Orenti Kampus

Orenti Kampus has written 18 posts for K&T

Litaania

Issand, heida armu.   Palugem rahus Issandat. Issand, heida armu.   Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu minu peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end ukrainlaseks. Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu inimese peale, kes peab end venelaseks. […]

Ristiülendamise püha

„Konstantiini aegu loobuti sõdimiskeelustki ja see oli ots.” (1964) „Siis tapeti kristluse maski varjus, nüüd kasutatakse selleks edu ja rahva tulevikku.” (1939) Õigeusu kirikus algab kirikuaasta 1. septembril. Kirikuaasta esimene suurpüha on Jumalasünnitaja ehk Jumala Ema sündimise püha 8. septembril – „täna, oh inimesed, sündis meie lunastuse alustus”. Järgmiseks suurpühaks on 14. septembril ristiülendamise püha, […]

Feminism on patriarhaalne

Feminism – liberaalne feminism, radikaalne feminism, marksistlik feminism, sotsialistlik feminism, postmodernne feminism, võrdsusfeminism, erinevusfeminism, Angloameerika feminism, Lääne-Euroopa feminism, Põhjamaade feminism, Ida-Euroopa feminism, must feminism, ökofeminism, kultuurifeminism, kristlik feminism, heaolufeminism – on patriarhaalse ühiskonna üks nähtusi. Ilmalik ilming. Feminism on ja saab sündida ainult patriarhaalses ühiskonnas. Et patriarhaalsus on ebainimlik, on seda eo ipso feminism. See […]

Homoseksuaalsus ei ole patt

Mis on patt? Kas me defineerime pattu patunimekirjade alusel? Et enne on nimekiri, ja alles siis patt. Kas me räägime patust või pattudest? Kui me peame loodusseadusi Jumala seadusteks, siis homoseksuaalsust pidada patuks on patt, sest looduses – ja inimene on kaheldamatult loodusseaduses olev Jumala loodu – on olemas homoseksuaalsus. Nüüd on siin see, koht, […]

On ainult üks Suur Reede

On ainult üks Suur Reede. Mitte kaks korda aastas või 2000 korda. On ainult üks ülestõusmine. Ülestõusmispüha hommikupäike tantsib nn uue kalendri kui ka vana kalendri ajal, sest on olemas ainult üks ja ainus Kristuse ülestõusmine. Kõik muu on meie tähistamine-meenutamine. Või meie püüd neid sündmusi läbi elada ja läbi mängida, läbi palvetada. On ainult […]

Kurtmine

„Nende seas aga sündis ka jagelemist, keda nende seast tuleks arvata teistest suuremaks.” (Lk 22: 24). „Ja Darwini meelest loomulikult tööline on ainult härrast sõltuv objekt, tööriist, mis pole persona, mil pole endas härrale omast telost. Et telos võib olla ebateadlik, olendis (ja seega elusas universumis) kätketuna eo ipso olemas, seda Darwin oleks võinud juba […]

“Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama” (Jh 4:24)

Mida see tähendab, et Jumalat peab vaimus ja tões kummardama? Alustame lihtsast, teeme asja lihtsaks. Jumal on Vaim ja Jumal on Tõde. Seega peab Jumalat kummardama Jumalas. Mida see tähendab? Teiseks, mis on Tõde? Pilatus küsis Jeesuselt, et mis on tõde (Jh 18:38). Esiteks jätame meelde, et ainult Jumal on Tõde, ja ei miski muu. […]

Ühest Uku Masingu jutlusest

See jutlus – „Jutlus tekstile Jh. 17,11–17 ja mõtteid selle teksti üle“ – on kogumikus „Uku Masing ja Piibel“ (Tartu: Ilmamaa, 2005, 29–46). Masing kirjutas selle 19-aastasena, 1929. aastal. Aasta hiljem ilmub „Pessimismi põhjustavad nähted“. Neli aastat hiljem avaldub „Anatoti prohvet“. Ja nii edasi, kuni lõpuni, üks ja see sama teema – lunastus ehk: „[n]agu […]

Kordumatu reaalsus

Pole olemas identseid hetki. Iga hetk on kordumatu. Igal hetkel näiteks Sa vananed. See tähendab, et midagi on Sinus surnud või juurde tulnud. See on peaaegu märkamatu, kuid see on muutus. Sa ei märka, millal saab alguse Sinus vähkkasvaja või seda, kuidas surevad Su rakud ja lupjuvad veresooned. Kõik, iga pisimgi psühho-füsioloogiline muutus Sinus igal […]

Jeesuse maal on õhuks Püha Vaim

Proloog „Sest Sa oled seda väärt!” Ma mõtlen endale: „Ma olen seda väärt!” „Tõesti, tõesti,” ma ütlen endale ja teistele: „Ma olen väärt.” Õnne, rahu, tervist, Jumalat, sobilikku eluaset, head töökohta, piisavalt palju raha, ilusaid sobilikke riideid, käekella, head kohvi, tervislikku toitu, looduslikku make-up’i, meeldivaid suhteid, uut mobiili, vinget arvutit, suurepärast autot, hästipuhastavat tolmuimejat, armastavat, […]

English