Toimetus

Toimetus has written 1138 posts for K&T

Hea sõna aeg (nr 366/ 14.12.2018)

Advendiajas oleme jõudmas kolmanda pühapäevani. Kogeme iga päev, et  see ootuse ja lootuse aeg on muutunud kaubanduskihutamise ajaks. Ühelt poolt on hämaratel detsembripäevadel tore kaubelda säravate, optimismist pakatavate reklaamide valgel kaubanduskeskustes, ühiselt valmistudes pühadeks, teiselt poolt, kui mõtleme järele jõulupühade tegeliku tähenduse üle, siis võiksime peatuda hetkeks. Et märgata üksteist. Rohkem kui ühelgi teisel ajal […]

Toimub ülemaailmne konverents, mis keskendub rahumeelsele kooseksisteerimisele Lähis-Idas

14.–16. detsembrini võõrustab Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Cumberland Lodge Ühendkuningriigis oikumeenilist inimõiguste konverentsi teemal „Lähis-Ida rahumeelse kooseksisteerimise suunas: ülesanded ja võimalused”. Osalejad arutlevad kultuurilise ja religioosse mitmekesisuse kui rikkuse allika üle. Tähelepanekud ja mõtted keskenduvad Lähis-Ida religioossele paljususele nii sisemisest kui välisest vaatevinklist. Teine seanss hõlmab haridust kui vastastikuse mõistmise  ja eelarvamustest vabanemise vahendit. […]

Jumal on armastus (nr 365/ 7.12.2018)

„Armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja taipab Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole taibanud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei […]

Saabuvate jõulude ajal ühendavad Euroopa kirikute liidrid jõud pagulaste ja migrantide nimel

Euroopa kirikute liidrid kinnitavad jõulude vaimus väärikuse, austuse ja kaastunde väärtusi pagulaste ja migrantide suhtes. 4. detsembril kirjutasid kirikute liidrid Euroopast ja mujalt alla tänavusele kaalukale jõuluavaldusele, mille Euroopa kirikute rändekomisjon (Churches’ Commission for Migrants in Europe [CCME]) ja Euroopa Kirikute Konverents ([EKK] Conference of European Churches) tegid üheskoos teatavaks ning mida nad tutvustasid Mairead […]

Nüüd tehke kõrgeks väravad (nr 364/ 30.11.2018)

Advendiaeg, ootamise aeg on jälle kätte jõudmas. Õhtumaise traditsiooniga kirikutes hakatakse taas laulma advendilaule. Nende hulka kuulub koraal „Nüüd tehke kõrgeks väravad“, mida lauldi esimest korda 1623. a advendiajal Ida-Preisimaal, kaupmees Sturgise maja lähedal. Sturgis oli ostnud enda häärberi kõrval asuva maatüki ja lasknud selle ümber ehitada kõrge aia, mis lõikas ära otsetee, mida kõrvalasuva […]

Euroopa Kirikute Konverentsi uue juhatuse esimene töökoosolek

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK, ingl CEC e Conference of European Churches) uue juhatuse esimene töökoosolek pärast juunis Novi Sadis Serbias toimunud üldkogu leidis aset 22.‒24. novembril Brüsselis. Kohtumine algas palvusega Brüsseli kesklinnas asuvas Euroopa oikumeenilises kabelis. Palvuse viis läbi EKK asepresident, anglikaani piiskop dr Guli Francis-Dehquani Suurbritanniast. Juhatuse koosolekul arutati järgmise viie aasta strateegilist plaani […]

Kristlikust haridusest (nr 363/ 23.11.2018)

Eesti rahvas on omamoodi hariduseusku: iga kooliaasta esimene päev toob ootusärevuse hinge ka neile, kes otseselt enam kooliga seotud pole. Aina enam kohtame haridusmaastikul kogukondlike ja väärtuspõhiste koolide rajamist, aina enam diskuteeritakse avalikkuses hariduse sisu ja tähenduse üle. Kristliku hariduse ning hariduse ja kristluse suhte üle on mõeldud kogu Eestimaa kooliajaloo vältel. Ajakirja Kirik &Teoloogia […]

Euroopa kristliku koolihariduse arvamusliidrid kogunevad Tallinnas

23.-24. novembril toimub Tallinnas Euroopa katuseorganisatsiooni International Association for Christian Education (www.int-v.org) aastakoosolek ja sümpoosion „Contributions of Christian schools to a solidary society” (vt lisatud kava), mille kohalikuks korraldajaks on Eesti Kristlike Erakoolide Liit (www.kristlik.edu.ee). Üle Euroopa tuleb kokku 30 kristlike koolide piirkondlike ja riiklike ühenduste esindajat – Saksamaalt, Iirimaalt, Poolast, Leedust, Inglismaalt, Austriast jm. […]

Jumalik ja maine (nr 362/ 16.11.2018)

Kunstiteos võib puudutada meid nii sügavalt, et on tunne, et oleme osalised milleski jumalikus, milleski, mis on meist endist suurem. Inimese loomisvõime on Looja and ja igasuguse kunstiloomingu sünni juures on see alati varjatut, seletamatut. Ja samas me püüame mõista, sõnastada, mis on see „miski”, mis teeb ühest teosest hingepuudutava, meie olemise tuuma tungiva jumaliku […]

„Laul on usu hingamine“ (nr 361/ 9.11.2018)

Ilmselt kuulub muusika ja laulmine paljude inimeste jaoks elamisega nii tugevalt kokku, et elu ilma nendeta ei oskagi ette kujutada. Meil on võimalus muusikat kuulata tõesti igal sammul, kas kõrvaklappidest või kõlarist või kui tõesti on juhtunud see jube lugu, et aku on tühjaks saanud, saame laule kedrata oma peas edasi. Tänu internetile saame pea […]

English