Luterlik Maailmaliit

Luterlik Maailmaliit has written 14 posts for K&T

Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – rahvusvahelise suurkonverentsi ametlik kokkuvõte ja avaldus

2.–4. mai 2018 toimus Berliinis kõrgetasemeline rahvusvaheline suurkonverents  „Kirikud õigluse eest seisjate ja populismi vastastena – avalik teoloogia üleilmses kontekstidevahelises dialoogis“, mille korraldasid Luterlik Maailmaliit, Berliini Evangeelne Akadeemia, Saksa evangeelne humanitaarabi organisatsioon Brot für die Welt ja Rootsi evangeelne luterlik kirik. Konverents oli jätkuks Luterliku Maailmaliidu uurimusprotsessile „Kirik avalikus ruumis“, mille tulemused on sõnastatud 2016. aastal […]

Kirik avalikus ruumis, 2. osa

Eristusega seotud probleemid Jumal valitseb nii ilmaliku kui ka vaimuliku valdkonna üle. See tähendab, et Jumala tõotus sellele maailmale ja Jumala tegevus selles maailmas hõlmab tegelikkuse kõiki aspekte. Kirik on kutsutud tutvustama Jumala armastust selles maailmas sõna ja teoga. Seega kui kirik näeb ilmalikus valdkonnas ebaõiglust ja rõhumist, peab ta selle vastu sõna võtma, nõrkadele […]

Kirik avalikus ruumis, 1. osa

Sisukord Eessõna. Martin Junge [1.] Sissejuhatus Ülemaailmne arutelu religiooni avalikust rollist Kiriku roll avalikus ruumis põhineb Jumala tegevusel maailmas Dokumendi eesmärk ja ülesehitus [2.] Avalik ruum kui õiglane koht kõigile Õiglane koht kõigile Avalik ruum – tegelikkus Ujuvad piirid Kirikuhooned kui avalik ruum [3.] Kirik avalikus ruumis – luterlik perspektiiv Jumala armu poolt vabastatud – meie […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 2. osa

3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval (30) Piiblit ei saa lugeda ilma tõlgendamata. Isegi kui me ei julge minna nii kaugele nagu Luther ja muuta piibliraamatute kaanonit, tegeleme lugemise käigus alati hermeneutikaga. Seega ei ole küsimus selles, kas tõlgendada või mitte, vaid pigem: „Milline tõlgendus on tänapäeval kehtiv luterlik tõlgendus?” Sellest küsimusest kasvab välja rida mõttekohti, […]

„Alguses oli Sõna“ (Jh 1:1): Piibli koht luterliku osaduse elus. Luterliku hermeneutika uurimisdokument, 1. osa

Sisukord Eessõna Martin Junge 1. Sissejuhatus: Piibel ja selle tõlgendamine kui luterlike kirikute tähelepanu kese 2. Mida tähendab sola scriptura? Piibli lugemine luterliku reformatsiooni valguses 2.1. Lutheri piiblikäsitus ja eksegees 2.2. Sola scriptura ja kiriku traditsioon 2.3. Mõistmise paradoks: ilmutus ja tõlgendus 3. Piibli tõlgendamise probleemid tänapäeval 3.1. Piibli kontekstuaalne tõlgendamine kultuuride paljususe olukorras 3.2. […]

Soolise õigluse põhimõtted, 2. osa

Vt artikli esimest osa siit. Osadus teel soolise õigluse poole LML jätkab soolise õigluse saavutamiseks meetmete väljatöötamisega ja oma põhimõtete järgi elamisega nii organisatsiooni kui ka selle erinevate struktuuride tasandil: Üheksandal peaassambleel Hongkongis nimetati osaduse üheks keskseks ülesandeks soolise võrdõiguslikkuse taotlemist: soo ja võimu teemadel kõnelemine teoloogilisest ja piibellikust usu perspektiivist, mida käsitletakse õigluse ja […]

Soolise õigluse põhimõtted, 1. osa

Eessõna Piibli üleskutse õigluse eest seista on meie osaduse enesemõistmise keskmes. Jumala arm vabastab meid, liidab meid Kristuses ühte ja võimaldab elada ja üheskoos töötada õigluse, rahu ja lepituse heaks. Luterlik Maailmaliit (LML) on võtnud endale kohustuse olla kaasav organisatsioon ja võimaldada naistele ning meestele täielik ja õiglane osalemine kiriku ning ühiskonna elus, selle otsustamisprotsessides, […]

Luterliku osaduse enesemõistmine. Uurimusdokument, 2. osa

Vt dokumendi esimest osa siit. – Toim.   3.4 Vastutustundliku otsuselangetamise allikad Kogukonnas tekkinud keeruliste küsimuste valguses pöördume taas meie identiteedi südameks olevate andide poole. Allpool on esitatud mõned ressursid, mis võivad osadust suunata püüdlustes välja selgitada, kuidas mitmekesisuse keskel koos elada. Nende ülesehitus on koostatud nii, et alustada Sõnast kui meie identiteeti kujundavast kesksest […]

Luterliku osaduse enesemõistmine. Uurimusdokument, 1. osa

Sisukord Eessõna (Martin Junge) 1. Luterlike kirikute osadus – and ja ülesanne 2. Osaduse and 2.1. Luterliku Maailmaliidu kogemused ühesoleku annist osaduses 2.2. Osadus on and 2.3. Ühesoleku andi teostatakse ühtsuses ja mitmekesisuses 3. Ülesanne: märgata ja elada osadust 3.1 Autonoomia ja vastutus 3.2 Ühine otsustamine 3.3 Erimeelsused osaduses 3.4 Vastutustundliku otsuselangetamise allikad 3.4.1 Evangeelium […]

Luterliku Maailmaliidu nõukogu avaldus – Naised ordineeritud ametis: meie jagatud eesmärk

Kutsutuna vabastava Jumala armu poolt Kristuses rääkima tõde armastusest üksteise vastu on Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu, mis kogunes 15.–21. juunil 2016 Lutheri linnas Wittenbergis Saksamaal, sügavalt kurb ja murelik Läti Evangeelse Luterliku Kiriku (LELK) sinodi 3. juuni otsuse pärast. LELK, mis alustas naiste ordineerimist 1975. aastal, on konstitutsioonilise muutusega taandanud nüüd ordineeritud ameti ainult meestele […]

English