Artiklid

Kokku 332 postitust

Kirik avalikus ruumis, 1. osa

Sisukord Eessõna. Martin Junge [1.] Sissejuhatus Ülemaailmne arutelu religiooni avalikust rollist Kiriku roll avalikus ruumis põhineb Jumala tegevusel maailmas Dokumendi eesmärk ja ülesehitus [2.] Avalik ruum kui õiglane koht kõigile Õiglane koht kõigile Avalik ruum – tegelikkus Ujuvad piirid Kirikuhooned kui avalik ruum [3.] Kirik avalikus ruumis – luterlik perspektiiv Jumala armu poolt vabastatud – meie […]

EELK perikoopide abimaterjal 5: Kristuse ristimispüha (Gl 3:23–29)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Tekst käsitleb Galaatia kirja kõige olulisemaid teemasid […]

EELK perikoopide abimaterjal 4: vana-aastaõhtu (Ilm 2:1–5)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Tekst Tekstis puuduvad tekstikriitilised probleemid. Perikoobi mahu üle […]

Perikoopide abimaterjal 2: jõuluõhtu (Tt 2:11–14)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Esimest ja Teist kirja Timoteosele ning […]

Perikoopide abimaterjal 3: jõulupüha (Hb 1:1–3, 4–12)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Tekst Esimese jõulupüha perikoobi Hb 1:1–3, 4–12 tekst […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 2. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus Loe dokumendi esimest osa siit.   Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused 1. Eksegeetilised arusaamad, oikumeenilised kõnelused ja kohtumised ning arusaamine inimese kogemuse terviklikkusest on viinud erinevates kirikutes armulaua osadusliku ja rõõmsa iseloomu ning selle mitmesuguste dimensioonide uue märkamiseni. Sellega on kaasnenud ka muutunud armulauapraktika, mis avaldub armulauaseadmise sagenemises […]

Armulauaõpetusest ja -praktikast, 1. osa

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus   Sisukord Saateks eestikeelsele väljaandele (Thomas-Andreas Põder) Täiskogu otsus Armulauaõpetusest ja -praktikast [Eessõna] Esimene osa: Armulauaõpetusest I. Armulaua seadmine ja alus II. Armulaua tähendus A. Armulaua tõotusest ja annist B. Armulaua vastuvõtmisest C. Armulauale kutsumisest Teine osa: Praktika küsimused I. Põhiküsimused II. Liturgia põhielemendid III. Kujundusvormid – koguduse osalus […]

Pauluse Rooma. Rooma linn Juliuste-Claudiuste dünastia valitsusajal

Öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. Umbes 60. a jõudis Igavesse Linna ka apostel Paulus, kes elas ja tegutses siin vähemalt kaks aastat (Ap 28:30). Tänu Paulusele sai impeeriumi pealinnast Piibli linn, mille ajaloo ja mälestiste tundmine on oluline Uue Testamendi kaasaja mõistmise seisukohast. Käesolev artikkel annab ülevaate Pauluse-aegsest Roomast ja selle olulistest paikadest. Artikli […]

Perikoopide abimaterjal 1: esimene advent (Ilm 3:20–22)

EELK töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad peatselt algava kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.    1. Tekst Esimese advendi perikoobi Ilm 3:20–22 tekst vahendab retoorilisust ja emotsionaalsust. „Vaata, ma […]

Lutheri 95 teesi: katoliiklik lähenemine

Katoliiklik historiograafia on Lutheri suhtes teinud 20. sajandi vältel läbi sügava arengu. Selle algusesse jääb H. S. Denifle teos („Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung“, Mainz 1904), milles Lutherit on kujutatud väga halva teoloogi, moraalselt rikutud munga ja silmakirjaliku patusena. Teise maailmasõja esimestest aastatest leiame selle asemel J. Lortzi raamatu „Die Reformation in Deutschland“ […]

English