Artiklid

Kokku 420 postitust

Kreeka-rooma usundi kujutamine Apostlite tegude raamatus kahe teksti (Ap 14:8–18; 28:1–6) näitel

Üheks olulisemaks murranguks varase kristluse ajaloos oli ristiusu levik Palestiinast Balkani poolsaarele ja Väike-Aasiasse. See ei tähendanud vaid kristluse geograafiliste piiride laienemist, vaid ristiusu sisenemist uude religiooni- ja kultuurikonteksti. Kuigi hellenistlik kultuur oli levinud ka Palestiinas ja selle mõjusid võib leida kõigist eluvaldkondadest – keelest, kirjandusest, olustikust ja ka usundist (vt Hengel 1973; Hengel 1989) […]

Mida räägib endast ja oma kogukonnast Eesti moslem?

On juuni 2019. Kuu alguses lõppes sel aastal kõigi maailma islamiusuliste jaoks püha ramadaan – aeg, mil 30 päeva jooksul päikesetõusust päikese loojumiseni tõsiusklik moslem ei söö ega joo ning keskendub vaimulikele mõtisklustele. Sarnaselt kristlastele, kes jõukohase perioodi jooksul taasloevad kindla plaani järgi Piiblit, püüavad moslemid eriti ramadaani ajal lisaks kogukondlike tavade täitmisele süveneda Koraani […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/15: kolmainupüha Jh 3:1–15

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst Lõigu algtekst on ilmselt säilinud suurepäraselt, olulisi […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [3. osa]

Üleeelmisel nädalal ilmunud esimeses tekstiosas oli teemaks diakoonia kontekst ja diakoonia identiteet. Eelmisel nädalal sai alguse diakoonia praktika käsitlemine. Käesolevas numbris see jätkub. Alateemadeks on diakooniatöö osapooled, diakooniaõpe, diakoonia ja arengutöö, prohvetlik diakoonia, diakoonia ja kuulutus, diakoonia ja diapraktika, diakoonia käitumisjuhendi alusväärtused. Ka diakoonia praktikale pühendatud tekstiosa lõpeb küsimustega järelemõtlemiseks. Uurimusdokument lõpeb erialaste terminite lühisõnastikuga. […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [2. osa]

Eelmisel nädalal ilmunud tekstiosas käsitleti diakoonia konteksti ja diakoonia identiteeti. Käesoleval ja tuleval nädalal on teemaks diakoonia praktika. Alateemadeks on seekord diakoonia eesmärk, diakooniatöö põhisuunad, diakoonia praktika avaldumisvormid ja diakoonia meetodid. III osa: Diakoonia praktika Diakoonia eesmärk Teatmikus „Dictionary of Ecumenical Movement“ on diakoonia kohta esitatud järgmine määratlus: „inimeste vajadustest lähtuv kristlaste vastutustundlik evangeeliumi teenimine […]

Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine [1. osa]

Diakoonia kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine LML-i panus diakoonia mõistmisesse ja praktikasse SisukordEessõnaTänuavaldusSissejuhatus I osa: Diakoonia kontekst     1. Miks on vaja konteksti lugeda?     2. Kohalik kontekst ja üldised suundumused     3. Diakooniatöö muutuvad kontekstid     4. Lootusetuse ja lootuse keerised     5. Igas kontekstis esinevad eksistentsiaalsed proovikivid     Küsimused järelemõtlemiseks II osa: Diakoonia identiteet […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/14: esimene nelipüha (Jh 14:23–29)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst 14:23 Jeesuse ütlus on esitatud vastusena eelmises […]

Primo Levi holokausti mälestamise kontekstis, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. 3. Holokausti mälestamine Iisraelis Holokausti õpetamise Iisraelis saab jagada kahte peamisesse perioodi: 1948–1977 ja 1977. aastast praeguse ajani. Sellise periodiseerimise põhjenduses võib järgida Dalia Oferi lähenemist, kes identifitseerib neid kahte ajajärku vastavalt kui sionistlikku ning humanistlikku perioodi (Auron 2005, 70–74). Oferi seisukohast osutavad need nimetused holokausti õpetamise eripäradele vastavalt sellele, […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/13: taevaminemispüha (Mk 16:14–20)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst Tekst puudub kõige vanemates ja tähtsamates Markuse […]

Primo Levi holokausti mälestamise kontekstis, 1. osa

Sissejuhatus Primo Levi oli oluline vahetu tunnistaja ühele kõige kohutavamatest sündmustest inimajaloos üldiselt ja juudi rahva ajaloos konkreetselt, nimelt holokaustile või nagu seda heebrea keeles kutsutakse, šoále. Tema kirjutised ja tunnistused aitasid oluliselt kaasa sõja ajal surmalaagritesse, näiteks nagu Auschwitz-Monowitzi saadetud üksikute inimeste ning inimrühmade saatuse kohta teabe säilitamisele. Ma väidan, et Primo Levi autobiograafiline […]

English