Artiklid

Kokku 349 postitust

Religioossete sõnumite kodeerimine ja dekodeerimine kaubanduslikes lepingutes

Sissejuhatus Rändekriisi tingimustes on üks olulisemaid küsimusi migrantide kohanemine sihtriigi kultuuriga ja migrantide kultuurierisuste aktsepteerimine põliselanike poolt. Paljud migrandid saabuvad religioossetest ühiskondadest, kus religioon ei sätestata mitte ainult usuliste rituaalide läbiviimist, vaid reguleerib ka igapäevatoiminguid. Lääne kristlikus kultuuriruumis on mõeldamatu lepingute sõlmimisel ja täitmisel viitamine Piiblile ja teoloogide arvamustele, islamis sätestab šariaat nii tehingute võimaliku […]

Üks peatükk Uue Testamendi ajastuloost: sissejuhatavaid märkusi Augustuse ajastu ideoloogia ja keiser Augustuse kultuse kohta

Ei ole olnud palju Rooma keisreid, kelle valitsusaega käsitletakse täiesti omaette ajajärguna. Üks sellistest on olnud keiser Constantinus Suur [1] ja teine keiser Augustus, kellele on pühendatud käesolev artikkel. Keiser Augustus sai ainuvalitsejaks 31. a. eKr, pärast pikki aastakümneid kestnud kodusõdu [2] ja jäi ainuvalitsejaks kuni oma surmani 14. a. pKr. Nendesse aastatesse tuleb siis dateerida ka […]

Üks täiesti teistsugune reformatsioonijuubel: I maailmasõda kui katalüsaator teoloogilisele uuenemisele

Reformatsioonijuubel 1917 ja 2017 Nüüdseks möödunud 2017 oli suur juubeliaasta. Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistati rohkete konverentside, publikatsioonide ja kultuuriüritustega. Saksamaal toimus see muuhulgas 10 aastat väldanud algustakti, „Lutheri dekaadiga“. Ka Taanis markeeriti 500. aastapäeva mitme aasta vältel, seda nii uurimisprojektide kui laiemale rahvale mõeldud ettevõtmiste näol. Tagasivaade Saksamaa reformatsioonijuubelile 100 aasta eest võib heita uut […]

Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel

Sissejuhatus Käesolevas artiklis kirjeldan ja mõtestan oma kogemust haigla hingehoidjana, räägin neist kohtumistest, kus raskelt haigete inimestega oleme kõnelenud igaviku teemadel, surmast ja surmajärgsest. Räägin hingehoidlikest vestlustest kolme naisega, kellega saime koos viimsete asjade üle mõelda, koos seda teekonda käia.[1] Me rääkisime ka läbi elatud elusündmustest, suhetest lähedastega, haigusest, kannatusest ja lootusest. Neid inimesi ühendas […]

EELK perikoopide abimaterjal 9: palmipuudepüha (Fl 2:5–11)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Perikoobi tekst esitab Kristuse kolme olemise […]

EELK perikoopide abimaterjal 11: Esimene ülestõusmispüha (1Kr 5:6–8)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Kirikukalendris on Esimeseks ülestõusmispühaks antud tekst, […]

EELK perikoopide abimaterjal 7: paastumaarjapäev (Rm 8:1–4)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.    1. Perikoobi tekst Tekst Rm 8:1–4, mille pikkus käsikirjatraditsioonis […]

EELK perikoopide abimaterjal 8: Suur Reede (Hb 5:7–10)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Perikoop käsitleb Kristuse preestriameti üleolekut Vana […]

Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit. Schuld, tegudeõigus ja kingitus: koodide konflikt Vaadeldes Lutheri mõtlemist Walter Benjamini teeside valguses, võib söandada järgmiste järelduste tegemist: Benjaminile toetudes võib väita, et Lutheri kirjeldatud ja kritiseeritud uusi majanduspraktikaid võib teoloogiliselt käsitleda Schuld’il põhineva religiooni alusstruktuuri avaldusena. Lutheri esialgsel vastandumisel Roomaga oli vähe pistmist religioossete praktikate ja liturgia kosmeetiliste reformidega, […]

Majandus ja arm: luterlik lähenemine rahale, religioonile ja võlale, 1. osa

Meie eludes kummitab uus tont – võla tont. Kuidas on võlg seotud teoloogiaga? Luther pakub kaht lähenemisvõimalust: üks on 16. sajandi varakapitalistlike praktikate ja võlaühiskonna hävitava mõju analüüs; teine on raha ja selle instrumentide reaalsuse määratlemine mitte pelgalt eetilise või praktilise probleemina, vaid usutunnistuslikuna: „üksnes usaldamine ja südame usk teevad nii Jumala kui ka ebajumala”, […]

English