Marko Tiitus

Marko Tiitus has written 8 posts for K&T

Ta julgustab meid üksteist kuulama (Ap 2:1-41)

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile […]

Jutlus ülestõusmispühaks (Ho 6:1–3)

„Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meil nagu vihm, […]

Vaimulikuks valmistumisest

Kompetentsivaldkonnad kui vaimulikuks valmistumise väljundid Allan Kährik, kes pidas 2008. aasta vaimulike konverentsil ettekande teemal „Vaimuliku valmimisest ja tema professionaalsest koolitusest“, tuletas meelde aasta varem toimunud konverentsi töötuba, kust oli jäänud kõlama mõte, et vaimulike ettevalmistamiseks oleks vaja kloostri tüüpi kooli. Leiti, et üliõpilane tuleb vabastada olmemuredest, luua talle õppimistingimused ning samas siduda teoloogiaõpingud tihedamalt […]

Palve Jeesuse nimel (Jh 16:23-33)

„„Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile […]

Kasuta oma armuande teenimiseks (Rm 12:6–16)

„Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis; kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. […]

Kõige tähtsam elu kestel kõigi jaoks on inimlikkus (Rm 12:2, Mt 3:1–2)

„Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muunduge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.“ (Rm 12:2) „Aga neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal.““ (Mt 3:1–2) Taasiseseisvuspäeva eel ja järel on mind kummitanud laul inimlikkusest, mille […]

Eesti luterliku liturgia Kroonlinna nullist

Arvamusloos „Kas kirik muutub?“ (Kirik & Teoloogia, nr 18/ 13.4.2012) kirjeldab doktor Toomas Paul oma rohkem kui poole sajandi pikkuse vaimuliku teenimise perioodil aset leidnud muutusi Eesti luterlikus liturgilises traditsioonis, täpsemalt kirikupühade kombestikus. Suurel Reedel ei pühitseta paljudes kogudustes enam armulauda ja kirikuliste hulk kuivab kokku, kunagise ülipopulaarse surnutemälestuspüha asemel on kirikukalendris Igavikupühapäev või Kuningas […]

Jõuluõhtu (Jh 1:12; Rm 8:14-17)

„Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile kes usuvad Tema nimesse.“ (Jh 1:12) „Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!“ Seesama Vaim tunnistab koos […]

Viimati lisatud

c s-v põder
Karl Barthi kiriklik dogmaatika
Christine Svinth-Værge Põder
Foto: Tanel Valdna, ERR
Luterlik ristiteoloogia ja kiriku kuulutusülesanne tänapäeva Eestis
Meelis Süld
Allan Kährik
Ootamisest ja pilve sees tulijale silma vaatamisest (Lk 21:25–36)
Allan Kährik
Jõulupöördumine
Euroopa kirikute rändekomisjon, Euroopa Kirikute Konverents
English