Rain Soosaar

Rain Soosaar has written 2 posts for K&T

Mineviku taak

Üksteisele järgnevate juubeliaastate suurejoonelise tähistamise põhjal võiks justkui järeldada, et meie luteri kirik peab väga lugu oma ajaloolisest pärandist. Teisalt ei kasutata tähtpäevi kuigi palju selleks, et süüvida mineviku tundmaõppimisse, vältimata seejuures ka piinlikke ja vastuolulisi teemasid. Just seda oleks aga vaja teha, kui soovime saada adekvaatset pilti sellest, miks rahva side ristiusu ja kirikuga […]

Kristlasi ühendagu ustavus evangeeliumile

Minulegi oli 31. oktoobril toimunud katoliiklaste ja luterlaste reformatsiooni alguse ühine meenutamine oodatud suursündmuseks. Ent kuigi vanad konfessioonipõhised erimeelsused kristlaste vahel leevenevad, tõusevad tänapäeval esile uued vaidlusküsimused, mis põhjustavad lõhesid olemasolevate kirikute seeski. Nendegi osas ei pääse me sageli seisukohtade võtmisest või poolte valimisest. Otsustamisel tuleks aga täpselt samamoodi lähtuda pühakirjast ja evangeeliumi vaimust kui […]

Viimati lisatud

c s-v põder
Karl Barthi kiriklik dogmaatika
Christine Svinth-Værge Põder
Foto: Tanel Valdna, ERR
Luterlik ristiteoloogia ja kiriku kuulutusülesanne tänapäeva Eestis
Meelis Süld
Allan Kährik
Ootamisest ja pilve sees tulijale silma vaatamisest (Lk 21:25–36)
Allan Kährik
Jõulupöördumine
Euroopa kirikute rändekomisjon, Euroopa Kirikute Konverents
English