Urmas Nõmmik

Urmas Nõmmik has written 43 posts for K&T

Otto Kaiser 90 – laudatio

Pühapäeval saab 90-aastaseks Salzburgi, Jena ja Tartu ülikoolide audoktor, tuntud teoloog ja Vana Testamendi teadlane, professor emeritus Otto Kaiser. Otto Kaiser sündis 30. novembril 1924. aastal Prenzlaus Saksamaal. Ta asus Teise maailmasõja ajal õppima Berliini Sõjameditsiini Akadeemiasse, saadeti aga idarindele, kus ta on olnud lahingutes nii Velikije Luki lähedal kui Poola aladel. Pärast haavatasaamist ning […]

Kirikust, teoloogiast, peremudelitest ja kooseluseadusest

Alguseks ning segaduse vältimiseks olgu öeldud, et järgnevas esitan oma isiklikku nägemust. Ma ei esinda ei kristlasi, EELK-d ega Tartu Ülikooli, vaid üksnes ja ainult iseennast. Küll aga teen seda teadliku kristlasena, luterlasena, õppinud piiblieksegeedina ning traditsioonilise pere isana. Alustan kaugemalt otsast, peatun esmalt Eesti religioossel maastikul ja kiriku osal selles. Siis küsin, kas kirikul […]

Kahest mängufilmist Arvo Pärdi muusikaga, teoloogi pilgu läbi

Hiljutised kutsed vaadata kahte viimastel aastatel vändatud mängufilmi ning mõtiskleda Arvo Pärdi muusika rolli üle neis[1] pakkusid filmi- ja muusikaelamuse, millest vaikida ei taha. Teoloogina. Ei teagi, kas peaksid lugejad enne filmid ära vaatama või mitte, aga olgu nad hoiatatud. Igaüks otsustagu ise. Meistritööd kannavad pealkirju „New Yorgi varjus“ (ingl The Place Beyond the Pines, […]

Vaimustumine (Ap 2:1–13)

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Lühike sissejuhatus Iiobi raamatusse

Iiobi raamatu eksistentsiaalne ja teoloogiline sügavus kui ka mõju teoloogia ajaloole ja maailma kultuurile on suur. Iiobi raamatu lugemine puudutab igaühte meist, sest kannatus nagu ka eksistentsiaalne küsimus „miks?“ ei lähe meist ühestki mööda. Iiobi raamat kõnetab eriliselt kõiki usklikke, kes mõtlevad Jumala ja maailma või enda suhte üle, sest suhe Jumalasse ei ole kunagi lihtsalt […]

Kas tõesti ajaloolis-kriitiline reduktsioon?

Lugenud möödunud reedel Kirik & Teoloogia veergudel (nr 113, 7.2.2014) ilmunud Arne Hiobi kirjutist „Usk muutuvas maailmas luterlikust vaatevinklist“, sattusin suurde segadusse, isegi nii suurde, et võtsin seal tsiteeritud U. Nõmmiku ja R. Tasmuthi eksegeetika õpiku (EELK Usuteaduse Instituudi toimetised 14, Tallinn, 2006, vt siit) kätte ja uurisin, kas ajaloolis-kriitilisest eksegeesimeetodist tõepoolest jäetaksegi õpikus nii […]

Meile sünnib kuningas. Jutlus jõuluõhtuks (Js 11:1–9)

„Siis väljub võrse Iisai kännust. ja võsu ta juurtest kannab vilja. Siis puhkab ta peal Issanda vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, abinõu ja väelisuse vaim, Issanda tundmise ja kartuse vaim./…/ Ei oma silmade mulje järgi mõista ta kohut ega oma kõrvade kuulmise järgi otsusta, vaid õigesti mõistab ta kohut armetuile ja ausalt otsustab maa viletsate […]

Hermann Gunkeli Genesise kommentaar (1910) ja vormiloo sünd

Hermann Gunkel (1862–1932) oli saksa piibliteadlane, kes alustas oma akadeemilist teed Uue Testamendi vallas, ent tegutses põhiliselt vanatestamentlasena. Tema tegevuse lai profiil on üheks põhjuseks, miks piibliteadused laiemalt said temalt olulise impulsi. Näiteks Vana Testamendi teadlane Sigmund Mowinckel ning mõjukas teoloog ja uustestamentlane Rudolf Bultmann kuuluvad Gunkeli õpilaste hulka, vanatestamentlane Hugo Gressmann ja uustestamentlane Martin […]

Mida küll väidab Piibli esimene loomislugu?

Piibli loomislood on võrreldes teiste tekstidega Vanas Testamendis, ka Piiblis üldse, populaarne lugemisvara. Tänu oma asukohale kohe Piibli alguses, jäävad nad vähemalt Piibli esmakordsetele lugejatele esimesena ette, aga ka muidu tundub, et avalikkuses viidatakse neile tihedamini kui mõnele teisele Vana Testamendi tekstile. Minu meelest tähtsustatakse Piibli esimest loomislugu sealjuures üle, esmalt selle tõttu, et selles […]

„Aga mina olen vilets ja vaene“: Psalmi 40 eksegees

Vana Testamendi Psalm 40 ei tarvitse esimesel kiirel lugemisel jätta erilist muljet. Samas torkavad selles laulus silma mitu nüanssi, mille lähem vaatlemine pakub hulga mõtlemismaterjali. Salmis 5 on juttu rahabitest ja valesse mähkunutest, salmis 8 raamaturullist, mille olemuse küsimus otsustab psalmi tõlgendamise, ning salmis 18 nimetab psalmi autor end viletsaks ja vaeseks, mis lausa karjub […]

English