Toimetus

Toimetus has written 1174 posts for K&T

Kelle hääl? Kelle võit? (nr 393 / 21.6.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Öeldakse, et võitjad kirjutavad ajaloo, seega domineeriv võim ütleb, kuidas asjad on. Demokraatlikus ja sõnavabadust austavas ühiskonnas ei tohiks see ütlus või tõsiasi paika pidada, sest hääl peaks olema ka neil, kes ei ole võitjad, ning võitja narratiivi võib alati kahtluse alla seada. Kui palju me kuulame siinsete kaaselanike häält? Kui palju […]

Noored luterlased toovad esile 2019. aasta nõukogul murekohti

Foto: LML/Albin Hillert Luterliku Maailmaliidu (LML) noortenõukogu liikmed kutsuvad rakendama meetmeid kliimamuutuste, soolise võrdõiguslikkuse ja kiriku juhtimises osalemise valdkonnas. Noored luterlikud ordineeritud ja ilmalikud juhid maailma eri paigust kogunesid Genfi nõukogu eelsele istungile, et väljendada muret soolise võrdõiguslikkuse ja kliimamuutuste pärast ning rõhutamaks tähendusrikkamat osalemist kohalike koguduste elus. LML-i nõukogusse kuulub 14 noorliiget, kaks igast […]

Uks Jumala südamesse (nr 392/ 14.6.2019)

Foto: Urmas Nõmmik Ülehomme on kolmainupüha, kus keskmes usu tunnistus Jumala tõe avanemisest ja avalikkusest kolmainu Jumalana. Tema ligiolu tõotuses sünnib kristlik elu – elu, mida headel põhjustel võib nimetada ka diakooniaks. Kristlik elu on diakooniline elu. Diakoonia osutab niisiis olemuslikule mõõtmele kiriku olemises. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) tekstikäsitluste sarja järjekordne osa on pühendatud […]

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid

30. mail 2019 toimus Tartu Ülikooli peahoones usuteaduskonna lõputööde kaitsmine. Kokku kaitsti 12 tööd: 7 bakalaureuseastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval, 4 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval ning 1 magistriastmel religiooniuuringute ja teoloogia õppekaval. 2 religiooniuuringute magistriastme lõputöödest olid magistriprojektid. 3. ja 4. juunil 2019 toimus lõputööde kaitsmine EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kokku  kaitsti 20 tööd: 15 usuteaduse […]

Vaimustatud ja vahva (nr 391 / 7.6.2019)

Vaimustatud ja vahva, innustunud ja inspireeriv, võimestatud ja võimas – need on sõnapaarid, mis nelipühade eel  ̶ ja mitte ainult siis  ̶ võiksid iseloomustada kirikut kui Jumala suurt perekonda, milles igaühel on oma ülesanne ja koht, oma nägu ja tegu, oma vastutus ja võimalused. Eelmises Kirik & Teoloogia numbris ilmus esimene osa üleilmse luterliku kirikute […]

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas rahastab „euro-orbude“ projekte

Foto: GAW Leipzig Arvukalt lapsi Ida-Euroopas (ja mingil määral ka Lõuna-Euroopas) kasvab üles ilma vanemateta. Rahvusvaheline meedia on nimetanud need lapsed „euro-orbudeks“. Uuringud on näidanud, et rohkem kui pooled lapsed näiteks Moldova Vabariigis veedavad ajaliselt osa oma lapsepõlvest ilma oma ema või isata. MTÜ-d hindavad, et selline saatus saab osaks suurusjärgus poolele miljonile kuni miljonile […]

Taevas on seal, kus on Jumal (nr 390 / 31.5.2019)

Foto: Tõnu Tepandi Otsida Jumalat taevastest ja kõrgustest tundub iseenesestmõistetav ning seda mitte ainult kristlikus traditsioonis. Kogu universumi alahoidva Looja Jumala asupaik peab olema meie argisest reaalsusest kõrgemal. Kuidagi keeruline on kujutada Loojat ette kätketuna loodu ja loodusseaduste poolt raamistatud olustikku. Taevastesse ja kõrgustesse on suunatud ka meie igatsused igavesest elust Jumala juures. Jumal elab […]

Evangeelium heliseb kui lapsenaer (nr 389 / 24.5.2019)

Foto: Urmas Nõmmik Kas elame rõõmsas või sünges, lihtsas või keerukas maailmas, oleneb vaatenurgast. Ja tujust. Poliitilised ja ühiskondlikud arengud võivad teha meele mõrudaks, aga ka rõõmustada. Oleneb päevast ja kellaajast, inimestest ja ilmast meie ümber. Või ka väiksematest ja suurematest muutustest meie ümber. Suurte muutjate hulgas on religioosseid inimesi, aga ka suurte säilitajate hulgas […]

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine

Viie ülemaailmse kristliku osaduse – anglikaanide, katoliiklaste, luterlaste, metodistide ja reformeeritute — esindajad Notre Dame’i kogunemisel. Foto: Steve Toepp / Notre Dame’i Ülikool Viis ülemaailmset kristlikku osadust kuulutavad taas head uudist Jumala vabastavast armust Ajaloolisel kirikupeade kogunemisel andsid viie ülemaailmse kristliku osaduse juhid välja avalduse, millega võtavad endale uuesti kohustuse edastada piibelliku sõnumit lunastusest uutel […]

„Need sõnad jätan teile“ (nr 388 / 17.5.2019)

Fotol Eesti kohanimed, kus olid enne teist maailmasõda juudi kogudused. Yad Vashemi muuseum. (Karin Kallas-Põder) „Need sõnad jätan teile.Raiuge nad oma südamessekodus ja teed käies,voodisse heites ja voodist tõusteskorrake neid oma lastele. Või muidu langegu maja teile kaela,murdku teid tõbi,teie lapsed pööraku pale teist ära.“ (Primo Levi, Kas see on inimene, 2019) Selle sõnumi on […]

English