Toimetus

Toimetus has written 944 posts for K&T

Öö oleks nagu päev (289/ 23.6.2017)

  Täna lehvivad Eestimaal lipud võidupüha mälestuseks ja neid ei langetata ka öö saabudes, sest on jaaniöö – üks aasta lühemaid öid, mis on nõnda üürike, et pimedusele ei olegi peaaegu enam jäänud ruumi. Ja seda kogeme nii ihu kui hingega. Inimese keha on tundlik valgusele ning elab kindlas ööpäevase valguse ja pimeduse vaheldumise rütmis. Sellepärast […]

Elujooni katsudes (288/ 16.6.2017)

Inimeste tundmaõppimine on huvitav ning keerukas. Meil on võimalus seda teha erinevatel viisidel – saame suhelda inimestega ise; kuulata, mis teistel öelda on; vaadelda teiste tegevust; ning ka uurida teaduslikult. Inimesed avavad end vahel paljudele korraga, jagavad osa enda elust ning võimalik, et jätavad jälje ka teiste ellu. Keerukas eluniidistikus ristuvad, lahknevad ja kulgevad paralleelsed […]

Luterliku Maailmaliidu 12. assamblee tulemused nüüd saadaval

Luterliku Maailmaliidu (LML) 12. assamblee oli julgustav ja positiivne, leidsid LML-i president peapiiskop dr Musa Panti Filibus ja LML-i peasekretär õp dr Martin Junge ühises kirjas, mis saadeti 16. juunil LML-i liikmeskirikutele. Kirjale olid lisatud assamblee tulemused: Assamblee sõnum Assamblee avalikud avaldused ja otsused Assamblee valitud nõukogu Need saavad osaks LML-i uue strateegia väljatöötamisprotsessist, mille […]

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi

Aidake meil jõudsalt edasi tegutseda ja veelgi paremaks muutuda! Sobivaim viis meid toetada on kanda annetus arveldusarvele: MTÜ Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, EE272200221054798066 (Swedbank). Ei loe, kas üks või tuhat, iga annetus on sisult suur! Nii nagu  eelmine aasta, kutsub Kirik & Teoloogia ka sellel aastal üles oma lugejaid toetama ajakirja ilmumist rahaliselt. Möödunud […]

Elame Kolmainu tõelisuses (287/ 9.6.2017)

Millist ühiskonda me tänapäeval peame kaitsma? Millist elukorraldust? Millist looma? Kui kunagi ja siiani ulatuva mõttemalli järgi oli kristlase tunnuseks see, et ta käis kirikus ja osales sakramentides, siis tänase kristlase tunnuseks on loodusega kooskõlas elav inimene. Kas pole see mitte nii? Aga üks ei välista teist. Valge inimese, Lääne tsivilisatsiooni ajalugu on üleni ja […]

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid. Tänavused lõpetajad

Tänaseks on nii EELK Usuteaduse Instituudi (UI) kui Tartu Ülikooli (TÜ) usuteaduskonna rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe ning magistriõppe lõputööd kaitstud. TÜ usuteaduskonnas toimus lõputööde kaitsmine 30.–31. juunil ning UI-s 6. juunil. TÜ-s kaitsti kokku 17 lõputööd, neist 4 oli bakalaureuseastmel ning 13 magistriastmel. Magistritöödest olid 7 kirjutatud religiooniuuringute õppekava raames. 6 tööd oli kirjutatud usuteaduse õppekava raames […]

Liina Eek kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö

16. mail 2017 kaitses Liina Eek religiooniuuringute erialal doktoritöö teemal „Tänapäeva eestikeelsete õigeusklite katehheesist ja uskumustest”. Töö juhendaja oli dr Lea Altnurme. Oponentideks olid dr Sebastian Rimestad Erfurti Ülikoolist ja dr Andreas Kalkun Eesti Kirjandusmuuseumist.   Lühikokkuvõte: Doktoritöö käsitleb kaasaegsete eestikeelsete õigeusklike uskumusi ja kogemusi. Andmed on pärit religioonisotsioloogilisest kvalitatiivsest uuringust, kus osales 57 õigeusu […]

Avatud registreerimine konverentsile „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed”

Kutsume Teid osalema konverentsil „Reformatsiooni viljad ja väljakutsed: 50 aastat naiste ordinatsiooni ja 500 aastat reformatsiooni”. Konverents toimub Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku keskuses (Narva mnt 51), 7.-8. septembril 2017. Konverents tähistab naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva ning ja arutleb jätkuva reformatsiooni uute ja vanade väljakutsete üle selle 500. aastapäeval. Esinejaid on kutsutud nii akadeemilisest maailmast kui […]

Kiriku sõnum (286/ 2.6.2017)

Ajakirja uus number ilmub nelipühadeks, mil tähistatakse kiriku sünnipäeva. Seetõttu on läbivaks teemaks kiriku sõnum. Läinud nädalal Tartus toimunud kirikukongressil „Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – vaba rahvakirik 100“ võeti ühe peasündmusena vastu kirikukongressi avaldus. Eriline rõõm on tuua see täna ka kõigi Kirik & Teoloogia lugejateni. Olgu lisatud, et avalduse käsitlemise hommikul pidas peapiiskop Urmas […]

Luterliku Maailmaliidu 12. assamblee sõnum

10.–16. mail Namiibias toimunud Luterliku Maailmaliidu (LML) 12. assamblee peateema oli „Jumala armu poolt vabastatud“, selle raames arutleti kolmel alateemal: lunastus pole müügiks, inimesed pole müügiks, loodu pole müügiks.   Vabastatud Jumala armu poolt Assamblee sõnum kinnitab, et LML-i puhul on tegemist osaduskonnaga, mis on oma elus ning enesemõistmises vabastatud Jumala armu poolt. Delegaadid tunnustasid […]