspektiivis

Paavsti ameti tähendusest Paavsti visiidi oluliseks taustaks on paavsti rolli ja tähenduse oikumeeniline mõistmine. Kirikutevahelistes kõnelustes ja mõnede teoloogide mõtteavaldustes on aeg-ajalt räägitud kirikute võimalikust vormilisest ühtsusest, näiteks rooma-katoliikluse, kreeka-katoliikluse ja evangeelsete kirikute lepingulise liiduna, kus paavst võiks olla ühtsuse sümboliks kui primus inter pares – olgu eesistuja või presidendi nime all. Ühe sellise katsena […]

Tegija ja lugeja vahel. „Õige“ piiblitõlke otsingul

Kui möödunud sajandi lõpuaastatel ilmus uus piiblitõlge, niinimetatud 1997. aasta Piibel, kuulsin päris tihti selle värskete lugejate suust, et vana on parem, täpsem, selgem ja veel teab mille poolest uuest piiblitõlkest üle. Õigupoolest leidub tänagi küllalt neid, kes endiselt nii arvavad. Kui teema juhtub taas üles kerkima, tuletab see mulle iga kord meelde ajaloo kordumist. […]

Intellektipuudega inimeste tähenduslik töö kogukonnas

Elasid kord erilised inimesed. Nad unistasid õnnest nagu ikka. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi diakooniatalitus alustas koostööd Viliveres asuva Katikoduga kolm aastat tagasi. Katikodus, jõe kaldal elavad intellektipuudega inimesed üksi või kahekaupa tubades. Endine puhkebaas on nüüd nende kodu, kus igaüks annab jõudumööda oma panuse päevaaskeldustesse. Meie ühistegevus sai alguse tõdemusest, et ühiskonna toetus ja […]

Mis on Johari aknal ühist kristlusega?

1955. aastal lõid psühholoogid Joseph Luft (1916–2014) ja Harrington Ingham (1916–1995) mudeli, mida nimetatakse Johari aknaks. Nimi on kokku pandud autorite eesnimedest Joe ja Harrington. Johari aken on heuristiline harjutus, mis aitab inimestel paremini mõista oma suhet iseendaga ja suhteid teiste inimestega. Johari aken on peamiselt kasutusel eneseabi gruppides või ärikeskkonnas meeskonnakoolitustel. Joseph Luft, PhD, […]

Kirega õppima

Ja taas ongi käes september, mis on, olen kindel, meist igaühe jaoks ühe erilise kuuna meeles. Kellele meeldiva ja oodatava ajana, mil jälle oma kirega tegelema saab hakata, kellele tüütu kohustuste perioodina, mis lihtsalt ära tuleb kannatada. Nii on see ilmselt alati olnud ja pole minagi mingi erand: mõlemad staadiumid on kogetud. Kuid võin tõdeda […]

Dialoog – Kirik & Teoloogia 350

Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetus peab oluliseks avatud dialoogi, seda et inimestel ja inimeste gruppidel on erinevad vaated usule, maailmale, inimesele, ühiskonnale jne, ent et erinevused on pidevas kontaktis. Dialoog, enamasti erinevate ja kaalutud arvamuste avalikkusele ligipääsetavaks tegemise vormis, on seega olnud toimetust juhtiv põhimõte algusest peale, juba seitse aastat. Ajakiri on jõudnud oma 350. […]

Jumala valik ja kutse – vastuvõtust pastoraalseminari

20.08.-03.09.2018 toimub dokumentide vastuvõtt pastoraalseminari 2018/2019. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida kirikuõpetajana Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. – Toim. Et Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar valmistab ordinatsiooniks ette nii tulevasi EELK diakoneid kui preestreid, on ilmselt paljudele siinsetele lugejatele juba varasemalt teada. Millised on pastoraalseminari sisseastumisega seotud tingimused, saab üle vaadata EELK […]

Lunastuse kõrge hind

Kuigi me teame, et lunastus pole müügiks ja õndsaks saab üksnes armust usu kaudu, siis ometi näib päästele seatud hind olevat tihtipeale nõnda kõrge, et paljud seda nõutud panust välja käia ei jaksa. Algul kõikidele lahkelt lubatud armule tulevad kiiresti juurde täpsed tingimused, kõrged standardid ja ettekirjutatud pingutusmäär, mille täitmata jätmisel ähvardab avalik hukkamõist. Nii […]

English