Toimetus

Toimetus has written 1046 posts for K&T

Vaata ‒ uus on sündinud! (nr 332/ 20.4.2018)

Ahjusoojana ilmub käesoleva nädala Kirik & Teoloogia numbris toimetuskolleegiumi liikme Jaan Lahe verivärske artikkel. Artikli aluseks on 12. aprillil 2018. a EELK Usuteaduse Instituudis toimunud konverentsil „Varajane kristlus antiigi kontekstis“ peetud ettekanne. Jaan Lahe vaatleb Rooma riigi õitsenguaega ‒ Augustuse valitsusaega ‒, andes selle aja ideoloogiast tervikpildi, mis on kokku kogutud erinevatest kildudest, nii kirjalikest […]

Avatud Eesti Fond omistas Annika Laatsile Koosmeele auhinna

Avatud Eesti Fond kuulutas eile, 19. aprillil 2018 välja selleaastase Koosmeele auhinna laureaadi, kelleks osutus EELK Risti koguduse õpetaja ja hingehoidja Annika Laats. Fond tunnustab Laatsi tema vankumatu soovi eest otsida positiivset ühisosa ka siis, kui väärtuskonfliktid tunduvad ületamatutena. Fondi juhataja Mall Hellami sõnul vajame ajal, mil suur osa ühiskonnast on häälekalt vastanduv, enda ümber korraga […]

„Aeg elada ja aeg surra”. EELK Usuteaduse Instituut kutsub koolitustele bioeetika teemadel

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel „Aeg elada ja aeg surra”: Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabid elu lõpu ja algusega seotud küsimustes Läbiviija: Johann-Christian Põder, Kopenhaageni Ülikooli usuteaduskonna meditsiinieetika järeldoktor; osales EELK esindajana orienteerumisabide konsultatsiooniprotsessis Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, meditsiini töötajad ning usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik huvilised. Toimumisajad: Koolitus toimub kahel […]

Usust ja ajaloost ülestõusmise valguses (nr 331/ 13.4.2018)

  On kaks viisi ajaloo vaatlemiseks. Esimene neist püüab kirjeldada ajaloosündmusi distantsilt, otsekui kõrvaltvaatajana. Sellise vaateviisi esindajad on veendunud, et üksnes nõnda saab kirjeldada ajaloosündmusi nii, nagu need olid, ja näha ajalugu objektiivselt. Selline vaateviis oli valdav 19. sajandil ja ei ole tegelikult kadunud kuhugi ka täna. Vastukaaluks sellele tekkis 20. sajandi esimestel kümnenditel teistsugune […]

Toimus Uue Testamendi konverents “Varajane kristlus antiigi kontekstis”

EELK Usuteaduse Instituudis, toimus 12. aprillil 2018 kell 13-19. Uue Testamendi õppetooli korraldatud teaduskonverents pealkirjaga “Varajane kristlus antiigi kontekstis”. Teemapüstitus lähtus küsimustest: Missugused võimumõtted katsid keisririigi avaraid alasid, missugustest vaimuvooludest ümbritsetuna sündis uus uskumisviis? Miks mäletati ja kuidas kanti südames Naatsaretlast, keda enamik näinud ei olnud? Kuidas veenis Paulus oma kuulajaid ja lugejaid? Ettekannetega astusid […]

Astudes inimeste ligi (nr 330/ 6.4.2018)

Kas me oleme valmis rääkima surmast? Ja kui oleme, kas siis peame silmas enda surma või inimese surelikkust üldisemalt? Kust leida valmisolekut mõelda millestki, mis on samm täielikku tundmatusse? Surma lähedalolust kirjutab Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi. Inimesed mõtlevad surmast erinevalt ka siis, kui nad on teada saanud enda peatselt saabuvad surmast. Tepandi kirjeldab vestlusi […]

Ecumenical Review tähistab Kirikute Maailmanõukogu 70. aastapäeva

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) kvartalikirja Ecumenical Review värskeim number tähistab KMN-i 70. aastapäeva, avaldades 1948. aastast organisatsiooni senise seitsme peasekretäri artikli, kõne või peatüki raamatust. Uus number kannab pealkirja „Koos käies õiglust ja rahu teenides“. Toimetaja Stephen Brown märgib, et iga KMN-i peasekretär tegeleb oma aja probleemidega, ent kokkuvõttes on teemad ühised. Numbri avaloos kirjutab KMN-i […]

Ta on ülestõusnud! (nr 329/ 30.3.2018)

Tänase ajakirja lühikese mõtisklusnumbriga soovime lugejatele rahulikke ja õnnistatud ülestõusmispühi ning avaldame toimetuskolleegumi liikme Tauno Toompuu jutluse, kus ta küsib ülestõusmispühade sündmuste tähenduse järele meie jaoks, kas midagi on selle läbi maailmas muutunud? Lugemissoovitusena meenutame varasemate numbrites avaldatud EELK Suure Reede ja Esimese ülestõusmispüha perikoopide tekstikäsitlusi, mis on mõeldud abimaterjaliks jutluste ettevalmistamisel või aruteludeks piiblitunnis. […]

Osalemisest ja mõistmisest (nr 328/ 23.3.2018)

  Oleme sammumas viimaseid paastuaja päevi. Saabuvate sündmuste eelmäng on palmilehtedega protsessioon, mis saadab Jeesuse sisenemist Jeruusalemma. Seda sündmust kordavad need protsessioonid, mis sisenevad kirikutesse eelseisval pühapäeval. „Martin Luther on „Saksa missas“ ja 1530. aasta Augsburgi riigipäeva saadikutele saadetud manitsuses selliste tavade suhtes kriitiline: need peavad taanduma sõna ja sakramendi ees, nimetades neid „tembutamiseks“,“ kirjutab […]

Saksamaa luterliku piiskoppidekonverentsi kevadkohtumine keskendus teoloogilisele dialoogile islamiga

17.–19. märtsil toimus Nürnbergis Baierimaal Saksamaa Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) piiskoppidekonverentsi kevadistung, kus tähelepanu keskmes oli kristluse dialoog islamiga. Ühinenud Evangeelse Luterliku Kiriku juhtiva piiskopi Gerhard Ulrichi sõnul annab piiskoppidekonverentsi kevadistung, kus arutatakse seekord selliseid teemasid nagu jumalamõistmine ja pühakirjamõistmine, oma eripärase ja olulise panuse religioonidevahelisse dialoogi. Sügavam arusaamine teisest religioonist ja ühtlasi omaenda […]

English