Artiklid

Kokku 411 postitust

Primo Levi holokausti mälestamise kontekstis, 1. osa

Sissejuhatus Primo Levi oli oluline vahetu tunnistaja ühele kõige kohutavamatest sündmustest inimajaloos üldiselt ja juudi rahva ajaloos konkreetselt, nimelt holokaustile või nagu seda heebrea keeles kutsutakse, šoále. Tema kirjutised ja tunnistused aitasid oluliselt kaasa sõja ajal surmalaagritesse, näiteks nagu Auschwitz-Monowitzi saadetud üksikute inimeste ning inimrühmade saatuse kohta teabe säilitamisele. Ma väidan, et Primo Levi autobiograafiline […]

Elame Jumala riigis, ehk kontekstuaalne piiblitõlgendus Ungari näitel

Ettekanne Eesti Piibliseltsi aastakoosolekul Tallinnas, 13. aprillil 2019. a Lugupeetud kuulajad! Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Gümnaasiumi esimeses klassis tuli Johannese evangeeliumi algus pähe õppida. Kerge ülesanne, eks ole? Kuid kui tekst läheb edasi, tekkisid mul tõsised probleemid. Nimelt leeriõpetuse ajal kasutasime veel 1590. aastal Vizsolyis välja antud […]

Sissevaade Alvin Plantinga religioonifilosoofiasse

Sissejuhatus  Religioonifilosoofiat on mitmesugust: selle valdkonnaga tegelevad erinevatesse konfessioonidesse kuuluvad kristlased, erinevate religioonide esindajad, aga ka ateistid ja agnostikud. Nii nagu nüüdisaegses lääne filosoofias üldiselt on tavaks eristada analüütilist ja kontinentaalset filosoofiat, saab selle eristuse teha ka religioonifilosoofias. Erinevast filosoofilisest ja usulisest taustast ja positsioonist tulenevalt on religioonifilosoofidel ka erinevad mõisted, meetodid, hoiakud ja taotlused. […]

Häbi ja piht ning lepituse leidmine Jumalaga

1. Sissejuhatus Saatanal on õnnestunud meid paradiisist välja saada. Jumalal on meie jaoks varuks aga midagi palju paremat. Ta on andnud meile taevariigi – Ta on andnud meile aja meeleparandamiseks, et me päriksime taevariigi ja kogeksime selle eelmaitset juba siin ja praegu. Nagu kiriku pühad isad meile ütlevad: „Taevariik on justkui juba saabunud, aga mitte […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/11: suur reede (Lk 23:32–46)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1.–2. Perikoobi tekst ja struktuur Kogu tekst kuulub laiemasse perikoopi […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/12: ülestõusmispüha (Lk 24:1–12)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst Kannatusjutustus, pärimused tühja haua ning ilmutuste kogemisest […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/10: suur neljapäev (Lk 22:14–22)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1.–2. Perikoobi tekst ja struktuur Kogu tekst kuulub laiemasse perikoopi […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/9: Palmipuudepüha (Jh 12:12–24)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst 12:12 „Järgmisel päeval“ (tē epaurion). Paralleeltekstid sünoptilistes […]

Meeleparandus ja püha Johannes Kuldsuu meeleparandusjutlused

Meeleparandusest Jumal on aegade algusest peale kutsunud inimest meeleparandusele, näidates selles peituvat koostöö ja pääste võimalust. „Meeleparandus“ vastab heebrea keelsele sõnale shub „tagasi pöörduma“ või naham „midagi kahetsema“ ning kreekakeelsele sõnale metanoein „meelt muutma“. Uues Testamendis kannab metanoia Vanast Testamendist pärinevat sisu ja vastab heebre shub tähendusväljale, mis tähendab palju enamat kui lihtsalt „ümbermõtlemist“, see […]

Mõtteid Koguja raamatu 1:1–3:15 eestikeelsete tõlgete kohta

Artikkel on lühiülevaade autori 2018. aasta kevadel Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kaitstud bakalaureusetööst pealkirjaga „Koguja raamatu 1:1–3:15 tähtsamate mõistete eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs“. Tööd juhendas Urmas Nõmmik, retsenseeris Diana Tomingas. Vana Testamendi Koguja raamatu teadaolevaid tõlkeid on eesti keeles kaheksa, millest seitse on täistõlked. Kõige varasem ilmus Anton Thor Helle sulest esimeses eestikeelses piiblitõlkes 1739 (edaspidi P1739). […]

English