Toimetus

Toimetus has written 1191 posts for K&T

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid

30. mail 2019 toimus Tartu Ülikooli peahoones usuteaduskonna lõputööde kaitsmine. Kokku kaitsti 12 tööd: 7 bakalaureuseastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval, 4 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval ning 1 magistriastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval. 2 religiooniuuringute magistriastme lõputöödest olid magistriprojektid. 3. ja 4. juunil 2019 toimus lõputööde kaitsmine EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kokku  kaitsti 20 tööd: 15 usuteaduse […]

Vaimustatud ja vahva (nr 391 / 7.6.2019)

Vaimustatud ja vahva, innustunud ja inspireeriv, võimestatud ja võimas – need on sõnapaarid, mis nelipühade eel  ̶ ja mitte ainult siis  ̶ võiksid iseloomustada kirikut kui Jumala suurt perekonda, milles igaühel on oma ülesanne ja koht, oma nägu ja tegu, oma vastutus ja võimalused. Eelmises Kirik & Teoloogia numbris ilmus esimene osa üleilmse luterliku kirikute […]

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas rahastab „euro-orbude“ projekte

Foto: GAW Leipzig Arvukalt lapsi Ida-Euroopas (ja mingil määral ka Lõuna-Euroopas) kasvab üles ilma vanemateta. Rahvusvaheline meedia on nimetanud need lapsed „euro-orbudeks“. Uuringud on näidanud, et rohkem kui pooled lapsed näiteks Moldova Vabariigis veedavad ajaliselt osa oma lapsepõlvest ilma oma ema või isata. MTÜ-d hindavad, et selline saatus saab osaks suurusjärgus poolele miljonile kuni miljonile […]

Taevas on seal, kus on Jumal (nr 390 / 31.5.2019)

Foto: Tõnu Tepandi Otsida Jumalat taevastest ja kõrgustest tundub iseenesestmõistetav ning seda mitte ainult kristlikus traditsioonis. Kogu universumi alahoidva Looja Jumala asupaik peab olema meie argisest reaalsusest kõrgemal. Kuidagi keeruline on kujutada Loojat ette kätketuna loodu ja loodusseaduste poolt raamistatud olustikku. Taevastesse ja kõrgustesse on suunatud ka meie igatsused igavesest elust Jumala juures. Jumal elab […]

Evangeelium heliseb kui lapsenaer (nr 389 / 24.5.2019)

Foto: Urmas Nõmmik Kas elame rõõmsas või sünges, lihtsas või keerukas maailmas, oleneb vaatenurgast. Ja tujust. Poliitilised ja ühiskondlikud arengud võivad teha meele mõrudaks, aga ka rõõmustada. Oleneb päevast ja kellaajast, inimestest ja ilmast meie ümber. Või ka väiksematest ja suurematest muutustest meie ümber. Suurte muutjate hulgas on religioosseid inimesi, aga ka suurte säilitajate hulgas […]

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine

Viie ülemaailmse kristliku osaduse – anglikaanide, katoliiklaste, luterlaste, metodistide ja reformeeritute — esindajad Notre Dame’i kogunemisel. Foto: Steve Toepp / Notre Dame’i Ülikool Viis ülemaailmset kristlikku osadust kuulutavad taas head uudist Jumala vabastavast armust Ajaloolisel kirikupeade kogunemisel andsid viie ülemaailmse kristliku osaduse juhid välja avalduse, millega võtavad endale uuesti kohustuse edastada piibelliku sõnumit lunastusest uutel […]

„Need sõnad jätan teile“ (nr 388 / 17.5.2019)

Fotol Eesti kohanimed, kus olid enne teist maailmasõda juudi kogudused. Yad Vashemi muuseum. (Karin Kallas-Põder) „Need sõnad jätan teile.Raiuge nad oma südamessekodus ja teed käies,voodisse heites ja voodist tõusteskorrake neid oma lastele. Või muidu langegu maja teile kaela,murdku teid tõbi,teie lapsed pööraku pale teist ära.“ (Primo Levi, Kas see on inimene, 2019) Selle sõnumi on […]

Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai uue piiskopi

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ametlik partnerkirik Saksamaal, Kurhessen-Waldecki Evangeelne Kirik sai 9. mail uue piiskopi. Senine piiskop Martin Hein (65) läheb septembris peale 19-aastast ametiaega emerituuri. Piiskopiks valiti Beate Hofmann, kes töötab hetkel Wuppertal/Betheli kirikliku kõrgkooli diakooniateaduste professorina. Ta on aktiivne paljudes nõukogudes ja komisjonides, mis tegelevad diakoonia ja täiskasvanuharidusega.  Hofmann on 55-aastane ja ta […]

Me kuulume kokku (nr 387 / 10.5.2019)

Foto: Tõnu Tepandi „Mine sa ühte teed pidi, mina lähen teistpidi, kui leiame üksteise, ei ütle sõnagi. Kes näeb meid, mida ta ütleb? Ta mõtleb, et oleme üksteisele võõrad. Oleme võõrad ning armastame üksteist, kui kuskil kohtume, kallistame. Olen sinuga hädas, süda nutab sinu pärast, süda nutab sinu pärast, ma kohe suren sinu pärast. Ma […]

Euroopa päev: Euroopa tulevikku kujundavad ühised väärtused

Järgnev on Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) kiri, mille on välja andnud EKK president õpetaja Christian Krieger ja EKK peasekretär isa Heikki Huttunen ning on suunatud Euroopa juhtidele, kes kogunesid 9. mail EL Euroopa Tulevik tippkohtumisele Sibiusse, Rumeenias. Euroopa Kirikute Konverents, mis esindab 114 liikmeskirikut 40 riigis, õnnitleb Euroopa juhte, kes kogunevad 2019. aasta Euroopa Päeval […]

English