Artiklid

Kokku 392 postitust

Tallinna Toomkooli taasasutamine XXI sajandil, 2. osa

Tallinna Toomkooli taasasutamine Vaevalt kaks kuud pärast Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) direktor Kersti Nigeseni kontaktivõttu Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma ja peapiiskop Andres Põderiga oli astutud väga konkreetseid samme kristliku kooliga alustamiseks. Nii EELK Konsistoorium kui Toomkogudus olid langetanud põhimõttelised otsused kooli avamiseks. Juuni lõpuks olid tehtud kõik olulisemad otsused ja lahendatud peamised ja ka praktilised küsimused, […]

Tallinna Toomkooli taasasutamine XXI sajandil, 1. osa

Sissejuhatus Pärast Eesti iseseisvuse taastamist hakkas Tallinnas luterliku kooli idee idanema esmalt EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse (edaspidi: Kaarli koguduse) töötegijate ja aktiivsete liikmete seas. Kaarli koguduse juures oli 1997. aasta suveks töötanud kahe aasta jooksul edukalt kuueaastaste laste kooliks ettevalmistamise rühmad, kus juhinduti kristliku kasvatuse ja õpetuse põhimõtetest. Leiti, et kui neis rühmades jälgida […]

Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine

Artikli aluseks on 2018. aastal kaitstud rakenduskõrghariduse lõputöö EELK Usuteaduse Instituudis. Kas Martin Lutheri laual oli ainult Pühakiri ja ta mõistis Pühakirja läbi temale omase Vaimu, kes seletab kõike? Või kujundasid paralleelselt tema teoloogiat oma ajastu kontekst, kirikuisade kirjutised, Pühakirja kommentaarid ja muud traditsioonilised tõlgendusallikad ja -meetodid? Kas Luther tunnustas ja kasutas endale eelneva ja […]

Mõtlemine ja Teine maailm. Jalutuskäik Uku Masingu ja Martin Heideggeriga

Sissejuhatuseks Milline on Uku Masingu tähendus mõtlejana eesti kultuuriloos? Mis on Masingu esseistliku mõttepärandi kõige elujõulisem ja universaalsem, tänase lugeja jaoks potentsiaalselt kõige viljastavam osa? Üritan algava arutlusega anda neile ambitsioonikatele küsimustele ühe piiritletud vastuse, milleks visandan Masingut harilikult ümbritsevast pisut erineva filosoofilis-mõtteloolise konteksti, mille põhiliseks teljeks on Martin Heideggeri filosoofia. Aga selleks, et vähegi […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/6: Kristuse ristimise püha (Mt 3:13–17)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Mõned Vana Ladina tõlked ja Vulgata […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/4: vana-aastaõhtu (Lk 13:6–9)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst 13:6 Salmi ja sellega kogu lõiku […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/5: uusaastapäev (Lk 2:21)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Mõnes käsikirjas seisavad eplēsthēsan ’said täis’ […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/2: jõuluõhtu (Lk 2:1–20)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Hästi tuntud, palju kasutatud ning üsna […]

EELK perikoopide abimaterjal 2/3: esimene jõulupüha (Jh 1:1–14)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst 1:1 Erinevalt Markusest, kes alustab Jeesuse […]

Religioossuse mõju tehingute läbirääkimise stiilile

Sissejuhatus Läbirääkimistel võidakse saavutada kokkulepe kas koostöös ühist tahet sõnastades või ühe poole tahet peale surudes. Võlaõigussuhtes eeldatakse poolte õiguslikku võrdsust, lepingupartnerid peavad samal tasemel huvituma väljundist ja saama kasu nende poolt aktsepteeritaval määral (sümmeetria ja efektiivsus). Majandusteaduses eeldatakse tehinguotsuste lähtumist enesekasust. Indiviidid mõistavad erinevalt enesekasu sisu, taotlevad seda erineval viisil ning ulatuses. Järeleandmine partnerile […]

English