Toimetus

Toimetus has written 1156 posts for K&T

Ta kõnetab sind isiklikult (nr 383 / 12.4.2019)

Foto: Kreet Aun Avaldame artiklite rubriigis Suure Reede (Lk 23:32–46) ja Ülestõusmispüha (Lk 24:1–12) perikoopide abimaterjalid. Need evangeeliumitekstid on üleskirjutused sellest, mida tunnistajad, algkoguduse liikmed, kogesid ja nägid ja kuulsid. Tunnistajate lood Suure Reede ja Ülestõusmispüha algatanud sündmustest on kokku kogutud ja kirja pandud evangeeliumidesse. Suure Reede jumalateenistuse perikoobi aluseks on Luuka evangeeliumi lugu Jeesuse […]

Kiriku tegevus ja 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 23.–26. mail 2019. Otsehääletuse teel valivad Euroopa Liidu kodanikud parlamendiliikmed, kes kujundavad Euroopa Liidus elu järgnevaks viieks aastaks ja pärast seda. Euroopa Parlamendi valimiste eel on Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Kirikute Komisjon Euroopa Sisserändajatele (KKES) välja töötanud abivahendi pealkirjaga „Euroopa: see on MEIE tulevik – kiriku tegevus 2019. aasta […]

Kevadpühitsus (nr 382 / 5.4.2019)

Foto: Tõnu Tepandi Oodatud kevad on tõesti kätte jõudnud. Meie heitlik ja rõske kevadtalv on lõppenud, äkki vallanud soojus ja valgus tundub lausa uskumatuna, kas tõesti nüüd ongi see käes. Kevad on ka oodatud suurte kiriklike pühade aeg, kus me mõttes ja palves siseneme Kristuse kannatussündmustesse Jeruusalemmas, mis kulmineeruvad Jeesuse ülestõusmisega. Avaldame artiklite rubriigis Palmipuudepüha […]

Euroopa kristliku meedia esindajad kogunevad arutlema vihakõne ja väärinfo leviku teemadel

Tuleval nädalal kutsuvad Maailma Kristliku Kommunikatsiooni Ühingu (World Association for Christian Communication, WACC) Euroopa haru ja Euroopa Kirikute Konverents koos Soome Evangeelse-Luterliku Kirikuga Helsingisse Euroopa kirikute meedia ja avalike suhete spetsialiste, et arutleda vihakõne ja väärinfo leviku teemadel. “Kristlike meediaspetsialistidena oleme seotud oma usu ja erialaga, mis järgib väljendusvabaduse, vabas meedia, meedia mitmekesisuse ja teisi […]

Rohkem kui tahame kuulda (nr 381 / 29.3.2019)

Foto: Karin Kallas-Põder Tuttavad kohad, inimesed, ideed pakuvad turvatunnet, pidepunkte ja tihti ka äratundmisrõõmu. Äratundmisrõõmu just siis, kui avastamine endale tuttava milleski võõras. Võib juhtuda aga ka vastupidine: meis ei teki mitte äratundmisrõõm, vaid võõristus. Meile antakse võõrastavaid sõnumeid, nõutakse võõrastavaid tegusid. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liige Leena Helena Tölpt kirjutab meeleparanduse tähendusest ja olulisusest inimese […]

Kirikute Maailmanõukogu ajakiri kajastab kristluse dialoogi džainismi ja budismiga

Ajakirja Current Dialogue seekordne number kajastab džainistlikku ja budistlikku vaadet religioossele mitmekesisusele ja dialoogile, tegeleb monastilise religioonidevahelise dialoogi teemaga, ning keskendub problemaatilistele teemadele, millesse on kätketud religioosne ning interreligioosne dimensioon, näiteks migratsioon Euroopas ja tuumarelvad. Kõiki teemasid saad näha allolevas sisukorras. Ajakirja annab välja Kirikute Maailmanõukogu religioonidevahelise dialoogi ja koostöö programm. „Editorial“ – Peniel Rajkumar […]

Tõde, õigus, võitlus, usk, arm … (nr 380 / 23.3.2019)

Huvitaval ajastul elame. Kui vahepeal võiski tunduda, et Eesti poliitilisel areenil on välja kujunenud kindlad tegijad ja kindlad mängureeglid, siis nüüd seisame tõsiasja ees, et muutused on suured. Kes oleks võinud arvata, et pärast riigikogu valimisi on poliitilist kirge ühiskonnas rohkem kui enne valimisi? Kes oleks võinud arvata, et parteid omavahel või liikmed ühe partei […]

Tartu Ülikooli usuteaduskonna töötajate pöördumine: mõistame hukka inimvaenulikud loosungid

Sabatipäeva hommikul solvas üks frustreerunud mees tänaval rängalt juudi kogukonna rabi Šmuel Koti. See puudutab meid teravalt, sest teame ja mäletame hästi, milleni võivad viia sõnad ühe rahvuse või usutunnistuse vastu. Sellisteks sõnadeks ei ole meie kaasaegses Eestis mitte mingisugust õigustust. Mitte kõige vähematki. Peame vahejuhtumit äärmiselt kahetsusväärseks ning avaldame toetust rabi Kotile ja Eesti […]

Teade: toimub meedia-alane täiendkoolitus usuliste ühenduste esindajatele

Siseministeerium, Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja Eesti Kirikute Nõukogu korraldavad usuliste ühenduste esindajatele (juhtidele) käesoleval aastal neli meedia-alast koolituspäeva: 29. aprillil Tallinnas, 20. mail Pärnus, 16. septembril Tartus ja 14. oktoobril Rakveres.   Koolitaja on Hele-Maria Taimla ning teemad on järgmised: Kuidas tõlkida ususõnumit mõistetavasse keelde? Kuidas saab meedia toetada ususõnumi levikut? Kirjutav ajakirjandus (uudis ja […]

Vaatenurga küsimus (nr 379 / 15.3.2019)

Vítor Westhelle võrdleb iseenda ja kõigi teiste teoloogide tööd kangakudumisega. Tema kootud teksti lugedes tekib sama tunne, kui telerist kiirlaskumise ülekannet vaadates. Kiirlaskuja liugleb sujuvalt ühelt raja servalt teisele, möödub ühes raja servas olevast väravast ja laugleb teise serva poole. Kiirus on suur, kuid liikumise sujuvus petab silma ära ja tegelik kiirus ei ole tajutav. Vaatajal […]

English