Artiklid

Kokku 313 postitust

Lutheri 95 teesi: katoliiklik lähenemine

Katoliiklik historiograafia on Lutheri suhtes teinud 20. sajandi vältel läbi sügava arengu. Selle algusesse jääb H. S. Denifle teos („Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung“, Mainz 1904), milles Lutherit on kujutatud väga halva teoloogi, moraalselt rikutud munga ja silmakirjaliku patusena. Teise maailmasõja esimestest aastatest leiame selle asemel J. Lortzi raamatu „Die Reformation in Deutschland“ […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 2. osa

3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval (30) Piiblit ei saa lugeda ilma tõlgendamata. Isegi kui me ei julge minna nii kaugele nagu Luther ja muuta piibliraamatute kaanonit, tegeleme lugemise käigus alati hermeneutikaga. Seega ei ole küsimus selles, kas tõlgendada või mitte, vaid pigem: „Milline tõlgendus on tänapäeval kehtiv luterlik tõlgendus?” Sellest küsimusest kasvab välja rida mõttekohti, […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 1. osa

Sisukord Eessõna Martin Junge 1. Sissejuhatus: Piibel ja selle tõlgendamine kui luterlike kirikute tähelepanu kese 2. Mida tähendab sola scriptura? Piibli lugemine luterliku reformatsiooni valguses 2.1. Lutheri piiblikäsitus ja eksegees 2.2. Sola scriptura ja kiriku traditsioon 2.3. Mõistmise paradoks: ilmutus ja tõlgendus 3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval 3.1. Piibli kontekstuaalne tõlgendamine kultuuride paljususe olukorras 3.2. […]

Reformatsiooni viljad ja väljakutsed: luterliku reformatsiooni tähendusest piibliteadustele

31. oktoobril möödub 500 aastat reformatsiooni algusest Saksamaal. Kirjutades reformatsiooni tähtsusest ja mõjust, ütleb teoloog Thomas-Andreas Põder: „Reformatsiooni 500. aastapäevale mõeldakse ja seda tähistatakse väga erinevate huvide, kaalutluste ja tonaalsustega, mis omakorda kombineeruvad ja põimuvad väga mitmeti. See ei ole midagi, mis läheks korda nt üksnes luterlastele või luterlikele kirikutele või siis ka laiemalt üksnes […]

Uue Testamendi tekstikriitikast

Sissejuhatus Tekstikriitika tähistab üht avarat teaduslikku distsipliini, mis käsitleb käsi­kirju, niihästi algses kreeka keeles kui ka vanades tõlgetes, nende tunnistust teksti pärimuste suhtes, teksti tüüpe ja teksti ajaloolist arengut.[1] Tegelemine nende küsimustega loob eeldused teaduslikule orientatsioonile Piibli teksti käsitluses. Selle distsipliini kompetentsi kuuluvad ka küsimused ühenduses teksti väljaannetega ja nende kriitilise hinnanguga. Tekstikriitika tegeleb niihästi […]

Saksamaa kõigi linnade raehärradele, et nad peaksid kristlikke koole asutama ja ülal pidama (1524), 2. osa

Samuti on kogemus seda näidanud ja näitab jätkuvalt. Sest õige varsti pärast apostlite aega, kui keeled lakkasid olemast, hakkasid ka evangeelium ja usk ja terve kristlus üha enam kahanema, kuni nad paavsti all hoopiski põhja läksid; ning sellest ajast saadik, kui keeled kahanesid, pole kristluses enam midagi erilist esile kerkinud. Küll aga on keelte mitteoskamise […]

Saksamaa kõigi linnade raehärradele, et nad peaksid kristlikke koole asutama ja ülal pidama (1524), 1. osa

Saateks Keskajal oli hariduse andmine Lääne-Euroopa aladel peamiselt kloostrikoolide ja toomkoolide ülesanne. 16. sajandi alguse maadeavastused, majandusliku jõukuse kasv ning intensiivistunud kaubandus aitasid kaasa sellele, et kaupmeheamet näis paljudele vanematele oma laste jaoks teoloogi-, juristi- või arstiametist parema ja tulutoovama perspektiivina. Üha enam tuli ette seda, et vanemad ei tahtnud enam oma lapsi ei kiriku […]

“Konfliktist osaduseni” luterlikust perspektiivist

Austatud konverentsil osalejad! Konverents „Konfliktist osaduseni“ on Eestis üheks reformatsiooni 500. aastapäevaga seotud suursündmuseks. Reformatsiooni aastapäevaga seotud ettevõtmisi on Eestis väga rikkalikult ja väga mitmesugust laadi. Toimunud on ka mitmeid suuri konverentse ja kongresse. Tänase konverentsi eripäraks on kindlasti asjaolu, et seda korraldavad kohalik roomakatoliku kirik ja kohalik evangeelne luterlik kirik ühiselt. Nii on juba […]

Religioonihoiakute avaldamine

Sissejuhatus: uuringu eesmärgid ja metoodika Sotsiaalse vahetuse teooria kohaselt astuvad indiviidid üksteisega kontakti omandamaks puuduolevaid materiaalseid või sotsiaalseid hüviseid, samuti koostöö raames liitmaks enesel puuduolevaid ressursse. Empiirilise uurimistöö raames paluti vastajatel ette kujutada müügitehingut ning selle raames anda hinnang mitmesugustele väidetele. Üks väidetest hõlmas olukorda, kus üks pooltest või mõlemad kontakti pooled avaldavad oma usulise […]

Surematuse ideest ja selle arengust taoismis

Taoism on üks niinimetatud Hiina „kolmest õpetusest“ budismi ja konfutsianismi kõrval. Neist kolmest on ta selgelt kõige vähem tuntud, kuigi paljud asjad, mis lääne inimestele traditsioonilise Hiina kultuuriga seostuvad, alates kosmoloogiast kuni võitluskunstideni, on seotud taoismiga. Pikka aega püsis ka komme jagada õpetus filosoofiliseks ja religioosseks taoismiks, mis tekitas kunstlikult lõhe tekstide ja praktika vahel[1] […]

English