Katri Aaslav-Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi has written 24 posts for K&T

Lootust üles ehitades. Vestlus onkoloog Mari Lõhmusega

Vestlesime onkoloog dr Mari Lõhmusega onkoloogiast ja onkoloogiliste haigustega seotud müütidest ja tegelikkusest, mis vaatamata oma karmusele on ikka lootust andev ja tihti ka rõõmu pakkuv. Dr Lõhmusega töötame koos Põhja-Eesti Regionaalhaigla Palliatiivravi Keskuses. Tema on ka keemiaravi osakonna arst. Hingehoidjana pean ääretult oluliseks, et arstide ja õdedega, kellega koos töötan, saaksin kõneleda ravitööst. On […]

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“

„Ja sa tõesti usudki Jumalasse?“ küsis mu käest üks kolleeg haiglas. Meie vestlus algas koridori akna all möödaminnes põgusast tervitusest ja arenes sügavaks arutlemiseks, et millesse me inimestena ikka päriselt usume. Ja mis see usk inimese elus on üldse on ja kuidas see inimest aitab. Mis on kristlik usk? Kuidas see aitab kannatavat inimest? Väga […]

Rääkides surmast ja igavikust. Kogemusest vähihaigete inimeste hingehoidlikul toetamisel

Sissejuhatus Käesolevas artiklis kirjeldan ja mõtestan oma kogemust haigla hingehoidjana, räägin neist kohtumistest, kus raskelt haigete inimestega oleme kõnelenud igaviku teemadel, surmast ja surmajärgsest. Räägin hingehoidlikest vestlustest kolme naisega, kellega saime koos viimsete asjade üle mõelda, koos seda teekonda käia.[1] Me rääkisime ka läbi elatud elusündmustest, suhetest lähedastega, haigusest, kannatusest ja lootusest. Neid inimesi ühendas […]

Jõuluaeg haiglas

Jõuluaeg on eriline aeg aastas. Jõulud on hingerahu otsimise aeg, lootuse aeg. See on  rõõmu aeg. Jõuluaeg on ka pere aeg, lähedastega koosolemise aeg. Kõige enam me vajame just  jõuluajal teadmist, et me pole üksi, et meid toetatakse ja meist hoolitakse, et me oleme üksteise jaoks olemas nii kurbuses kui rõõmus. Jõuluaeg  on ka kiirenevate […]

Koostöö, usaldus, austus – kõige olulisemad asjad. Vestlus juhtimisteadlase Ruth Alasega

Juhtimise teema puudutab iga inimest. Isegi kui me ei ole seotud mõne organisatsiooniga, asutusega, oleme peresuhetes ikkagi juhtimisega kokku puutunud. Lapsepõlves on vanemad meie juhid, koolis õpetajad. Täiskasvanuks saades oleme kas ise juhi või juhitava rollis, juhtidega koos töötavad. Juhtimine on ka terav teema, konfliktid ja kriisid käivad sellega kaasas. Ning juhtimist on võimalik õppida, […]

Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress 31. mail ja 1. juunil 1917. Suurte sündmuste hoovuses

31. mail ja 1. juunil 1917. aastal toimus Tartus Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress, kus esmakordselt Eesti kiriku ajaloos eestlased ise arutlesid luteri kiriku oleviku ja tuleviku üle ning kus sõnastati Eesti vaba rahvakiriku projekt. Sündmust kajastasid kõik toonased suuremad ajalehed: Postimees, Päewaleht, Tallinna Teataja, Sakala. Toome siinkohal ära seda ajaloolist kongressi kajastava artikli pealinna […]

Mõttepudemed Hamletist ja Lutherist

Shakespeare ütleb Hamleti suu läbi: „Näitlejad on ajastu kokkuvõte ja lühikroonika.” Parafraseerides võib nimetada tema tragöödiat „Hamlet” ühe murranguajastu lühikroonikaks ja kokkuvõtteks. Hilisrenessansi religioosne, kultuuriline, poliitiline pingeväli, mis kajastus nii filosoofias, kirjanduses, teaduses, kaunites kunstides, on Shakespeare´i tragöödiatesse sisse kirjutatud. „Hamlet” sünnib ses ajastute murdepunkti hoovuses. Lugedes näidendit „Hamlet”, on imetletav, kui sügav ja mitmekihiline […]

Jaanus Rohumaa: õnn on see, kui tunned, et sinu kogukond hoiab sind

Lavastaja ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaaga (JR) vestles Katri Aaslav-Tepandi (KA-T). KA-T: Kui mõtlen sellele, et mis on Eestis hästi, mis teeb meele rõõmsaks, siis need on Eesti inimesed. Kui me keskendume vaid ideedele, eesmärkidele, tulemustele, siis on igasugune areng ühiskonnas, kogukonnas, mistahes organisatsioonis viljatu. On elutu, kui jätame kõrvale inimesed, […]

Vaata, su pääste tuleb! (Js 62:10–12)

„Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp! Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Ja neid hüütakse „Pühaks rahvaks”, „Issanda lunastatuiks”. Ja sind hüütakse „Otsituks”, „Linnaks, mis pole maha […]

Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1–18) (2. osa)

Johanneslik logos Vana Testamendi taustal Johannesliku logos-teema uurimisel ei saa piirduda ainult Kreeka ja hellenistlike mõjude nimetamisega, sest nõnda nagu ka Philoni filosoofia puhul, on hümni logos’e juured ka vanatestamentlikus mõtlemises. Septuagintas (LXX) on kreeka sõna logos ja sarnase tähendusega sõna rhema tõlkevaste heebrea dābār. Dābār’i  tähendused: „mingi asja tagakülg“, „tagapõhi ehk lähtepunkt ning sellest […]

English