Vítor Westhelle

Vítor Westhelle has written 2 posts for K&T

Efektiivset konteksti uurides – Lutheri kontekstuaalne hermeneutika, 2. osa

Loe artikli esimest osa siit.   Luther: juhtumikirjeldus Mis on selle efektiivsest kontekstist kõnelemise sissejuhatuse mõte? Seda annab parimal moel edasi Lutheri jutlus[1], mille ta pidas tormilise 1525. aasta augustis ühe osana 77-osalisest 2. Moosese raamatu (Exodus) teemaliste jutluste sarjast. Kaasaegsed kolonialismijärgsed teoreetikud on seletanud probleemi, mis on esindamise rollil tõlgenduses või hermeneutikas. Kuid juba […]

Efektiivset konteksti uurides – Lutheri kontekstuaalne hermeneutika, 1. osa

Sissejuhatus Meie, teoloogid, oleme kangakudujad. Me koome erilist sorti kangast, mille nimi on „teoloogia“ ning iga meie kangas on erinev, igaühel neist on ainulaadne varjund. Kangast kootakse lõime- ja koelõngade sidumise abil, lõimelõngad on pikkupidised ning koelõngad põikpidised. Teisisõnu on see ristipidi heidetud lõimelõngade lõikumine kootuga, koelõngadega. Selle kudumise tulemuseks on kangas. Meie kangad võtavad […]

English