Orenti Kampus

Orenti Kampus has written 18 posts for K&T

Ainult Jumal

Jumal on mu toit. Jumal on mu jook. Jumal on mu eluase. Jumal on mu haud. Jumal on mu hea. Jumal on mu halb. Jumal on mu isa. Jumal on mu ema. Jumal on mu ligimene, mu mitte-mina, mu teine. Jumal on mu siin. Jumal on mu praegu. Jumal on mu tulevik. Ma elan Jumalat, […]

Mida vähem olulisem on Jumal, seda olulisemad on Tema tööriistad

Eesti pole olnud mitte kunagi kristlik maa. Siin on olnud ja on kristlasi, kuid kunagi pole olnud kristlik üleni. Kohas, kus on orjandus ja (kohaliku) inimese välja suretamine, seal ei ole kristlust. Ei olnud kristlik Eesti Wabariik ega praegunegi mitte. Miks tähistame mittekristlikku tegu – Maarjamaad? Kas tõesti peame paluma: „Kõige püham Jumalasünnitaja, päästa meid. […]

Siin ma seisan

Kirjuta usutunnistuse analüüs, üteldi mulle piiskopi poolt. Mõtlesin, ootasin, mõtlesin, ootasin. Kuidas kirjutada Nikaia usutunnistuse analüüs ehk tunnistada oma usku? Ja siis, ühel õhtul – aasta oli 2012 – see tuli. Ühe ropsuga, kasutades tekste, mis mu ümber olid tol hetkel, väljendamaks oma mõtteid, tundeid, arusaamu. See mu analüüs, „lapik maa“, toetub „kolmele vaalale“, mu […]

Reaalsust ei eksisteeri enne selle mõõtmist

Olla (lihtne) inimene. Kui Sa oled piiskop, ära ole piiskop. Kui Sa oled preester, ära ole preester. Kui Sa oled diakon, ära ole diakon. Ole (lihtne) inimene. Kui Sa oled vaene, ela, nagu Sa poleks vaene. Kui Sa oled rikas, ela, nagu Sa poleks rikas. Kui Sa oled haritud, ela, nagu Sa poleks haritud. Kui […]

Jumal on liblikas

Tollel päeval ma sõin oma kõhu täis. Ma ütlesin endale, et mul on kõht täis, ja kohe ma mõtlesin, et nüüd oleks hea ja mõnus seksida. Mõnus on seksida, kui kõht on rahuldatud. Ja siis veel kiiremini tuli mu mõttesse mõte sellest, et varsti peab minema potile. Ja nende mõtete ajal, samal ajal mu mõttesse […]

Verega ja vereta ehk võimalikust patustamisest Püha Vaimu vastu ehk ühest võimalikust vaatenurgast

Kirjutan sellena, kes olen: õigeusu munk ja preester. See, kas ma olen kõlvatu või kõlblik, õige või vale, ei puutu siin asjasse, sellesse ühte võimalikku vaateviisi, mida üritan edasi anda. Mungaks saamise üheks põhjusena saan välja tuua selle, et ma ei tahtnud olla mitte ühegi riigi kodanik, ka Eesti Vabariigi oma mitte. Leidsin oma aruga […]

Pühakute päevaks

Mõtiskluse esimene pool “Pecca fortiter” ilmus usupuhastuspühal (K&T nr 151/ 31.10.2014). “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja Tema õigust.” (Mt 6, 33) Kui nüüd sellele mõttele, soovitusele, käsule, juhtnöörile, seadusele, mõistujutule lisada mõte, soovitus, käsk, juhtnöör, seadus, mõistujutt (aga Taevaga, Jumala ja tema riigiga seoses saabki ju ainult mõistujuttudes kõneleda): Del inferno non temere, ne […]

Pecca fortiter

Võtame täna need kaks sõna härra Lutheri lausest välja ning toetume nendele. Ja lisame sellele meie usuisa Masingu tähelepaneku uskumisest: „See, mida peab ideaaliks Jacopone da Todi ja iga keskaja tõeline usklik, tahe – Del inferno non temere, ne del cielo speme avere!“ Reformatsiooni loogika ütleb meile, et meil pole „hiiglasi“, kelle õlgadel istuda. Seepärast […]

English