Toimetus

Toimetus has written 1007 posts for K&T

Issandale tee rajamine (314/ 15.12.2017)

Oleme jõudnud advendiaja kolmanda pühapäeva lävele. Advendiaeg on ootamise aeg, kuid see pole passiivse ootamise aeg. See on ettevalmistamise aeg. Advendiaja kirikulaulud kõnelevad sellest, kuidas Aukuninga tulekuks valmistuda: „Nüüd tehke kõrgeks väravad ja uksed laiaks sedamaid, sest kuningate Kuningas ja Päästja on ju tulemas!” Advendiaja kolmanda pühapäeva evangeeliumilugemine on võetud Johannese evangeeliumist ja see kõneleb […]

Luterliku Maailmaliidu president Musa kohtus paavst Franciscusega

Luterliku Maailmaliidu (LML) president peapiiskop dr Panti Filibus Musa kohtus 7. detsembril 2017 Vatikanis paavst Franciscusega. Oma kõnes tänas Musa paavsti reformatsiooni 500. aastapäeva oikumeenilise tähistamise eest ning tundis rõõmu suhete tihenemise üle kahe kiriku vahel. “Teie kohalolu ja osalemine reformatsiooni ühisel mälestusteenistusel Lundis oli meie jaoks oluline kingitus. See oli pöördepunktiks katoliiklaste ja luterlaste […]

Lastes Jumalal kõnelda (313/ 8.12.2017)

Kirik & Teoloogia seekordses numbris mõtiskletakse selle üle, kus ja kuidas Jumal inimesega kõneleb, inimest kõnetab. See võib toimuda eri viisidel, mitte ainult sõnadega. Inimeste jaoks seostub kõne tihti esmajoones sõnadega, kuid Jumala kõnelemist võime leida ka toimingutes, puudutustes, tajumises, mõtetes ja helides. Avaldame Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) õpetuskõneluse tulemuse, kus käsitletakse armulauaõpetust ja […]

Luterliku Maailmaliidu Euroopa kirikud pööravad uues programmis tähelepanu „hirmu õhustikule“

Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa liikmeskirikud käivitasid hiljuti protsessi, milles pööravad tähelepanu kasvavale „hirmu õhustikule“, mis üle kontinendi ulatudes ümbritseb mitmekesisust ja mida käivitavad sotsiaalsed ja poliitilised väljakutsed. Vähemuste ründamisel religioosseid sümboleid ja retoorikat kasutavate populistlike ja natsionalistlike liikumiste kiire kasv, nii nagu ka jätkuv majanduslik ebakindlus, saavad olema kolmeteemalise lähenemise fookuseks. Lähenemise nimeks saab „Inimesed […]

Inimeseks jääda, inimeseks saada (312/ 1.12.2017)

Sellel pühapäeval algab ootuseaeg ja tulemise aeg. Tegemist on muidugi sümboolse tähistusega, mis kordub aastast aastasse. Sümboolse selles mõttes, et inimeste aja tajumises märgitakse sellel ajaperioodil midagi, mis tegelikult iseloomustab kogu inimese elu kogu aeg. Kristlikku elu võib näha kui tõotuse tulemise, täidemineku ootamist. Talvisel pööripäeval ja ajal enne seda teadvustatakse seda eriliselt, võetakse aega, […]

Luterlaste ja õigeusklike ametliku rahvusvahelise ühiskomisjoni avaldus ordineeritud teenimisest/preesterlusest

Luterlaste ja õigeusklike ühtsuse komisjon on avaldamas ühisavaldust ordineeritud teenimisest/preesterlusest. Rahvusvahelise dialoogirühma tekst kiideti heaks komisjoni 17. plenaaristungil, mis toimus 7.-14. novembrini Helsingis. Alateemale “ordineeritud teenimine/preesterlus” pühendatud avalduse lõpuleviimine lõpetab ühtlasi üldteemale “Kiriku müsteerium” pühendatud arutelud, mis on ühiskomisjonis toimunud alates aastast 2000. Ameti teemaga tegeleva avalduse ettevalmistused toimusid töörühmas, mis kohtus kord aastas alates […]

ILMUNUD: Martin Lutheri “Lauakõned” Loomingu Raamatukogus

Loomingu Raamatukogu numbrite 36-39 all ilmus äsja valimikköide Martin Lutheri lauakõnedest. Maht 220 lk. Hind 5.40. Valinud, saksa keelest tõlkinud ja järelsõna kirjutanud Vallo Ehasalu. 31. oktoobril 1517 kinnitas Martin Luther (1483‒1546) Wittenbergi kiriku uksele oma kuulsad 95 teesi andeksandmise ja indulgentside kohta, minnes vastuollu katoliku kiriku ja paavstivõimuga. Lutheri vanema ea mõtteavaldusi kirjutasid üles […]

Valvates ja oodates (311/ 24.11.2017)

Vana ja uue kirikuaasta kokkupuutepunkt illustreerib hästi kristlase eksistentsiaalset olukorda vana ja uue, praeguse ja tulevase pingeväljas.  Möödunud pühapäev kandis nimetust valvamispühapäev ja selle pühapäeva jutluse tekstiks antud evangeeliumis olid sõnad, mida tavaliselt loetakse matustel: „Valvake, sest te ei tea, millal majaisand tuleb!“ Eelolev pühapäev on igavikupühapäev, mil mälestame igavikku lahkunuid, ülejärgmine pühapäev on aga […]

Ilmus piibliteksti uuringuid tutvustav väljaanne

Ilmus eestikeelne Vana Testamendi ja Uue Testamendi tekstiuuringute ajalugu ja Saksa Piibliseltsi teadusväljaandeid tutvustav 30 leheküljeline brožüür. Selles antakse lühiülevaade nii Biblia Hebraica (BHS) kujunemisloost kui tuleviku projekti (Biblia Hebraica Quinta) väljavaadetest. Samuti käsitletakse Nestle-Alandi väljaannete Novum Testamentum Graece ja Ühinenud Piibliseltside väljaande Greek New Testament’i ajalugu ja olulisust tänapäeval. Selle materjali eestikeelne tõlge on […]

Ilmus Genesise ja Exoduse uue eestikeelse tõlke proovitrükk

Ilmus Piibli kahe esimese raamatu, Genesise ja Exoduse uue eestikeelse tõlke proovitrükk. Viimase piiblitõlke ilmumisest 1997. aastal on möödunud kaks aastakümmet. Selle avaldamise järel otsustasid Eesti Piibliselts ja Eesti Kirikute Nõukogu, et pärast Suure Piibli ilmumist (1999) tehakse esimesel võimalusel algust Vana Testamendi tõlkeprojektiga. Tõlketöö kestis kuni 2004. aastani, kuid jäi tookord  eraldatud vahendite nappuse tõttu […]

English