Artiklid

Kokku 366 postitust

Luterlikest tuumiklauludest

Kirjutise aluseks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) lauluraamatukonverentsil 27. oktoobril 2018 Tartu Pauluse kirikus peetud ettekanne.   2016. aasta algul otsustas EELK konsistoorium algatada uue lauluraamatu väljaandmise protsessi. Selleks paluti jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjonil koostada lauluraamatu lähteülesanne. 2016. aasta juunis kiideti konsistooriumis sellenimeline dokument heaks ja sama aasta novembris otsustas EELK kirikukogu, et tuleb […]

EELK perikoopide abimaterjal 21: 25. pühapäev pärast nelipüha (2Tm 4:6–8)

Perikoobi tekst Perikoobis puuduvad tekstikriitiliselt tõsised käsikirjade erinevuse probleemid. Salmis 8 olev sõna pasi (kõikidele) puudub mõnedes Lääne traditsiooni käsikirjades ja mõnel kirikuisal, nii et ilmselt on tegu lihtsalt ümberkirjutusveaga.   Struktuur Kui eesti tõlgetes on tegu kolme lausega (iga salm üks lause), siis kreekakeelses tekstikriitilises väljaandes on tegu kahe lausega salmis 6 ja salmides […]

Lutheri ristiteoloogia tänapäeval

Vene kristlaste ristilöömine sada aastat tagasi tõi nende kaasaegsete jaoks reljeefselt esile Jeesuse Kristuse surma olemuse. Ristilöömine on tapmine kõige julmemal viisil. Jumal valis enese ohverdamiseks meie eest kõige dramaatilisema vastandumise kurjale, mis on põhjustanud inimeste usalduse ebajumalate vastu ning kõik patud ja hädad, mida selline valelootus endaga kaasa toob. Risti läbi ründas Jumal kõike, […]

Eestlaslikust maailmatunnetusest Uku Masingu 1930. aastate tekstide põhjal

Aastal 1938 ilmunud essees „Eestipärasest ristiusust“ hirmutab Uku Masing lugejaid, justkui oleks saabuv maailmasõda talle juba täiesti kindlalt teada: „Tuleks käia ringi nagu Jeruusalemma langemise eeli käisid hullud, kuulutades hirmsat ärarikkumist, sest varem või hiljem jõuab kätte aeg, mil meidki rikutakse ära ja kivi ei jäeta kivile.“ Tõelist eestlust näeb Masing ikka, vastandades seda põlatud […]

Reformatsiooni tulevik: kas reformatsioon võib aidata kaasa Euroopa identiteedi kujundamisele?

Alljärgneva ettekande pidas Hannoveri Evangeelse Luterliku Kiriku regionaalpiiskop Petra Bahr inglise keeles 14. juunil 2018 Tallinnas Saksamaa Liitvabariigi saatkonna üritusel Tallinn Talk (Tallinna kõne). Kaasettekande pidas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.  – Toim. Sel õhtul suure vana laua ümber kogunenud kõnelesid emakeelena serbia, sorbi, ungari, poola, prantsuse, inglise, taani, rootsi, vene, šveitsi saksa ja […]

EELK perikoopide abimaterjal 20: lõikustänupüha (Fl 4:4–9)

1. Perikoobi tekst Tekstikriitilised probleemid seoses Filippi kirjaga on minimaalsed ja hilisemad uurimused ei ole selles küsimuses palju muutusi kaasa toonud. Samuti esineb käesolevas perikoobis vähesel määral erinevaid lugemisviise ja see puudutab peamiselt salmi 7: Codex Alexandrinus ja mõned varajased versioonid kasutavad fraasi „Jumala rahu“ (he eirēnē toū theoū) asemel „Kristuse rahu“ (he eirēnē toū […]

Religioon ja populistlik taevariik

Me elame poliitiliselt keerulisel ajal, seda nii Euroopas kui globaalselt. Tänast poliitikat iseloomustab kahtlemata populismi võidukäik – meeldib see meile või mitte, aga populism mängib Euroopa poliitilisel maastikul kasvavat rolli. Populismi tõus täidab iga päev uudiseid, olgu siis tegemist Brexitiga või parteidega nagu Alternative für Deutschland Saksamaal, Fidesz Ungaris, Front National Prantsusmaal, Põlissoomlased naabrite juures […]

EELK perikoopide abimaterjal 19: üheksateistkümnes pühapäev pärast nelipüha (Rm 10:1–13)

 1. Perikoobi tekst 10:2 Fraas „indu Jumala suhtes“ (zēlon theoū echousin) tähendab sügavat religioosset pühendumist Jumalale ja on sarnane sellele, kuidas Paulus kirjeldab ennast: „innukam [perissoterōs zēlōtēs – „suurem seloot“] vanemate pärimuse suhtes“ (Gl 1:14) ja „innukas [zēlōtēs] Jumala nõudja“ (Ap 22:3). Sõna zēlōtēs võib ka tõlkida kui „fanaatiline“ või „pime pooldaja“ ning see tähistab […]

Võrdlevalt Piibli Juuditi raamatust ja A. H. Tammsaare „Juuditist”

1. Piibli mõju eesti kirjandusele on raske üle hinnata. Eestikeelse ilukirjanduse lugejal on võimatu mitte kokku puutuda piiblimotiivide ja -müütide, piiblikeele, Piiblist võetud metafooride, sümbolite, tsitaatide ning allusioonidega pühale raamatule. Piibli kui kõigi filoloogiateaduste fundamentaalse allika ja alusteksti tähtsus on niisiis justkui evidentne, ometi ei saa väita, et omakeelse Piibli[1] kirjandusloolise rolli või olulisuse käsitelu […]

Eestlaste ja mitte-eestlaste ootused kirikute sotsiaalsele rollile Eestis – kas kaks erinevat nägemust?

Artikkel tugineb Eesti Sotsiaalteadlaste 10. aastakonverentsil „Eesti 100 – teel avatusele“? peetud ettekandele „Eestlaste ja mitte-eestlaste ootused kirikute sotsiaalsele rollile Eestis – kas kaks erinevat nägemust?“. Püüan pealkirjas esitatud küsimusele vastata Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud ja uuringufirma Saar Poll poolt läbi viidud küsitlusuuringu „Elust, usust ja usuelust“ 2015. aasta uuringuetapi (edaspidi lühendatult EUU 2015) andmestiku […]

English