Anne Burghardt

Anne Burghardt has written 11 posts for K&T

Ülesvõtmisest (The Rapture) ja selle idee mõjudest

Hiljuti sattusin pooljuhtumisi lugema Ameerika luterliku teoloogi Barbara Rossingi 2004.a. ilmunud raamatut „The Rapture Exposed“ (eestikeelne tõlge võiks olla umbes midagi sellist nagu „Ülesvõtmise paljastus“). See teos pani taaskord järele mõtlema omavolilise piiblitõlgenduse hävitavate tagajärgede üle mitte üksnes üksikisikutele, vaid ka geopoliitilistele arengutele. Esmalt paar sõna abiks neile, kes ei ole juhtumisi midagi kuulnud eriti […]

Naiste ordinatsioon oikumeeniliste kõneluste kontekstis

Sissejuhatus Naiste ordinatsiooni küsimus on üleilmses oikumeenilises liikumises olnud kõne all juba Kirikute Maailmanõukogu (KMN) rajamisest saadik. 1948. a KMN esimesel täiskogul sõnastas komitee „Naiste elu ja töö kirikutes” järgmise avalduse: „Kirikud ei ole ühel meelel selles osas, kas lubada naisi täielikult vaimulikku ametisse või mitte. Osad kirikud ei ole teoloogilistel põhjustel valmis kaaluma sellise […]

Jõuluaegse pühaderingi ajalooline taust

Esimesel kolmel aastasajal pKr tähistasid kristlased iga-aastase suurpühana vaid ülestõusmispüha. Alles 3. sajandi lõpu poole lisandus sellele esialgu kiriku idaosas Kristuse ilmumispüha (epifaania) 6. jaanuaril ning esialgu kiriku lääneosas Kristuse sünnipüha 25. detsembril. Nii jõulud kui epifaania ei järgi erinevalt ülestõusmispühast mitte kuu-, vaid päikesekalendrit. Epifaania Kristuse ilmumise püha ehk epifaania (kr epipháneia, ilmumine) on […]

Sinu surnud ärkavad ellu (Js 26:12-14, 19)

„Issand, sina saadad meile rahu, sest kõik meie teodki oled sina teinud. Issand, meie Jumal! Meid on valitsenud muud isandad peale sinu – me kiidame üksnes sind, sinu nime. Surnud ei ärka ellu, kadunud ei tõuse üles. Sest sina nuhtlesid neid ja hävitasid nad ning kaotasid neist iga mälestuse.  Aga sinu surnud ärkavad ellu, minu […]

Tõelisest klassivabadusest

Hiljuti võis lugeda uudist sellest, kuidas Tallinnas (ja tegelikult Eestis tervikuna) suureneb rahvastiku sotsiaalmajanduslik segregatsioon, ehk teisisõnu inimeste sotsiaalmajanduslik staatus hakkab üha enam seostuma kindlates linnaosades elamisega. Omamata hetkel käepärast ühtki sotsioloogilist uurimust, millele viidata, näib mulle ühtlasi, et järjest vähem saavad kokku „esimene“ ja „teine“ Eesti. Veel iseseisvumisaja algul oli kokkupuutepunkte palju rohkem – […]

Nüüd tehke kõrgeks väravad (Ps 24:7-10)

„Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas. Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.“ […]

Tublidusest jõulude eel

„Tubli!“ kiidetakse last Jänku Jussi multifilmis, kui ta auto või banaani pildi pealt ära tunneb. „Tubli!“ – seda kiitust on enamus meist maast-madalast kuulda ihanud. Inimene vajab tunnustust, ühed vähem, teised rohkem. See on seotud inimese ühe baasvajadusega – vajadusega olla omaks võetud. Sageli on aga nii, et mida enam inimene tunnustust välja püüab teenida, […]

Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit

2017. a möödub 500 aastat luterliku reformatsiooni algusest. Kuigi Martin Lutheri eesmärgiks ei olnud iseseisva kiriku rajamine, ei jäänud luterlik kirik siiski sündimata – viimselt ka sellepärast, et Lutheri järgijad rooma-katoliku kirikust välja arvati. Luterliku reformatsiooni käigus tõsteti kuulsate sola’de (ld „üksnes“) kaudu taas keskmesse pühakiri, usk, Jumala arm ja Kristus: sola scriptura, sola fide, […]

Taas teoloogilisest kõrgharidusest – kus ja kellele?

Viimastel kuudel on Kirik & Teoloogia veergudel mitmel korral olnud juttu teoloogilisest kõrgharidusest Eestis. Keskse küsimuse võiks sõnastada umbes selliselt: kõrgem teoloogiline haridus – kas üksnes avalik-õiguslikus ülikoolis? Ning kui ei, siis kus ja kuidas? Püüan järgnevalt anda põgusa omapoolse panuse sellele küsimusele vastamisse (tingituna enda konfessionaalsest kuuluvusest ja tegevusvaldkonnast on minu vastus seejuures paratamatult […]

Härrastekirikust rahvuskirikuks?

EELK enesemääratlusest võime lugeda: „Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) on vaba rahvakirik, kuhu kuuluvad luterlikud kogudused Eestis ja väljaspool Eestit.“ Sellele, mida „rahvakiriku“ all ikkagi täpsemalt silmas peetakse, on aja jooksul antud erinevaid vastuseid. Alanud Schleiermacherist, on see evangeelses teoloogias kindla koha leidnud mõiste saanud nt Saksamaal ja Skandinaavias eri aegadel erineva tõlgenduse osaliseks. Kord […]

English