Toimetus

Toimetus has written 1194 posts for K&T

Jumal kutsub inimesi (nr 402/ 23.8.2019)

„Lunastus pole inimese teha, on vaid inimese võtta. Võib ka võtmata jätta, kuid siis ei enam iial saa.“ Nii on öelnud meie suur teoloog Uku Masing. Paulus, Augustinus, Luther ja teisedki kristluse ajaloo suurmehed on öelnud seda sama, ainult teiste sõnadega. Nad kõik on tunnetanud sügavalt ja isiklikult, et inimesel, patusel, poolikul ja kaduval olendil […]

Maailma usundite rahu dialoogi 10. assamblee

Religioonid rahu heaks (Religions for Peace) koostöös sihtasutusega Maailma usundite ja kodanikuühiskonna rahu-dialoog (Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society) kutsub 20. – 23. Augustil 2019. aastal kokku maailma usundite rahu 10. assamblee, mis on maailma kõige esinduslikum ja multireligioossem usukogukondade kogunemine. See toimub Saksamaa föderaalse välisministeeriumi ja Baieri riigi heldel toetusel. […]

Ilmusid Bultmanni valitud teosed

Mõne päeva eest ilmusid kirjastuses Ilmamaa, sarjas „Avatud Eesti Raamat“ (AER) Saksa teoloogi Rudolf Bultmanni valitud esseed. Kogumik, mis kannab pealkirja „Eksistents ja evangeelium“, sisaldab Bultmanni erinevatest aegadest pärinevaid tekste. Kogumiku on koostanud, tõlkinud ja kommenteerinud ning põhjaliku järelsõnaga varustanud ajakirja Kirik&Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, teoloogiadoktor Jaan Lahe, kes on uurinud Bultmanni pärandit ligi kakskümmend aastat. […]

Usu tunnistamine suu ja südamega (nr 401/ 16.8.2019)

Foto: Kadri Lääs Käesolevas Kirik & Teoloogia numbris avaldame kolmanda ja viimase osa Arthur Võõbuse sümboolika-teemalistest loengutest. Tänane osa käsitleb Nikaia-Konstantinoopoli ja Athanasiuse usutunnistusi. Kui Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistust võib vaatamata läänekiriku poolt lisatud filioque’le pidada oikumeeniliseks usutunnistuseks, mis ühendab nii lääne- kui idakirikut, siis Athanasiuse usutunnistus on idakirikus üldiselt tundmatu.  Samuti avaldame tänases numbris õp dr Jaan Lahe kirjutatud […]

Luterlik Maailmaliit tähistab ülemaailmset humanitaarpäeva

Luterlik Maailmaliit (LML) tähistab 19. augustil 2019 koos teiste humanitaarabiorganisatsioonidega ülemaailmset humanitaarpäeva. LML-i Maailmateenistus osaleb Aafrika, Aasia, Kesk-Ameerika ja Lähis-Ida 25 eri riigis pikaajalistes arenguabiprogrammides ja kriisioperatsioonides. Sellesse tegevuse annavad oma panuse 7305 pühendunud ja kindlameelset kaastöötajat, keda LML soovib sellel tähtpäeval tunnustada. Sellel aastal on tähelepanu keskpunktis naised humanitaarabiorganisatsioonides. LML töötajatest moodustavad naised 40% […]

Usutunnistus ja vääriskivi (nr 400/ 9.8.2019)

Foto: Kreet Aun Tänane number on ajakirja Kirik & Teoloogia 400. number. Jätkame 399. numbris alustatut ning avaldame teise osa usuteadlase ja orientalisti, Chicago Luterliku Teoloogiakooli emeriitprofessori Arthur Võõbuse (1909–1988) 1980. aasta augustis Torontos peetud sümboolikaloengutest. Täna ilmuvas osas käsitleb prof Võõbus usutunnistuse kõige esmasema vormi teket ning triaadilisi jt usutunnistuslikke vormeleid. Eriline tähelepanu on […]

Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas valis Elizabeth Eaton’i tagasi juhtivaks piiskopiks

Foto: ELCA 6. augustil 2019. a toimunud Ameerika Evangeelse Luterliku Kiriku (ELCA) assambleel valiti ELCA juhtivaks piiskopiks tagasi õpetaja Elizabeth A. Eaton. Esimeses hääletusvoorus anti 897 häält, valimiste toimumiseks oli vaja 670 häält. Eaton sai 725 häält, mis moodustab 81,19% kõikidest antud häältest. Eaton on esimene ELCA juhtiv piiskop, kes on esimese hääletusvooru võitmisega uuesti tagasi […]

Antiiksed ususümbolid ja kristlus 21. sajandi maailmas (nr 399/ 2.8.2019)

Antiikses maailmas nimetasid kristlased usutunnistust sümboliks – ristiinimese tunnusmärgiks, mis oli tihedalt seotud ristimise talitusega. „Sõna „sümbol“ tähendas aastasadu ristimise sümbolit, st. ristimise usutunnistust, mida ristimisel üle anti. Samal ajal kanti aga see sõna „sümbol“ üle ka teistele usutunnistustele, mis tekkisid aja jooksul hiljem ja usutunnistustele, mis muutusid isegi nii pikaks, et neid ei saadud […]

Ilmus Jaan Lahe monograafia Mithrase kultusest

Möödunud nädalal ilmus Münsteris Vana Lähis-Ida ja Vahemeremaade ajaloole spetsialiseerunud teaduskirjastuses „Zaphon“ saksakeelne monograafia „Mithras – Mithra – Mitra. Rooma jumal Mithras võrdleva usundiloo vaatenurgast“, mille autoriks on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige ja Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe. Tuntud briti Mithrase-kultuse uurija Richard Gordon tutvustab raamatut, mis on Jaan Lahe pikaajalise uurimistöö vili, […]

Üksi ja koos (nr 398 / 26.7.2019)

„Kõige parem on tühjas kirikus käia mõtisklemas, olla vaikuses ja üksinduses“, kuuleme tihti inimesi rääkivat. Üha kiirenevas elutempos ja müras-käras on tihti just tühi kirik see pühalik pelgupaik, vaikuse saar, mida vajame hingetõmbeks, järelemõtlemiseks, iseendaga ja Jumalaga rääkimiseks. Ja ometi tähendab kirik mitte ainult hoonet, vaid eelkõige kogudust, inimesi, osadust ja ühist palvetamist. Käesoleva aasta […]

English