Toimetus

Toimetus has written 1065 posts for K&T

Südame ja usuga (nr 340/ 15.6.2018)

Mis on kristliku kiriku ülesanne ühiskonnas? Mismood kirik ise  võiks ja peaks end positsioneerima tänases maailmas? Mida ühiskond kirikult ootab? Mida kirik peab, võib ja saab teha, et see elu, mida me inimestena ja riikidena elame, oleks Looja tahte kohane? Mida saame meie ise inimestena, kristlastena teha, et kujundada seda kogukonda, ühiskonda ja riiki, kus […]

Julgustus osalema Loomise Hooajal

Ühine sõnum annab uut jõudu oikumeenilisele hooajale keskkonna kaitse teemal. Sel nädalal allkirjastati dokument, millega toetatakse Loomise Hooaega (Season of Creation), iga-aastast palveaktsiooni tähistamist keskkonna kaitse eesmärgil. Dokument esindab esimest ühist toetusavaldust jõudmaks üle denominatsioonide piiride ning sellele on allakirjutanud katoliku kirik, ortodoksid, anglikaanid, luterlased ja reformeeritud. Oikumeenilised organisatsioonid, k.a Euroopa Kirikute Konverents, on samuti […]

Lahkunud on emeriitõpetaja Kalju Kukk (02.08.1943-13.06.2018)

75. sünnipäeva eel on meie seast lahkunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku emeriitõpetaja Kalju Kukk. Kalju Kukk sündis 2. augustil 1943. a Pärnus. Kiriklikku teenimist alustas ta jutlustajana, olles selles ametis Eesti erinevates kogudustes – 1964–1968 Paistus ning 1968–1974 Mehikoormal ja Piirisaarel. 1974. a ordineeriti Kalju Kukk aseõpetajaks ning määrati teenima Jämaja ja Anseküla kogudusi Saaremaal, […]

Vireleme edasi! Jumala auks ja kiituseks (nr 339/ 8.6.2018)

Kui panna kokku Riik ja Kirik, siis peaksime saama „tervise ja vara” kristluse – kui me Jumalat austame, siis Ta õnnistab meid. Ja laulame: Kristlane olen ja kristlaseks jään, / kui mind kristlaseks loodi. / Kristlane olla on uhke ja hää / vabalt Jeesuse moodi. / Jah, just nõnda, vabalt Jeesuse moodi. Omamoodi ongi Riik […]

Soome peapiiskopina seati ametisse Tapio Luoma

Oma ametisseseadmise jutluses rõhutas Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) uus peapiiskop Tapio Luoma, et eelkõige on oluline kaastunne ning kirikus on esmatähtsad inimesed. „Jeesuse sõnum väärtuste õigest korrast kõneleb meile sellest, milles seisneb kristlik usk ja kiriku elu. See kõneleb inimesest, kelle on loonud Jumal; inimesest, kes vajab teist inimest ja Jumalat; inimesest, kelle otsused […]

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu avaldus Euroopa kirikutele ja rahvastele

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu, Novi Sad, Serbia, 31. mai–6. juuni Te peate olema minu tunnistajad (Ap 1:8) Euroopa Kirikute Konverentsi liikmeskirikud kogunesid Euroopa teede ristumiskohale idast ja läänest, põhjast ja lõunast. Me tulime visiooni ja lootusega Euroopa tulevikule. Me kogunesime Serbias, olles tänulikud meile osaks saanud külalislahkuse eest ning olles tunnistajateks väljakutsetele, millega kohalikud kirikud […]

Kaduvad ja kadumatud aarded (nr 338/ 1.6.2018)

  Kaduva ja kadumatu, ajaliku ja igavese suhe ja omavaheline pinge on teemad, mis kristlikust usust ja maailmavaatest rääkides tänases aina ruttavas, mitmekesises ja kiiresti muutuvas maailmas ikka ja jälle esile kerkivad. Kõik tänase numbri lood käsitlevad omast temaatikast ja vaatenurgast lähtuvalt küsimusi: kuidas suhestuvad omavahel kaduv ja kadumatu, mida teha, et ajalikus kiiruses võiks […]

Novi Sadis toimub Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu. Otseülekanded oikumeeniliselt suursündmuselt internetis

31. maist kuni 6. juunini 2018 toimub Novi Sadis Serbias Euroopa Kirikute Konverentsi (the Conference of European Churches, CEC) peaassamblee ehk täiskogu teemal „Te peate olema minu tunnistajad” (Ap 1:). Täiskogu on Euroopa Kirikute Konverentsi tähtsaim juhtorgan, mis langetab otsuseid olulistes küsimustes ja määratleb konverentsi tegevuse tulevikusuunad. Euroopa Kirikute Konverents ühendab ca 115 õigusu, protestantlikku, […]

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiu toetusfond

Usuteaduse Instituudis asutati hingehoiutöö toetuseks hingehoiu toetusfond. 2.05.2018 otsustas Usuteaduse Instituudi nõukogu asutada Hingehoiu toetusfondi, mille eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada. Toetusfondi eesmärkide realiseerimiseks on vaja loomulikult ka rahalisi vahendeid ning selleks toimus 11.05.2018 Tallinnas Mustpeade maja Olavi saalis esimene tuluõhtu hingehoiutöö toetuseks, millel […]

Trinitatis (nr 337/ 25.5.2018)

  Suur kevad on käes. Pea kuu aega tagasi kartsime, et lumesadu ei lõppegi enne jaanipäeva, nüüd kõik õitseb ja pakatab. Võime olla tänulikud ja rõõmsad, et saame tunda seda looduse kaunidust, mis kestab küll üürikest aega. Aga seda vastuvõtlikumad on me meeled neile kevadistele lõhnadele ja värvidele. Pühapäeval tähistab kristlik kirik kolmainupüha, mis on […]

English