Kerstin Kask

Kerstin Kask has written 17 posts for K&T

Otsustamise vabadus. Palume kutsele vastust (Lk 9:57–62)

„Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.“ Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.“ Teisele ütles ta: „Järgne mulle!“ Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!“ Ent […]

Jumala riik on lähedal (Lk 10:1–12)

„Pärast seda määras Issand veel seitsekümmend kaks ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise tahtis minna. Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et Ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega […]

Oleme kutsutud Jumalat oma andidega teenima (Mt 24:14–29)

„Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema suutlikkust mööda, ning läks ära võõrsile.  Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti, ja kauples nendega ning sai teist viis.  Nõndasamuti ka kaks talenti saanu […]

Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse (Mt 16:13–19)

„Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?” Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” Jeesus vastas talle: […]

Kristuse armastuse puudutus (5Ms 13:1–5)

„Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele mi­dagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tun­nustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!”, […]

Misjonist ja kristlikust kasvatusest. Intervjuu EELK assessor Tauno Toompuuga

EELK kirikuvalitsuse liikme Tauno Toompuuga (TT) vestles Kerstin Kask (KK). KK: Oled veidi üle poole aasta olnud kirikuvalitsuse liige – assessor. Millised on Sinu ülesanded assessorina? TT: Minu valdkondadeks jäid kristlik kasvatus ja misjonitöö. Varasemalt oli meil laste-ja noorsootöö assessor, nüüd me veidi laiendasime seda valdkonda ning nimetame seda kasvatustööks, mis hõlmab lisaks laste-ja noorsootööle, […]

Taevauks (Lk 18:9–14)

„Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner.  Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see […]

Intervjuu EELK 2014. aasta vaimuliku Marek Rootsiga

Marek Roots: Alustasin teoloogiaõpinguid Tartu Teoloogia Akadeemias 1995. aastal, ega teadnud siis veel, millega see kõik lõppeb. Olin igas mõttes alguses. Mind ristiti ja konfirmeeriti esimesel kursusel, advendiajal Mustvee kirikus. Olin tolleks hetkeks teinud vaid ühe otsuse: tahan oma elu anda Jumala ja jumalariigitöö käsutusse. Hiljem mõtlesin mõnel korra ka kirikuõpetaja kutsele, kuid leidsin, et […]

Jõulumõtisklus (Jh 1:14)

  „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust“ (Jh 1:14). Seitsme maa ja mere taga asus kord kuningriik, mida valitses kuri kuningas. Ta raudne käsi jõudis riigi igasse otsa ning iga alama ellu. Tema eesmärk oli kujundada ja määrata iga väikseimagi inimese elu selles riigis. Ta soovis, et kõik kulgeks […]

Intervjuu EELK 2013. aasta vaimuliku Tauno Toompuuga

Kerstin Kask (KK): Äsja valisid kolleegid Sind EELK 2013. aasta vaimulikuks. Palun räägi, missugune on olnud Sinu teekond vaimuliku ametisse. Kuidas see tänaseni on kulgenud? Tauno Toompuu (TT): See algas ristimisega aastal 1990 – ma olin siis üheteistaastane. See oli aeg, kui paljusid ristiti. Nii tuli ka mind ära ristida, aga ega sellest midagi ei […]

English