Arvamused

Kokku 423 postitust

Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu

Siinkirjutaja osales tänavu 2.-4. maini Berliinis Luterliku Maailmaliidu konverentsil, mille teemaks oli „Kirik ja õiglus ühiskonnas populismi vastu”. Käesolev essee on isiklik refleksioon antud konverentsi teemal. Kust tuleb meie igatsus õigluse järele? Kas kultuur, mis meid ümbritseb, õpetab igatsema õiglust? Võib-olla pole õigluse igatsus üksnes õpitud, vaid on sisse kirjutatud inimhinge olemusse. Võib-olla on õigluse […]

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“ küsis mu käest üks kolleeg haiglas. Meie vestlus algas koridori akna all möödaminnes põgusast tervitusest ja arenes sügavaks arutlemiseks, et millesse me inimestena ikka päriselt usume. Ja mis see usk inimese elus on üldse on ja kuidas see inimest aitab. Mis on kristlik usk? Kuidas see aitab kannatavat inimest? Väga […]

Ontoloogiline teism

Kristlane: Ainult ainujumal on tõeline Jumal! Ontoloog: Kas ma võiksin vahele segada? Sa vist ei märka, mida sa sellise väite esitamisega teed? Kristlane: Mis mõttes mida? Ma kuulutan oma usku. Ontoloog: Väide, et miski on tõeliselt olev, on metafüüsiline väide. Kristlane: Ma ei näe midagi halba selles, et minu usul on metafüüsiline külg. Mõtlemise ja […]

Olümpiaadiessee: Missugune kirik kõnetaks kaasaegset inimest?

Selline pealkiri tekitab minus palju küsimusi, millele vastuste otsimine on iseenesest huvitav mõtteline teekond. Kas praegune kirik ei kõneta inimesi? Kuidas saab mõõta „kõnetamist“ ja „mittekõnetamist“? Kas kogudus on ainult siis edukas, kui kirikuliikmete arv on suur? Kes on kaasaegne inimene? Kas ta on oma olemuselt midagi teistsugust, kui sada aastat tagasi elanud inimene? Nendele […]

Lahtilaskmisest

Mind on hakanud köitma üks sügavalt inimlik võime, millele ma ei oska paremat nime anda kui lahtilaskmine. See oskus esineb pigem harva, vaid üksikutel juhtudel selgelt ja eredalt. Enamjaolt siiski areldi, poolikult ja ajutiselt. Lahtilaskmisest me saame rääkida vaid selle puhul, mis inimesele korda läheb, teda puudutab. See võib olla näiteks soov muuta maailma, solvumine, […]

Arvamisest ja arvamustest

Elame ajas, kus isiklike arvamuste ja uitmõtete kontrollimatu väljendamine on lausa normiks kujunemas. Ikka ja jälle on keegi mõtlematult säutsunud midagi, mille silumiseks kulub hiljem aega ja vaeva. Kiire ja spontaanne seisukohavõtt näib samas olevat eelistatum kui läbimõeldud ja kaalukalt põhjendatud arvamuse kujundamine, mille sõnastamine võtaks aega ja vaeva. Teiselt poolt kutsutakse meid alatasa osalema […]

Religioon ja poliitika praktikas

24. aprillil võeti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogul vastu avaldus, millega toetati Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamist nõnda, et abielu oleks mõistetav ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Seda avaldust toetas 39 kirikukogu saadikut, 5 oli vastu, 4 erapooletud. Olgu ennetavalt öeldud, et põhiseaduse muutmine Eestis pole lihtne. Riigikogu tänase koosseisu puhul on nimetatud ettepaneku […]

Seotud tuvist ja vaimujõust

Läinud nädalavahetusel olime koguduserahvaga Soome-reisil. Kui laevalt maha tulime, oli Helsingi lipuehtes, sest 27. aprillil tähistati seal üleriigilist veteranipäeva ‒ II maailmasõja ajal Soome kaitseväes võidelnud ja langenud sõdurite mälestuspäeva. See lõputu lipumeri viis mõtted kaugetele aegadele, millest minuealised on lugenud või oma vanematelt või vanavanematelt kuulnud. Meie oma veteranipäev, mida peetakse jüripäeval, 23. aprillil, […]

Religioon, soolisus ja seksuaalsus

Kirjutis ei ole sissejuhatus pealkirjas sõnastatud teemasse, ammugi mitte ülevaade, vaid üksnes erinevate religiooni, soolisuse ja seksuaalsusega seotud probleemide ja uurimuste markeering. Läänes peetakse enesestmõistetavaks, et naised on religioossemad kui mehed, ent ilmselt pole see alati nii olnud. Kui mehed linnade kasvades kodust ära tööle läksid, siis lõdvenes nende seotus ka kirikuga. Samuti olid nad […]

Kas homoseksuaalne vahekord on patt?

Ma ei vaja mingit pikka lobatoomiat ‒ vasta kas ei või jaa! Sellise vastuse sain hiljuti ühelt oma ametivennalt mu e-kirjale, milles soovisin kooskõlastada proovijutluse jumalateenistuse kuupäeva ühes tollel hetkel vakantses Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) koguduses, mida too tol hetkel praostina hooldas ja kuhu me mõlemad kandideerisime. Sama küsimuse esitas too ametivend EELK kirikukogu […]

English