Luterlik Maailmaliit

Luterlik Maailmaliit has written 14 posts for K&T

Luterliku Maailmaliidu peasekretäri avaldus Läti sinodi otsuse kohta

3. juunil hääletas Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) sinod kiriku põhikirja muutmise ettepaneku poolt. See ettepanek seab soolised piirangud kirikuõpetajaks saamisele, võimaldades seda üksnes meestele. Luterlik Maailmaliit (LML) avaldab kurbust selle üle, et Läti kirik on otsustanud irduda liikmeskirikute ühisest teekonnast ja valdavast praktikast. LML oli nimetatud muudatusettepanekust teadlik juba enne sinodit ja jälgis murega […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus dokumendi „Tervitades võõrast“ kohta

17. juunil 2014 võttis Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu vastu  järgneva avalduse: 12.- 17. juunil 2014 Medanis, Indoneesias kohtunud LML-i nõukogu peab oluliseks seniseid kinnitusi, mida usujuhid väljendasid 2013. a juunis avaldatud ja toona LML-i nõukogu poolt toetatud seisukohavõtus „Tervitades võõrast“. Paljud usujuhid ja sekulaarsed organisatsioonid on allkirjastanud selle dokumendi, mis koostati LML-i eestvedamisel koos ÜRO pagulasameti […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus: Pikaleveninud konfliktid ja ülekoormatud humanitaarabi

Luterliku Maailmaliidu nõukogu on mures ÜRO pagulasameti (UNHCR) raporti pärast, mis avaldati 18. juunil 2015. Maailmas on praegu ligi 60 miljonit inimest, kes on pidanud konfliktide, tagakiusamise ja inimõiguste rikkumiste pärast kodu jätma. Seda on rohkem kui kunagi varem pärast II maailmasõda. UNHCR-i aruande kohaselt pidi aastal 2014  põgenema rohkem inimesi kui ühelgi teisel aastal […]

Luterlik Maailmaliit kutsub üles palvetama rahu eest Ukrainas

Luterliku Maailmaliidu nõukogu võttis 16. juunil vastu järgmise avalduse: 11.-17. juunil 2014 Indoneesias Medanis kogunenud Luterliku Maailmaliidu nõukogu on sügavalt mures  konflikti pärast Ukrainas, mis on alates 2013. a detsembrist ägenenud ning mille tagajärjel on praeguseks elu kaotanud juba peaaegu 400 inimest. Kuigi konflikti kese asub Ukrainas, võib see destabiliseerida tervet Euroopat. Meie liikmeskiriku, Ukraina […]

English