Katri Aaslav-Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi has written 20 posts for K&T

Koostöö, usaldus, austus – kõige olulisemad asjad. Vestlus juhtimisteadlase Ruth Alasega

Juhtimise teema puudutab iga inimest. Isegi kui me ei ole seotud mõne organisatsiooniga, asutusega, oleme peresuhetes ikkagi juhtimisega kokku puutunud. Lapsepõlves on vanemad meie juhid, koolis õpetajad. Täiskasvanuks saades oleme kas ise juhi või juhitava rollis, juhtidega koos töötavad. Juhtimine on ka terav teema, konfliktid ja kriisid käivad sellega kaasas. Ning juhtimist on võimalik õppida, […]

Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress 31. mail ja 1. juunil 1917. Suurte sündmuste hoovuses

31. mail ja 1. juunil 1917. aastal toimus Tartus Eesti koguduste saadikute I Kirikukongress, kus esmakordselt Eesti kiriku ajaloos eestlased ise arutlesid luteri kiriku oleviku ja tuleviku üle ning kus sõnastati Eesti vaba rahvakiriku projekt. Sündmust kajastasid kõik toonased suuremad ajalehed: Postimees, Päewaleht, Tallinna Teataja, Sakala. Toome siinkohal ära seda ajaloolist kongressi kajastava artikli pealinna […]

Mõttepudemed Hamletist ja Lutherist

Shakespeare ütleb Hamleti suu läbi: „Näitlejad on ajastu kokkuvõte ja lühikroonika.” Parafraseerides võib nimetada tema tragöödiat „Hamlet” ühe murranguajastu lühikroonikaks ja kokkuvõtteks. Hilisrenessansi religioosne, kultuuriline, poliitiline pingeväli, mis kajastus nii filosoofias, kirjanduses, teaduses, kaunites kunstides, on Shakespeare´i tragöödiatesse sisse kirjutatud. „Hamlet” sünnib ses ajastute murdepunkti hoovuses. Lugedes näidendit „Hamlet”, on imetletav, kui sügav ja mitmekihiline […]

Jaanus Rohumaa: õnn on see, kui tunned, et sinu kogukond hoiab sind

Lavastaja ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juhi Jaanus Rohumaaga (JR) vestles Katri Aaslav-Tepandi (KA-T). KA-T: Kui mõtlen sellele, et mis on Eestis hästi, mis teeb meele rõõmsaks, siis need on Eesti inimesed. Kui me keskendume vaid ideedele, eesmärkidele, tulemustele, siis on igasugune areng ühiskonnas, kogukonnas, mistahes organisatsioonis viljatu. On elutu, kui jätame kõrvale inimesed, […]

Vaata, su pääste tuleb! (Js 62:10–12)

„Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp! Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni tütrele: Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. Ja neid hüütakse „Pühaks rahvaks”, „Issanda lunastatuiks”. Ja sind hüütakse „Otsituks”, „Linnaks, mis pole maha […]

Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1–18) (2. osa)

Johanneslik logos Vana Testamendi taustal Johannesliku logos-teema uurimisel ei saa piirduda ainult Kreeka ja hellenistlike mõjude nimetamisega, sest nõnda nagu ka Philoni filosoofia puhul, on hümni logos’e juured ka vanatestamentlikus mõtlemises. Septuagintas (LXX) on kreeka sõna logos ja sarnase tähendusega sõna rhema tõlkevaste heebrea dābār. Dābār’i  tähendused: „mingi asja tagakülg“, „tagapõhi ehk lähtepunkt ning sellest […]

Logos Johannese evangeeliumi algushümnis (Jh 1:1–18) (1. osa)

Johannese mõistatus Johannese (Jh) evangeelium on lõplikul kujul kirjapanduna neljas, ajaliselt viimane Markuse (Mk), Matteuse (Mt) ja Luuka (Lk) ehk sünoptiliste evangeeliumide järel. Seda on nimetatud üheks saladuslikumaks Uue Testamendi (UT) kirjutiseks. „Enam kui mõistatus“ („mehr als das Rätsel“), võtab sajandipikkuse Jh evangeeliumi uurimistöö  kokku Philipp Vielhauer (Vielhauer 1975, 411). Adolf von Harnacki sõnastatud „Johannese […]

Üheskoos valguse poole liikudes: vestlus vaimuliku ja hingehoidja Annika Laatsiga

Oma kogemusest hingehoidjana räägib vaimulik Annika Laats, kes on Risti koguduse õpetaja, Tallinna Lastehaigla hingehoidja, ja EELK Diakooniahaigla kaplan. Küsija rollis on Katri Aaslav-Tepandi. Katri Aaslav-Tepandi (K. A-T): Hingehoid – ühtpidi seostub see kirikliku praktikaga, vaimuliku teenimistööga. Teisalt, hingehoid on avar mõiste. Kõikides religioonides on peetud inimese hinge tervist ja hinge rahu ülimaks hüveks. Meie […]

Mõtisklus vaimust (1Kr 3:16)

„Eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim.“  (1Kr 3:16) Isal oli vinüülplaadikogu, peamiselt orelimuusika ja gregooriuse laulud, Bach, Händel ja nende hulgas ka eesti helilooja Rudolf  Tobiase kooriteos „Eks teie tea…“.  Lapsena tundus  Tobiase muusika raske ja rusuvana, aga avahelid tema laulus ja sõnad „Eks teie tea …“ […]

Valimistejärgne mõtisklus. Riigi kestmisest (Jr 22: 3-5)

„Nõnda ütleb Issand: Tehke õigust ja olge õiglased ning päästke riisutu rõhuja käest; ärge vaevake, ärge tehke liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ja ärge valage siin paigas süütut verd! Sest kui te tõesti teete selle sõna järgi, siis tulevad selle koja väravaist sisse kuningad, kes istuvad Taaveti aujärjele, vankreis ja hobuste seljas sõites, nemad ise, […]

English