Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik has written 40 posts for K&T

EELK perikoopide abimaterjal 19: üheksateistkümnes pühapäev pärast nelipüha (Rm 10:1–13)

 1. Perikoobi tekst 10:2 Fraas „indu Jumala suhtes“ (zēlon theoū echousin) tähendab sügavat religioosset pühendumist Jumalale ja on sarnane sellele, kuidas Paulus kirjeldab ennast: „innukam [perissoterōs zēlōtēs – „suurem seloot“] vanemate pärimuse suhtes“ (Gl 1:14) ja „innukas [zēlōtēs] Jumala nõudja“ (Ap 22:3). Sõna zēlōtēs võib ka tõlkida kui „fanaatiline“ või „pime pooldaja“ ning see tähistab […]

EELK perikoopide abimaterjal 18: 16. pühapäev pärast nelipüha Ap 20:32–35

1.–3. Perikoobi tekst, struktuur, kontekst  Perikoop kuulub lõiku Ap 20:17–38, mis sisaldab Pauluse lahkumiskõne. Perikoobiks ei ole võetud mitte terve lahkumiskõne, vaid see on piiratud nõnda, et see algab sõnadega „ja nüüd annan ma…“. Lause algus „ja nüüd“ võibki olla mitte sisuline, vaid stilistiline (mis õigustab kõne sellist jagamist kaheks). Nimelt ei pruugi see „ja nüüd“ olla üksnes viide pöördepunktile ajaloos – nüüdsest peale pole […]

EELK perikoopide abimaterjal 17: 12. pühapäev pärast nelipüha 1Jh 1:8–2:2

1.–3. Perikoobi tekst, struktuur, kontekst Antud perikoop on pigem osa laiemast seosest 1Jh 1:5–2:6, millest on välja valitud keskmine osa. Selles kohas, koos lõiguga Jh 8:1–9, tuleb Johannese koolkonna patu mõiste kõige lähemale tavalisele, rahvalikule patumõistele tähenduses „vale tegu“. Sellele viitavad kõige selgemini see, et kes iganes eitab omaenese pattu, on valetaja, aga samuti võimalus […]

EELK perikoopide abimaterjal 16: kirgastamispüha 2Kr 3:7–18

1. Perikoobi tekst 3:7 Sõna diakonia väljendis „surmateenistus“ (he diakonia tou thanatou) ei esinda siin abstraktselt mingit teenistusvaldkonda või „(surma)osakonda“, vaid see tähistab Moosese Seadust tervikuna. Kirja autori peamine eesmärk on näidata „vaimuteenistuse“ (s 8), „õigeksmõistuteenistuse“ (s 9) ehk kristliku teenistuse paremust. Tajuda võib judaistliku arusaama halvustamist, mille eesmärk on polemiseerida ilmselt just juudikristluse vastu. […]

EELK perikoopide abimaterjal 15: jaanipäev Ap 19:1–16

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha. 1. Perikoobi tekst 19:1 Egeneto … eis Epheson. Salmil esineb […]

EELK perikoopide abimaterjal 14: kolmainupüha Ef 1:3–6(7–10)11–14

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Tõsiseid käsikirjade erinevuse probleeme perikoobis ei […]

EELK perikoopide abimaterjal 13: Nelipüha (Ap 2:1–13)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Apostlite tegude raamatu varajased käsikirjad esinevad […]

EELK perikoopide abimaterjal 12: taevaminemispüha (Rm 8:31–39)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1.–3. Perikoobi tekst, struktuur ja kontekst Tegemist on Pauluse […]

EELK perikoopide abimaterjal 9: palmipuudepüha (Fl 2:5–11)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Perikoobi tekst esitab Kristuse kolme olemise […]

EELK perikoopide abimaterjal 11: Esimene ülestõusmispüha (1Kr 5:6–8)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) töötegijatele, kes vajavad abi jutluste koostamisel või aruteludel Piibli üle, muutuvad äsja alanud kirikuaasta tähtsamate pühapäevade ja pühade abimaterjalid tasapisi ligipääsetavaks EELK intranetis. Ajakiri Kirik & Teoloogia on saanud EELK-lt loa avaldada neid materjale paralleelselt ka ajakirjas, mida püüamegi teha.   1. Perikoobi tekst Kirikukalendris on Esimeseks ülestõusmispühaks antud tekst, […]

English