Kadri Lääs

Kadri Lääs has written 13 posts for K&T

Mul ei ole teist plaani

Kõneldes Jumalast mõtleme me kõikvõimsast ja igavesest väest, kes on kogu meie universumi olemasolu taga. Seesama kõikvõimas Jumal on aga ka Jumal, kes on läbi inimkonna ajaloo end meile ilmutanud. Ta on ilmutanud end armastava väena, elule mõtet ja julgust andva jõuna, kes ütleb meile: „Ära karda, mina olen Sinuga, ma aitan Sind, ma toetan […]

Piisab õige vähesest (Lk 8:5–8)

„Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, […]

See peab olema minu usk!

Inimesi kõrvutades tõdeme, et meil kõigil jääb täiuslikkusest puudu. Võrrelda ju võib, kuid seda puuduolevat leidub alati, nii et mõnikord sunnib see meid inimeseksolemist lausa ebatäiuslikkuse, puudulikkuse kaudu määratlema. Errare humanum est – eksimine on inimlik. Veelgi enam on see tõsi siis, kui inimene seisab igaviku palge ees, kus inimese ebatäiuslikkust ei defineerita enam tema kehva […]

Kristlik sõnum ja religioossed otsingud

Külastades vanu kirikuid, näeme sageli kirikuruumi tagaosas sissepääsu kõrval ristimiskivi. Esimene mõte, miks see nii on, viib meid tõenäoliselt ristimiskivi muinsusväärtuse juurde – kaunis museaal on eksponeeritud kiriku külastajale hästi nähtavas paigas. Et see aga ongi ristimiskivi algne asukoht, seda sageli ei teata. Ristimise sakrament, millega Jumal kuulutab ristitava enda omaks, ongi justkui kirikusse astumise […]

Jumala riik on meie keskel (Lk 17:20-21)

„Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” (Lk 17:20-21) Kord aastaid tagasi reisil olles märkasin maja seinal kirja. Kiri ei olnud iseenesest midagi harukordset, pigem midagi sellist, mida inimesed maailma eri paigus on tahtnud ikka ja jälle maja seintele kui teadete tahvlitele kritseldada: maailma […]

Jumal meie keskel (1Kr 2:1-10)

„Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust. Sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Ja ma olin teie juures nõtruses ja kartuses ja suures värinas ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja […]

Tõe ja armastuse relatiivsus

30. juunil 2014 teatas Saksamaa Evangeelse Kiriku president Nikolaus Schneider ametist tagasiastumisest, mille põhjuseks oli abikaasa haigestumine vähki. Ta soovib pühendada sel raskel raviperioodil oma abikaasa Annele rohkem aega, mis oleks presidendi ametiülesannete täitmise kõrvalt väga keeruline. Järgnevate nädalate jooksul annab ta koos abikaasaga mitmetele ajakirjandusväljaannetele intervjuusid, kus avab oma otsuse tagamaid (vt 15. juuli […]

Suure Reede jutlus (Mt 27:33–50)

„Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse Kolgataks – see tähendab Pealuu paigaks –, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Aga kui nad tema olid risti löönud, jagasid nad liisku heites ta rõivad omavahel ja istusid maha ning valvasid teda seal. Ja nad panid […]

Häda liikmete pärast

Kirikuliikmeks saame ristimise läbi ja sellest vaatenurgast loe, kuidas tahad, aga kirikuliikmete hulk Eestimaal kahaneb. Osalt on see tingitud demograafilistest muutustest – eestimaalaste hulk väheneb pidevalt, eriti teravalt on sellest puudutatud tõmbekeskustest kõrvalejäävad maapiirkonnad. Ja nii on loogiline, et see ei jäta mõjutamata ka meie kogu Eestimaad katvat koguduste võrgustikku, mis seisab kohati silmitsi väga […]

Nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses

Praegu on televisioonis väga populaarsed mitmesugused tõsielusarjad. Üks neist tegeleb ülekäte läinud koduloomade ja nende peremeestega, võttes abiks teadmised psühholoogiast ja erinevad tehnikad, et nii looma kui tema peremeest abistada. Kord oli sellises saates abielupaar koeraga. Koer oli täiesti taltsutamatu, tegi nende elamises palju kahju, kraapis, näris, lõhkus. Naine tahtis koera ära anda ja loetles […]

English